วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40 ปี ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40 ปี ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่คณะฯมีอายุครบรอบ 40 ปี ในปีนี้(2555) จึงได้จัดให้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ซึ่งได้กำหนดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบ 40 ปีขึ้น เพื่อเผยแพร่และใช้เป็นสัญลักษณ์ในวาระพิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนผู้ใจทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-18เมษายน 2555 ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7445-1146 หรือ เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/pr/40years/logo40years.pdf

 

 

 

Read more...

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครทหารผ่านศึก-ครอบครัว และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ

ข่าว Pstitch สงขลา / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครทหารผ่านศึก-ครอบครัว และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ

พันเอกณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกเขตสงขลา เปิดเผยว่า องค์การทหารผ่านศึกโดยกองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ กำลังเปิดรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า , แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7458-6306 หรือที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง

 

 

Read more...

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว Pstitch สงขลา / กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวนายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การประปาฯ จะดำเนินการตัดประสานท่อในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. โครงการวางท่อขยายจำหน่ายน้ำ ถนนคลองแห-คูเต่า ถนนนารังนก และถนนประชาร่วมใจ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในส่วนของบริเวณที่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ไหล ได้แก่ บริเวณ ถนนคลองแห-คูเต่า ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงจนถึงซอยหนองมูล และตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ถนนคลองแห-คูเต่า จนถึงมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำได้เตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าวด้วย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8101

 

 

 

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

พม.สงขลา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว Pstitch สงขลา / พม.สงขลา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนพลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู้กับภัยยาเสพติด
ในปี 2555 กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบดำเนินการโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลต่อยอดทรัพย์พระราชทาน โดยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้เป็นกองทุนที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน
สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเป็นการสร้างมหากุศลให้แก่ชีวิตและครอบครัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555  เวลา 09.30 น. ณ วัดเอก หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
หรือร่วมบริจาคสมทบทุนโดยตรงได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0-7432-1199 หรือ 0-7431-1674

 

 

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

จ. สงขลา เชิญชวนพสกนิกรทั้ง 16 อำเภอ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

จ. สงขลา เชิญชวนพสกนิกรทั้ง 16 อำเภอ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั้ง 16 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง วัดแหลมทราย , อ.หาดใหญ่ วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง) , อ.สะเดา วัดยางทอง , อ.จะนะ วัดกาญจนวาส , อ.นาทวี วัดในวัง(พระอารามหลวง) , อ.รัตภูมิ วัดห้วยลาด , อ.สทิงพระ วัดผาสุกาวาส(วัดบ่อดานตก) , อ.ระโนด วัดราษฎร์บำรุง , อ.เทพา วัดสุริยาราม , อ.สะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย , อ.สิงหนคร วัดธรรมโฆษณ์ , อ.กระแสสินธุ์ วัดเอก , อ.บางกล่ำ วัดยูงทอง , อ.นาหม่อม วัดแม่เปียะ , อ.คลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง และ อ.ควนเนียง วัดควนเนียง

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันที่ 9 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธนาคารออมสินอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบ 2 ประจำปี 2555

ธนาคารออมสินอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบ 2 ประจำปี 2555

ข่าว Pstitch / ธนาคารออมสินอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบ 2 ประจำปี 2555

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน  (5,000 บาท) รอบ ประจำปี  2555  ผ่านทางธนาคารออมสิน  สาขาหาดใหญ่  โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้กำหนดให้ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งยื่นหลักฐานไว้แล้ว  เข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  ณ ธนาคารออมสิน  สาขาหาดใหญ่  (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่  ตึกหลัง ชั้น 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7420-0197  ในวันเวลาราชการ หรือที่ www.hatyaicity.go.th

Read more...

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว Pstitch สงขลา / กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำใหม่กับท่อเมนส่งน้ำเก่า บริเวณใกล้คลองระบายน้ำที่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง และ อ.สิงหนครทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 24-25 มีนาคม 2555 จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวต่อไปด้วย พร้อมทั้งอภัยมา ณ โอกาสนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำในทันที

 

 

 

 

 

Read more...

