วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลพะวง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555

ข่าว เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / เทศบาลตำบลพะวง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555

นายเจือ กิ้มอั้น นายกเทศมนตรีตำบลพะวง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลพะวง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 โดยจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีเปิดป้ายลานกีฬาเอนกประสงค์ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา ณ บริเวณชมรมผู้สูงอายุ ม.1(หน้าวัดบางดาน) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เวลา 09.30 . เป็นต้นไป เพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและราชสักการะ ตลอดจนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่พระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7433-4117 หรือ www.phawong.go.th

 

 

Read more...

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการ “ชาวสงขลาร้อยดวงใจ ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการ "ชาวสงขลาร้อยดวงใจ ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา"

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการ "ชาวสงขลาร้อยดวงใจ ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา" เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวสงขลาร่วมบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ณ ตำหนักเขาน้อย(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวงสงขลา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โทรศัพท์ 0-7432-3760 และ 0-7431-1136

 

 

 

 

Read more...

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / วิทยาลัยวันศุกร์ ขอเชิญร่วมเสวนา " ผังเมืองใต้ : เปิดพื้นที่พัฒนาหรือรักษาพื้นที่อาหาร "

 

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / วิทยาลัยวันศุกร์ ขอเชิญร่วมเสวนา " ผังเมืองใต้ : เปิดพื้นที่พัฒนาหรือรักษาพื้นที่อาหาร "

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนา " ผังเมืองใต้ : เปิดพื้นที่พัฒนาหรือรักษาพื้นที่อาหาร " ร่วมเสวนาโดยคุณภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการผังเมือง เครือข่ายผังเมืองเพื่อสังคม ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00-21.30 น. ณ ห้อง E105 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม คุณสุนิสา จุลรัตน์ นักวิชาการศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โทรศัพท์ 0-7428-9453 ติดตามข่าวสารวิทยาลัยวันศุกร์ที่ http://www.fridaycollege.net

 

 

Read more...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ผลิต“ตู้หุงข้าวกำลังผลิตสูง” ลดปัญหาขาดแคลนอาหารช่วงน้ำท่วม


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ผลิต"ตู้หุงข้าวกำลังผลิตสูง" ลดปัญหาขาดแคลนอาหารช่วงน้ำท่วม


นายสุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำกำลังผลิตสูง เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2554 มีหลายพื้นที่ไม่สามารถหุงหาอาหารได้ ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะข้าวหุงสุกซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ที่ส่วนใหญ่มักหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ซึ่งหุงได้ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง และไม่สามารถใช้หุงข้าวได้หากอยู่ในพื้นที่ที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของการผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหุงข้าวให้ได้ปริมาณมากในเวลาที่จำกัด โดยใช้แก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นแหล่งให้ความร้อน เป็นต้นแบบให้ชุมชนสามารถสร้างขึ้นไว้ใช้ในยามที่เกิดภัยธรรมชาติ และยังสามารถใช้เป็นตู้ต้นแบบสำหรับผลิตข้าวหุงสุกในเชิงอุตสาหกรรมได้อีกด้วย ตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำกำลังผลิตสูงที่ออกแบบและสร้างขึ้นนั้น ภายในบรรจุถาดหุงข้าวไว้จำนวน 10 ถาด แต่ละถาดสามารถหุงข้าวได้ 2.5 กิโลกรัม รวมแล้วสามารถหุงข้าวได้ครั้งละ 25 กิโลกรัม ใช้เวลาหุงให้ข้าวสุกทั้งหมดครั้งแรก 55 นาที และเมื่อหุงข้าวครั้งถัดไปในขณะที่ตู้ยังร้อนอยู่ จะลดเวลาหุงข้าวลงเหลือเพียง 42 นาที โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สหุงต้มหรือ LPG อยู่ที่ 1.1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และตู้สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของข้าวหรือทำให้ข้าวอุ่นอยู่ได้นานมากกว่า 12 ชั่วโมง การสร้างตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูงใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยใช้สแตนเลส ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อน ต้านการเกิดสนิมและมีความแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุหลัก และได้ออกแบบให้ตู้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงด้วยการใส่แท่งโลหะนำความร้อนไว้ภายในหม้อต้มน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ช่วยให้หม้อต้มน้ำได้รับความร้อนจากแก๊สและถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น และยังช่วยชะลอความเร็วของเปลวไฟ ส่งผลให้น้ำเดือดเร็วกว่าการใช้หม้อต้มน้ำแบบปกติถึง 20% นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้ตู้มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่จนเกินไป โดยมีพื้นที่ใช้งานเพียง 1 ตารางเมตร และใส่ล้อไว้ที่ขาตู้ทั้ง 4 ขา ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ สะดวกต่อการใช้งาน นายสุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูง ต้นแบบ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ตามโครงการมหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตู้ต้นแบบให้หน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ เช่น โรงเรียน วัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นๆ นำไปพัฒนาหรือดัดแปลง และสร้างขึ้นไว้ใช้หุงข้าวเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีอาหารเพียงพอในช่วงที่เกิดอุทกภัย หน่วยงานหรือประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตู้หุงข้าวด้วยไอน้ำ กำลังผลิตสูง ได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-6314 หรือ 0-7444-6728 ในวันเวลาราชการ


