วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราววันพรุ่งนี้(29มิ.ย.55)

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราววันพรุ่งนี้(29มิ.ย.55)

นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา(กปภ.สงขลา) เปิดเผยว่า กปภ.สงขลา จำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 100 มม. พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว บริเวณซอยสันติราษฎร์ 4 ถนนแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันพรุ่งนี้(29มิ.ย.55) เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหลบริเวณซอยสันติราษฎร์ 3,4,5 ถนนแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จึงขอให้ผู้ที่ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าว โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ด้วย

 

Read more...

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน “รักบ้านเรา”(มหกรรมวัฒนธรรมภาคใต้)

ข่าว สงขลา / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน "รักบ้านเรา"(มหกรรมวัฒนธรรมภาคใต้)

นายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน "รักบ้านเรา" (มหกรรมวัฒนธรรมภาคใต้) ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานความหลากหลายของภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งนำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นสะพานเชื่อมใจให้เป็นทางหนึ่งตามโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีกลาง /เวทีชาวบ้าน/เวทีลูกทุ่งลานวัฒนธรรม ซึ่งมีวงออร์เคสตร้าจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา วงซิมโฟนิคแบนด์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ การแสดงจากต่างประเทศ (เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ฯลฯ) การจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ "ด้ามขวานทองใต้ร่มพระบารมี" ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเที่ยวงาน "รักบ้านเรา"(มหกรรมวัฒนธรรมภาคใต้) ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งว่า
เนื่องจาก คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่อันประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-29 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7420-0119  "การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีมีความสามารถ มาพัฒนาท้องถิ่น"

 

Read more...

สปข.6 ขอเชิญชมการประกวดโนรา...เยาวชนไทยสานใจใต้

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สปข.6 ขอเชิญชมการประกวดโนรา...เยาวชนไทยสานใจใต้

นายอารมณ์   คงสกูล   ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์  ภายใต้โครงการ "โนรา...เยาวชนไทยสานใจใต้"  เพื่อเป็นสื่อเชื่อมความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เล็งเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้  นายอารมณ์   คงสกูล    กล่าวอีกว่า  การจัดประกวดโนราครั้งนี้  จะมีการประกวดเป็นทีม แต่ละทีมต้องมีนักแสดงหรือผู้รำ ทีมละ 5-8  คน  ใช้ดนตรีประกอบเป็นดนตรีสด  ไม่จำกัดจำนวนเครื่องดนตรี  ผู้แสดงจะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี  โดยจัดการประกวดเป็น 2 รอบ  รอบแรกจะพิจารณาตัดสินจากเทปบันทึกการแสดงที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดในระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2555 โดยคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เพื่อแสดงสดในรอบชิงชนะเลิศ  วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม  2555 ที่บริเวณลานจัตุรัสหน้าหอนาฬิกา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป สำหรับเงินรางวัลในการประกวดครั้งนี้ มีมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  โดยทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดถึง 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด  10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด  8,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล  และยังมีรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

               

Read more...

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สวท.สงขลา ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เปิดเผยว่า เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในสาขา 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกราบบังคมทูลเชิญ 5 มหาราชของชาติไทยเปิดบุญใหญ่ช่วยคนไทยพ้นภัย ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2555 ณ วัดชัยชนะสงคราม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในวันพรุ่งนี้(23มิ.ย.55) เวลา 08.00-10.00 น. จะมีการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา ทางคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี และสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

Read more...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานวันนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีพ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานวันนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีพ

นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายแรงงาน คือ การส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมานทำได้ทุกำระดับความต้องการและส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบสามารถเลือกและมีงานทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละ 15,000 บาท เพื่อให้แรงงาน สามารดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมการจัดหางานจึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันมหกรรมอาชีพและโครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการองรับผู้ที่ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทำอย่างยั่งยืน เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนงาน ทางจังหวัดสงขลาจึงได้จัดงานวันนัดพบแรงงาน IT และมหกรรมอาชีพสงขลาขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 09. 00-16.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมนัดพบแรงงาน IT  ซึ่งได้นำคอมพิวเตอร์มาให้บริการ จำนวน 90 เครื่อง เพื่อให้ผู้สมัครลงทะเบียนและสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกเอกสาร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้สมัครงานและนายจ้างที่เข้าร่วมงานได้รับความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการรับสมัครงาน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-5 กรกฎาคมนี้ ที่ www.นัดพบแรงงาน.com/สงขลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมหกรรมอาชีพและรับงานไปทำที่บ้านเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีการให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ การบรรยายให้ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7422-1114