สธ.สงขลา ขอเชิญชวน ชิม – ช็อป - อบ - นวด ในงาน “ มหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ ”

ข่าว Pstitch สงขลา / สธ.สงขลา ขอเชิญชวน  ชิม – ช็อป - อบ - นวด  ในงาน " มหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ "

นายแพทย์ศิริชัย  ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน มหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ " รวมพลังภูมิปัญญาไทย  อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ " กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27  เมษายน 2555 ณ             ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาไทย อาหาร และสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมการอนุรักษ์ และคุ้มครองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน โดยเปิดให้ประชาชนรับบริการและเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านจาก 14 จังหวัดภาคใต้  ได้แก่ การให้บริการเลือกชิม เลือกซื้อ อาหาร เครื่องดื่ม ผัก และสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากมาย  เช่น ข้าวยำสมุนไพร ข้าวต้มธัญพืช น้ำดื่มสมุนไพร ข้าวสังข์หยด  ข้าวยำภูเก็ต  น้ำสมุนไพรจังหวัดตรัง   น้ำพริกสมุนไพร  ยำดอกดาหลา ชาดอกดาหลา   เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการอบและนวดเพื่อสุขภาพ ได้แก่ บริการนวดแผนไทย  นวดเพื่อสุขภาพ  นวดรักษาเฉพาะอาการ เช่น ปวดหัว     ไมเกรน คอตกหมอน ปวดหลัง ปวดเอว เป็นต้น บริการตอกเส้น  ฝังเข็ม  อบและพ่นสมุนไพร สาธิตการขับพิษด้วยกัวซา  พร้อมทั้งให้บริการด้วยนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่       นวดตัวด้วยหอยภูมิปัญญาอันดามัน การนวดตนเองด้วยผ้าขาวม้า  นวัตกรรมไม้นวด-หมอน้อย  นวดมโนราห์ ผักพื้นบ้านต้านกษัย   น้ำมันละหมาดภูมิปัญญาชาวเล  สาธิตรักษาโรคด้วย             ปัญจสีลัต  ตำรับยามะเร็ง  นวดลังกาสุกะ 

สำหรับผู้สนใจการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน สามารถเข้ารับการตรวจ           ธาตุเจ้าเรือน ตรวจรักษาด้วยหมอพื้นบ้าน และชมนิทรรศการความรู้สาขาของศาสตร์การแพทย์

แผนไทย ได้แก่ เวชกรรม เภสัชกรรม  ผดุงครรภ์ และ นวดไทย  การจัดแสดงการควบคุมคุณภาพสมุนไพร  อาหารกับโรคเรื้อรัง  การดูแลและส่งเสริมความงามด้วยสมุนไพรไทย  ยาในบัญชี        ยาหลัก  การทดสอบสเตียรอยด์  การดูแลหญิงหลังคลอด  การดูแลหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน การจำลองโรงพยาบาลแผนไทยมาไว้ในงาน และ การนำเสนอผลงานวิชาการผลงานวิจัย   และขอเชิญชวนเข้าร่วม พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย  เวทีประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย     รับฟังการบรรยายทางวิชาการ   และชมการแสดงบนเวทีในงานครั้งนี้   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ มีพิธีเปิดและมอบนโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข  โดย นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

          

 

 

 

Read more...

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมโครงการ “มหัศจรรย์ชีวิตมีสุข 2 ตอน พัฒนาจิต พัฒนากายด้วยพุทธธรรมจากเทือกเขาหิมาลัย”

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมโครงการ "มหัศจรรย์ชีวิตมีสุข 2 ตอน พัฒนาจิต พัฒนากายด้วยพุทธธรรมจากเทือกเขาหิมาลัย"

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์จากองค์ลามะในโครงการ "มหัศจรรย์ชีวิตมีสุข 2 ตอน พัฒนาจิต พัฒนากาย ด้วยพุทธธรรมจากเทือกเขาหิมาลัย วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารบริหาร ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ท่านใดประสงค์ถวายภัตตาหารเจแด่องค์ลามะ สามารถนำภัตตาหารเจมาถวายได้ในเวลา 07.15 น. และ เวลา 12.00 น.
 
สนใจสอบถาม ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-7428-6658 และ 08-3195-5510 หรือที่ www.libarts.psu.ac.th
                                  "เจริญพระพุทธมนต์ สุดเลิศล้ำ นำพาใจกาย ให้เป็นสุข" 

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

สถาบัน กศน.ภาคใต้ จับมือสมาคมผู้นำสตรีจัดหลักสูตร “ ติวเข้มบทบาทสตรี” หนุนนโยบายรัฐบาล

ข่าว Pstitch สงขลา / สถาบัน กศน.ภาคใต้ จับมือสมาคมผู้นำสตรีจัดหลักสูตร " ติวเข้มบทบาทสตรี" หนุนนโยบายรัฐบาล

นายอรัญ  คงนวลใย  ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล โดย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกำลังเปิดให้สตรีทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2555 สำนักงาน กศน.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับลงทะเบียนที่ กศน. ตำบล ทุกตำบลทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสดีของครู กศน.ทุกคน ที่รัฐบาลมองเห็นศักยภาพของครู กศน. และเข้าใจงาน กศน.เป็นอย่างดี เพราะครู กศน. คือ ครูผู้อยู่ใกล้ชิดประชาชน