Read more...

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนธันวาคม 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนธันวาคม 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม "โครงการบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ โครงการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์(อาคารสันติศึกษา) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดพยาธิภายในและภายนอก และให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3 – 26 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7428-9492, 08-7630-5995 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการต่างๆของโครงการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ที่ website: www.vet.psu.ac.th หรือติดตามได้ทาง Facebook: VetPSU

 

Read more...

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สธ.สงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 16-21 ปี เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สธ.สงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 16-21 ปี เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 16-21 ปี เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 ( ร้องเพลงประกอบการเต้น ) ในวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย ผู้เข้าร่วมประกอบเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE , เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.7 หรือในกรณีที่ผู้เข้าประกวดจบการศึกษาแล้วให้ใช้เกรดเฉลี่ยผลการศึกษาปีสุดท้าย  ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรักษาพยาบาล ยาเสพติดและสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-8788-1748 หรือ 0-7432-6091 – 7 ต่อ 205

Read more...

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อุตุฯใต้ประกาศเตือนต่อเนื่อง ฉ.2 เรื่องฝนตกหนักในภาคใต้ ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุตุฯใต้ประกาศเตือนต่อเนื่อง ฉ.2 เรื่องฝนตกหนักในภาคใต้ ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯได้ออกประกาศเตือน ฉบับที่ 2(31/ 2555) เรื่อง ฝนหนักในภาคใต้ โดยหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและได้เคลื่อนตัวทางตะวันตกอย่างช้าๆ ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมามีฝนเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่าง วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555
สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทย ความสูงของคลื่นประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือและชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในช่วงดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โทรศัพท์ 0-7431-1760 www.songkhla.tmd.go.th และ www.songkhlamet.org

 

 

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ศูนย์บริการสาธารณสุข(บ้านปลักธง) พร้อมเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในพื้นที่เขตคอหงส์และใกล้เคียง


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / ศูนย์บริการสาธารณสุข(บ้านปลักธง) พร้อมเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในพื้นที่เขตคอหงส์และใกล้เคียง

นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ (บ้านปลักธง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผ่าตัดเล็ก เย็บแผล ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน : บริการฉีดวัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็ก 0-5 ปี ทุกวันอังคาร : บริการวางแผนครอบครัว บริการฉีดยาคุมกำเนิด ยาเม็ด ถุงยางอนามัย คลินิกนอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวันอังคาร : ให้บริการตรวจรักษา ณ ริมคลองระบายน้ำ ๕ (ศูนย์คอหงส์)
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ สามารถร่วมใช้บริการด้านสุขภาพได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี “สุขสันต์วันลอยกระทง”ประจำปี 2555

สุวดี ศรีสมบูรณ์ ข่าว / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี "สุขสันต์วันลอยกระทง"ประจำปี 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี "สุขสันต์วันลอยกระทง" ประจำปี 2555 ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนหน้าอาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานพบกับการประกวดกระทงใหญ่พร้อมด้วยขบวนแห่ ร่วมเป็นกำลังใจให้การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดนางนพมาศ และสนุกสนานไปกับรำวงย้อนยุค โดยนักศึกษา ภาค กศ.บป.และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 2, 08-6488-0501