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ ศอ.บต. แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012)

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ ศอ.บต. แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012)

บ่ายวันนี้(21มิ.ย.55) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกันจัดแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012) โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล , รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวว่า งานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.  เป็นการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งจัดให้มีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการOTOP เครื่องสำอางฮาลาล เครื่องแต่งกายมุสลิม บริการธุรกิจฮาลาล เช่น ธนาคาร โรงแรม สปา และโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการอบรมความรู้เรื่องการจัดการโรคและผลิตปศุสัตว์แบบพัฒนาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะ เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกร

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นแหล่งความรู้ ฐานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจฯ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการได้เกิดการตื่นตัว สร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นๆมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน การขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจฯให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

Read more...

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

วันนี้(21มิ.ย.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 60 คน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย และการบรรยายที่มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน และนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ความเป็นประชาคมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  กล่าวว่า พื้นที่ภาคใต้อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงทั้งทางบวกและทางลบ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้และเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถแสวงหาโอกาสจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนได้อย่างสมประโยชน์ ขณะเดียวกันหากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมก็จะทำให้เสียโอกาสจนส่งผลกระทบต่อความเสียหายโดยรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ในขณะเดียวกันจึงถือเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและข่าวสารอาเซียนไปยังประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Read more...

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วช. เปิดรับสมัครประกวดผลงาน “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี56”

วช. เปิดรับสมัครประกวดผลงาน "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี56"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่เปิดรับ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งแบบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นพร้อมรูปถ่ายผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ วช. เปิดเผยว่า วช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดงาน "วันนักประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี ดังนั้น วช. จึงจัดให้มีโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ของเยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ได้ โดยปีนี้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน)  2.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก 3.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติและฟื้นฟู และ 5.) สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ http://rrm.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 2288 และส่งแบบเสนอโครงการผลงานประดิษฐ์คิดค้นมายัง ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน        แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2555  ในเวลาราชการ

Read more...

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “เภสัช ม.อ. เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "เภสัช ม.อ. เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7"

คณะเภสัชศาสตร์และชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จัดแข่งขัน "เภสัช ม.อ. เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีฐานะยากไร้ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4 ก.ม. ค่าสมัคร 150 บาท 100 บาท (นักเรียน) และ 250 บาท (พร้อมเสื้อที่ระลึก) , ประเภทแฟมิลี่รัน ระยะทาง 4 ก.ม. ค่าสมัคร 350 บาทต่อทีม ( ทีมละ 3 คน ) และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 ก.ม. ค่าสมัคร 250 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก จุดปล่อยตัวนักวิ่ง บริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเภทมินิมาราธอน 10.5 ก.ม. เริ่มเวลา 06.00 น. ผู้เข้าเส้นชัยคนแรกประเภทชาย และ หญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ผู้เข้าเส้นชัยที่ 1 5 ได้รับถ้วยรางวัล ผู้เข้าเส้นชัยที่ 6 10 ได้รับของที่ระลึก ฟันรัน และ แฟมิลี่รัน 4 ก.ม. เริ่มเวลา 06.10 น. ผู้วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกประเภทได้รับเหรียญรางวัล เปิดรับสมัคร วันที่ 18 22 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 19.00 น. ณ ลานมรกต คณะเภสัชศาสตร์ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 19.00 น. หรือในวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 04.00 05.30 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ลุ้นรับรางวัล ชมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในงานสัปดาห์เภสัชฯ บริการตรวจสุขภาพ โดยเสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียด ได้ที่ นศภ. ธีรทัศน์ ศรีขวัญ โทรศัพท์ 08-7383-1800 หรือ นศภ.อับดลลาตีฟ มะยุโสะ โทรศัพท์ 08-6959-7452

Read more...