ดังนั้น สถาบัน กศน.ภาคใต้ ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีนักพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีในจังหวัดสงขลา" เป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง มีเนื้อหาสำคัญ 5 วิชา ได้แก่ 1. สตรีกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. สตรีกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง  3. สตรีกับบทบาททางสังคม  4. สตรีกับการเรียนรู้ IT  5. สตรีกับชุมชน           (รู้ชุมชน / พัฒนาชุมชน) เมื่อผู้นำสตรีได้ผ่านการเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวแล้ว ก็สามารถเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพิ่มความตระหนักในการมีส่วนร่วมต่อกิจการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมในการยอมรับบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น

โดยกำหนดเปิดฝึกอบรมรุ่นแรก              ระหว่าง วันที่ 5 7  เมษายน  2555 ที่สถาบัน กศน.ภาคใต้  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  เมื่อเรียนจบหลักสูตร 30 ชั่วโมงแล้วจะมีการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียด้วย

  จึงขอเชิญชวนผู้นำสตรีที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0-7433-6071-3 , 08-1898-7291      

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

สธ. สงขลา เตือนใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร 5 โรคในช่วงหน้าร้อน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สธ. สงขลา เตือนใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร 5 โรคในช่วงหน้าร้อน

ในช่วงหน้าร้อน เหมาะกับการเจริญเติบของเชื้อโรคอย่างมาก มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ จึงขอเตือนให้ประชาชนใส่ใจเลือก บริโภคอาหาร และ ดื่มน้ำที่สะอาด
นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการบริโภคอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ หรืออาหารค้างคืน อาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ หรือมีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หากมีการถ่ายเหลวหลายครั้ง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุ จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวโดยการปฏิบัติตามมาตรการ " กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ " ดังนี้ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากยังไม่กิน ต้องเก็บในตู้เย็น และอุ่นให้ร้อนก่อนกิน , ใช้ช้อนกลาง ในการกินอาหารร่วมกัน เพื่อลดเชื้อโรคต่อจากปากผู้อื่น ที่อาจปนเปื้อนในอาหารที่กินร่วมกัน และล้างมือ ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อลดเชื้อโรคที่อาจติดมากับมือ หากกินอาหาร นอกบ้าน ต้องเลือกอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เช่น สะอาด คนขายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เล็บตัดสั้น ใช้ช้อนหรืออุปกรณ์ในการหยิบตักอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง จัดวางและเก็บอาหารสูงจากพื้น มีฝาปิดป้องกันแมลงนำโรค เป็นต้น
นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์โรคไทฟอยด์ของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีรายงานผู้ป่วย ต่อเนื่องจากปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.48 ต่อแสนประชากรคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 เป็นเด็กในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 20 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน ซึ่งในช่วงหน้าร้อนนี้ โรคไทฟอยด์เป็นโรคระบบทางเดินอาหารที่สำคัญที่จะต้องระมัดระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ " กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

 

 

Read more...

นครสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ ประจำปี 2555

ข่าว Pstitch / นครสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ ประจำปี 2555

นายวิศาล เกียรติไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลาได้กำหนดจัดโครงการลานดนตรีและลานวัฒนธรรม ประจำปี 2555 โดยใช้กิจกรรมการแสดง "ดนตรีและวัฒนธรรม" เพื่อเป็นสื่อเชื่อมสายใยความรัก ความสามัคคี และสมานฉันท์ระหว่างเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ เทศบาลฯได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์  โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลที่ 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 , 20,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2555 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน สถานศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7431-2025 ต่อ 138 ในวันและเวลาราชการ

 

 

Read more...

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานรณรงค์ทันตสาธารณสุขพร้อมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานรณรงค์ทันตสาธารณสุขพร้อมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบรอบ 57 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2555 คณะฯ จึงได้กำหนดจัดงานรณรงค์ทันตสาธารณสุขขึ้น เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 07.30-15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนทั้งเด็กและผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะมารับบริการ และที่สำคัญจะมีการตรวจคัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยที่สนใจเข้าเป็นผู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะได้รับการรักษาสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร และยังมีสิทธิ์ได้เข้าโครงการทำฟันโดยนักศึกษาทันตแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ งานอุดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน และฟันเทียมทั้งปาก รวมถึงได้ลดหย่อน 50% ของราคานักศึกษาในงานครอบฟันและฟันปลอมโครงโลหะอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพ พร้อมรับฟังคำแนะนำ ในการดูแลทันตสุขภาพ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพท์ 0-7428-7620

 

 

 

 

 

Read more...