 

 

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับ สสส. ขอเชิญร่วม กิจกรรมเดิน – วิ่ง “ตามรอยพ่อหลวงของปวงชาวไทย”ครั้งที่ 5

เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา ข่าว / เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับ สสส. ขอเชิญร่วม กิจกรรมเดิน วิ่ง "ตามรอยพ่อหลวงของปวงชาวไทย"ครั้งที่ 5

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม กิจกรรมเดิน วิ่ง "ตามรอยพ่อหลวงของปวงชาวไทย"ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 06.00. ณ ลานจตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "5 ธันวา มหาราช" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมป้องกันให้ทุกคนห่างไกลจากยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ดังนั้นทางเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และชมรมวิ่งหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง "ตามรอยพ่อหลวงของปวงชาวไทย"ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยเปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 20.00 . และในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 05.00 – 05.45 . ณ ลานจัตุรัส เทศบาลนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-3207-8 , 08-1957-8667

Read more...

พช.สงขลา ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เนื่องในเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2555 “อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”


สุวดี ศรีสมบูรณ์ ข่าว เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา ภาพ / พช.สงขลา ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เนื่องในเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2555 "อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ"


 

นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2555 ภายใต้สโลแกน"อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ"

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองและสั่งซื้อได้ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2555 ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และศูนย์ที่ให้บริการ ดังนี้


-ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเทศบาลนครสงขลา ตรงข้ามลานดอกแล้ว อ.เมือง จ.สงขลา ติดต่อประสานงานโดย คุณพิมพ์พัฒน์ สุพัฒนกุล โทรศัพท์ 08-6965-9850


-บูธOTOPภาคใต้ ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus 2 สาขาหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดต่อประสานงานโดย คุณชาญวิทย์ ดารามิตร โทรศัพท์ 08-6965-6850


-บูธ OTOP ภาคใต้ ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus สาขาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา


ติดต่อประสานงานโดย คุณสารภี อิสโธ โทรศัพท์ 08-1766-6305 , 08-1479-7189


 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1674 และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ


 


 


Read more...

ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดงานวันพบญาติ ครั้งที่ 1 ปี 2555

สุวดี ศรีสมบูรณ์ / ข่าว ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดงานวันพบญาติ ครั้งที่ 1 ปี 2555

นางพรทิพย์ โชคสมัย ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา เปิดเผยว่า ทัณฑสถานหญิงสงขลา ได้กำหนดจัดงานวันพบญาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความพระพฤติตนดีอยู่ในระเบียบวินัยของทัณฑสถานฯ มีโอกาสได้รับการเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว โดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันได้ภายในทัณฑสถานฯ อันเป็นการสร้างความเข้าใจ ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ต้องการจะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี และปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ โดยไม่หันไปกระทำผิดซ้ำอีก

ทัณฑสถานหญิงสงขลากำหนดให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมพบญาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 18-21ธันวาคม 2555 โดยเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมได้วันละ2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ดังนี้ - รอบเช้า เวลา 09.00 - 11.00. - รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.00.สามารถแจ้งความจำนงเข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555ได้ในวันและเวลาราชการ และหากญาติที่ไม่ได้แจ้งความจำนงขอเข้าเยี่ยมก่อนล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าเยี่ยม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ งานทัณฑปฏิบัติ โทรศัพท์ 0-7433-6065 ต่อ 15

 

 

Read more...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศเตือน ฉบับที่1(30/ 2555) เรื่องฝนหนักในภาคใต้

สุธิดา พฤกษ์อุดม ข่าว / ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศเตือน ฉบับที่1(30/ 2555) เรื่องฝนหนักในภาคใต้

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯได้ออกประกาศเตือน ฉบับที่ 1 เรื่องฝนหนักในภาคใต้ โดยหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและได้เคลื่อนตัวทางตะวันตกอย่างช้าๆ ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมามีฝนเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่าง วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555

สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทย ความสูงของคลื่นประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือและชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในช่วงดังกล่าว ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โทรศัพท์ 0-7431-1760 www.songkhla.tmd.go.th และ www.songkhlamet.org

 

Read more...