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2555 ลุ้นรางวัลสลากกาชาด รถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

ข่าว ศิรินารถ นวประภากุล / จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2555 ลุ้นรางวัลสลากกาชาด รถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด จัดงานประจำปี และงานกาชาด เป็นประจำทุกปี เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และเพื่อให้ประชาชน-นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยปีนี้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา ภายในงาน มีการประกวดโนรา ประกวดวงสตริง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง พบกับศิลปินดารามากมาย อาทิ ใหม่ ดาวิกา / ฝนทิพย์ (พุกลุก)อดีตมิสไทยแลนด์เวิล / เป้ อารักษ์ /บ่าววี / ฟอร์ด ศรัญ / การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และการออกร้านนาวากาชาด ตลอด 10 วัน 10 คืน ลุ้นรางวัลสมนาคุณมากมาย เช่น ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำสลากกาชาด ฉบับละ 100 บาท เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ร่วมทำบุญ และลุ้นรางวัลมากมาย โดยเฉพาะ ปีนี้มีรางวัลใหญ่และพิเศษกว่าทุกปี รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA ฟอร์จูนเนอร์ 2.7 V. AUTO รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง TOYOTA วีออส 1.5 J AUTO รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110 i 5 สี 5คัน รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สี LED 40" SAMSUNG จำนวน 5 รางวัล และรางวัลที่ 5 กล้องถ่ายรูป ดิจิตอลซัมซุง จำนวน 5 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รถจักรยาน จำนวน 70 รางวัล โดยกำหนดหมุนวงล้อออกรางวัลสลากาชาด ในคืนสุดท้าย วันที่ 7 กรกฎาคม ณ เวทีกลางสระบัวแหลมสมิหลา สงขลา

 

 

 

Read more...

โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “วันรักษ์เขาคอหงส์” ครั้งที่ 3

ข่าว สงขลา / โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์เขาคอหงส์" ครั้งที่ 3

โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมณฑลทหารบกที่ 42 ( ค่ายเสนาณรงค์ ) จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันรักษ์เขาคอหงส์" ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 07.00 13.00 น. โดยมีกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพลพระ และ สักการะเจ้าพ่อคอหงส์ ณ ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ ค่ายเสนาณรงค์ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอภัย จันทชูโต ผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-7428-6886 , 08-4844-1299

 

Read more...

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา จัดโครงการผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง” ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555

ข่าว ปสุตา แก้วมณี / จังหวัดสงขลา  จัดโครงการผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง"  ระหว่างเดือนมิถุนายน   สิงหาคม  2555

นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการผู้ว่าฯพบนักเรียนหน้าเสาธง" ระหว่างเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2555 โดยกำหนดพบกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมืองสงขลา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนวชิรานุกูล และอำเภอหาดใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหาสังคมในปัจจุบัน และมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนนโยบายการพัฒนาจังหวัดสงขลา ของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เกิดเวทีพบปะพูดคุยโดยตรงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากับเยาวชนในระบบโรงเรียน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ มีแรงบันดาลใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมวัยรุ่นได้ พร้อมทั้งนำแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสู่การปฏิบัติต่อไป

Read more...

กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ม.อ. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม

 

ข่าว สงขลา / กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ม.อ. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม
กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งที่พบมากในเพศหญิงของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดังนั้นกองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินในการสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว สนใจติดต่อบริจาคได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสงขลานครินทร์ บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7445-1559 หรือ 089-7331170 หรือ บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 565-2-09777-0 และโทรศัพท์แจ้งการโอนเงินมายังมูลนิธิสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7445-1599 หรือ 089-7331170 โดยระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงินว่าต้องการบริจาคให้กับ กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เข้าชมรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/shf/

 

 

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 150655

 

Read more...

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะเพื่อชีวิต ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าว สงขลา / ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะเพื่อชีวิต ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะเพื่อชีวิต ครั้งที่ 1(กิจกรรมการทำเดโคพาจบนตะกร้าสาน) ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 11.30-14.30 น. (งานเดโคพาจ คือ งานศิลปะที่นำเอากระดาษที่มีลวดลายต่างๆ มาตัดหรือฉีกแล้วแปะลงบนวัสดุต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น ตะกร้าสาน แจกัน กล่องทิชชู่ โทรศัพท์มือถือ แก้วน้ำ รองเท้า และอื่นๆ)

โดยในเบื้องต้นวิทยากรจะสอนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกทำเดโคพาจขั้นพื้นฐานบนตะกร้าสาน และหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการนำวัสดุอื่นๆ ที่ต้องการมาลองฝึกทำ ก็สามารถนำมาได้

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำเดโคพาจ สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สมัครตั้งแต่บัดนี้- 17 มิ.ย. 55 สอบถามได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทรศัพท์ 0-7428-6658 หรือ 08-3195-5510 เข้าชมรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.self.libarts.psu.ac.th

Read more...