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ “วัฒนธรรมประสานใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกวดร้องเพลงลูกกรุง”

 

ข่าว Pstitch สงขลา / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "วัฒนธรรมประสานใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกวดร้องเพลงลูกกรุง"

นายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ กำหนดจัดโครงการ"วัฒนธรรมประสานใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกวดร้องเพลงลูกกรุง" ในวันที่ 28 มีนาคม 2555  โรงแรมกรีนเวิลด์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยการประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ หรือ เพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ที่ถนัด 1 เพลง   ประเภทชาย-หญิง แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 10-30 ปี และรุ่นอายุ 31-80 ปี   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมประกวดเพลงลูกกรุง ได้แก่ จ.สิงห์บุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา นอกจากนี้ยังมีการประกวดเพลงลูกทุ่ง ที่ จ.นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี อ่างทอง ลพบุรี นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดดังกล่าวได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ไป - 23 มีนาคม 2555   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7432-7147 ต่อ 15 หรือเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.songkhlaculture.com

 

 

 

 

Read more...

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทน.หาดใหญ่ ดำเนินการปรับปรุงคืนผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนน้ำพุ-สามแยกคอหงส์

ข่าว Pstitch สงขลา / ทน.หาดใหญ่ ดำเนินการปรับปรุงคืนผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนน้ำพุ-สามแยกคอหงส์

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนเพื่อคืนผิวจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมตามโครงการสายไฟฟ้าลงดิน เฟส 2 ในบริเวณแยกวงเวียนน้ำพุ (บริเวณฝั่งสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่) จนถึงบริเวณสามแยกคอหงส์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้(16มี.ค.55)เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร และขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องมีการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวมา สำหรับแผนงานการปรับปรุงคืนผิวจราจรเพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการสายไฟฟ้าลงดิน (เฟส 2) บริเวณถนนเพชรเกษม ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1    เริ่มจากแยกวงเวียนน้ำพุ (บริเวณฝั่งสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่) จนถึง สามแยกสามชัย , ระยะที่ 2    เริ่มจากห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า จนถึง บริเวณสามแยกคอหงส์ ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

               

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) แจ้งเตือนการฝากเงินชำระค่าน้ำประปากับบุคคลภายนอก

ข่าว Pstitch สงขลา / การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) แจ้งเตือนการฝากเงินชำระค่าน้ำประปากับบุคคลภายนอก

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) เปิดเผยว่า การประปาฯได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกทำการอ่านมาตรและตัดประสานมาตร เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ แต่เนื่องจากอาจมีบุคคลภายนอกแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของการประปาฯจากผู้ใช้น้ำมาชำระให้กับการประปาฯได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้น้ำอันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการประปาฯ จึงขอแจ้งเตือนให้ทราบโดยทั่วกันว่าการประปาฯไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายใดๆให้บุคคลภายนอกรับฝากเงินชำระค่าน้ำประปาแทน อย่างไรก็ตาม วิธีการชำระเงินค่าน้ำประปานั้นมีหลายช่องทาง อาทิ การชำระเงินที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาที่ใช้บริการในวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น. , การหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยยื่นความจำนงล่วงหน้าต่อการประปาฯ สาขาที่ใช้บริการ , การชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ตัวแทนรับชำระเงินค่าน้ำประปาฯ เป็นต้น

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

กยศ.ลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้กู้ยืมจังหวัดสงขลา

ข่าว Pstitch สงขลา / กยศ.ลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้กู้ยืมจังหวัดสงขลา

รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้จัดทำโครงการ "บวกพลังฟื้นฟู ผู้กู้ กยศ." เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมส่วนหนึ่งที่จบการศึกษาแล้วและค้างชำระหนี้ กยศ.เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือประสบอุทกภัย ทำให้ไม่มีรายได้หรือไม่มีงานทำ โดยจะร่วมกันหาทางช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล
ในการนี้ กองทุนฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นตลอดเดือนมีนาคมนี้ ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด , จ.กาฬสินธุ์ , จ.เชียงใหม่ , จ.สุรินทร์ , จ.สงขลา , จ.บุรีรัมย์ , จ.ศรีสะเกษ , จ.อุดรธานี , จ.พัทลุง , จ.ลำปาง , จ.นครราชสีมา , จ.นครศรีธรรมราช ,จ. อุบลราชธานี , จ.ขอนแก่น และ จ.พิษณุโลก ตามลำดับ

โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2555 โดยจังหวัดสงขลามีผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ จำนวน 3,428 ราย จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันหรือผู้ปกครองที่อยู่ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

วันพุธที่ 14  มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา

วันพฤหัสที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลส
       
ทั้งนี้ กยศ.ได้ส่งผู้แทนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้กู้ยืมต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th และศูนย์สายใจ กยศ. โทรศัพท์0-2610-4888

 

 

 

 

Read more...