ทต.บ่อตรุ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้านเน้นการนวดแผนโบราณ

ข่าว ทักษิณ อรุณ สงขลา / ทต.บ่อตรุ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้านเน้นการนวดแผนโบราณ

เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษา และไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณ ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อและได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เข้ามาร่ำเรียน และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบมาแล้วหลายราย นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ กล่าวว่า ทางเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาแนวทางประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สำหรับการนวดแผนโบราณ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของชาวบ้านอยู่ในขณะนี้นั้น ได้ว่าจ้างหมอนวดแผนโบราณชั้นครูที่มีความชำนาญจำนวน 4 คน มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอนชาวบ้านที่สนใจทุกวัน โดยชาวบ้านที่เข้ามาเรียนวิชานวดแผนโบราณจะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเป็นเวลา 10 วัน วันละ 8 ชั่วโมง จึงจะสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณในเบื้องต้นได้ ซึ่งจนถึงขณะนี้มีชาวบ้านในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้ามาเรียนวิชาหมอนวดแผนโบราณและจบหลักสูตรไปแล้วจำนวน 20 ราย โดยทั้งหมดจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำการนวดแผนโบราณอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ทุกวัน วันละ 4 คน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม โดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์ 08-5893-1161

Read more...

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้มี่สนใจร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้มี่สนใจร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

นายชายัญ กล่ำฮุ้ย ประธานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ เปิดเผยว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ร่วมกับชมรมกอล์ฟศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ภายใต้ชื่อ "กอล์ฟการกุศล...สหภาพวิทยุการบิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สนาม Hatyai Resort & Golf Club อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการกุศลดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7425-1338

 

Read more...

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด

ข่าว ปสุตา แก้วมณี สงขลา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ระดับจังหวัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้เยาวชนเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสมและเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช้ความรุนแรง อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ การรับรู้ขอมูลข่าวสารสื่อต่างๆ อย่างรอบด้าน จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด โดยแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดสงขลา จะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตและระดับประเทศต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7432-1105 และ 0-7431-2851

Read more...

คณะวิทย์ฯ ม.อ. เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา/ คณะวิทย์ฯ ม.อ. เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงมาตรฐานสากล เพื่อเข้าร่วมอบรมในการเตรียมคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการกับนานาประเทศ ซึ่งกำหนดจัดอบรมใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดย ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต จัดเข้าค่ายฝึกอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 26 ตุลาคม 2555 อบรมสาขาวิชาละ 35 คน และคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในค่าย 2 สาขาวิชาละ 20 คน ค่ายที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม 2556 อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าค่ายฝึกอบรม ครั้งที่ 1 รวม 5 สาขาวิชา และคัดเลือกเพื่อแข่งขันในระดับประเทศ สาขาวิชาละ 6 คน ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จกำลังศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาฟิสิกส์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 สาขาวิชาชีววิทยา กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 15 กรกฎาคม 2555 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.sc.psu.ac.th/Olympiccampผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-8028 , 0-7428-8057 ผู้ผ่านการเข้าค่าย มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท / เดือน ตามเงื่อนไขการสนับสนุนทุน

 

Read more...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,500 อัตรา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,500 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบกับการสมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 30 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,500 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7422-1114 , 0-74234-089 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/songkhla

 

 

Read more...

นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์”ประจำปี 2555

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์"ประจำปี 2555
เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรม เซปัก-ตะกร้อเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดการแข่งขัน "เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์" ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมพลัง เสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในกีฬาเซปัก-ตะกร้อ ได้พัฒนาประสบการณ์ ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และสร้างมาตรฐานการเล่นให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการแข่งขันจะแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมเดี่ยวประชาชนชายทั่วไป และประเภททีมเดี่ยว ประชาชนชายอายุ 40 ปีขึ้นไป ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ และขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขัน "เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์" ประจำปี 2555 ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more...