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

สุวดี ศรีสมบูรณ์ / ข่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) แจ้งว่า การประปาฯ มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในช่วงเวลากลางคืน ในบริเวณพื้นที่และเวลาดังต่อไปนี้

- วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. บริเวณถนนกุโบร์-บางแฟบ , ถนนโคกเมา ตั้งแต่ ถนนบ้านบ่อแพ-โคกเมา , ถนนลพบุรีราเมศวร์(บางช่วง) , ถนนบางแฟบพัฒนา , ถนนเพชรเกษม , ถนนเทศาพัฒนา , ถนนศรีภูวนารถใน , ถนนเพชรเกษม ซอย 27 , ถนนสาครมงคลและซอยประสานมิตร

- วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 24.00-04.00 น. บริเวณ ถนนราษฎร์อุทิศ(ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 3/4 ถึงถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 17 , ถนนสุทธิหรรษา ตั้งแต่ถนนสุทธิหรรษา ซอย 1-2 , ถนนสาครมงคล 2 ตั้งแต่ซอยสุขศิริมงคล, ถนนสาคนมงคล 2 ซอย 23 ถึงถนนสาครมงคล 2 ซอย 8

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก และหากดำเนินการเสร็จสิ้นจะทำการจ่ายน้ำโดยเร็วต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-74598-098

 

 

Read more...

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 27-30 พ.ย.นี้

สุวดี ศรีสมบูรณ์ / ข่าว  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 27-30 พ.ย.นี้

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์       ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์        มีปริมาณผู้ป่วย และความต้องการใช้โลหิต ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ       ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโลหิตที่ได้รับจากผู้มี จิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาล และหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา ดังนี้

วันอังคาร ที่ 27 พ.ย. 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

- ชมรมผู้บริจาคโลหิตอำเภอเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

- ห้างไดอาน่าดีพาร์ทเม้นสโตร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

- ชมรมผู้บริจาคโลหิตอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 

วันพุธ ที่ 28 พ.ย. 2555

 เวลา 09.00-12.00 น.

- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

- โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

เวลา 10.30-15.00 น.

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พ.ย. 2555

-                    เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วันศุกร์ ที่ 30 พ.ย. 2555

-                    เวลา 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และสามารถร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 (บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โทรศัพท์ 0-7432-3760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบให้เอกชนเปิดโรงแรมแห่งใหม่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบให้เอกชนเปิดโรงแรมแห่งใหม่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการเปิดโรงแรมแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อโรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งที่ 2 ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ เน้นการบริการลูกค้า ทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่ได้จัดการเรียนสอนในสาขาวิขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาสามารถนำวิชาความรู้ใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงแรมและด้านท่องเที่ยว

            ด้าน นางพัชนี  ปสังคมาน กรรมการผู้จัดการโรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด กล่าวว่า ทางบริษัทสงขลาเมอร์เมด โฮเทล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการ        ของโรงแรมระยะเวลา 20 ปี โดยมีเงื่อนไขในการเข้ามาบริการจัดการและดูแลส่วนต่างๆ              ของโรงแรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานกับทางโรงแรม เพื่อช่วยให้นักศึกษา           มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด ประกอบด้วยอาคาร 6 ชั้น         มีห้องพักจำนวน 39 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 300-700 คน ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวน 3 ห้อง รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 15-30 คน ภายในโรงแรม    มีบริการเปิดมุมหนังสือสำหรับแขกผู้เข้าพัก ส่วนทางด้านหลังของโรงแรมมีห้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้วย

            กรรมการผู้จัดการโรงแรม กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของโรงแรม คือ ทำเลที่ตั้งของโรงแรมอยู่ติดกับหาดชลาทัศน์ ผู้เข้าพักสมารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจน สำหรับในด้านการตลาดจะเน้นลูกค้ากลุ่มนักธุรกิจ ข้าราชการที่เดินทางมาประชุมสัมมนา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเปิดบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักพักได้ที่ ถนนราชดำเนินนอก (ด้านถนนชลาทัศน์) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์  08-4856-8556

 

Read more...

เทศบาลตำบลควนเนียง เตรียมจัดงาน “เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลตำบลควนเนียง เตรียมจัดงาน "เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่

 

นายศุภกิจ พงษ์อักษร นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา กำหนดจัดงาน "เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การเดินเทิดพระเกียรติฯ การแข่งขันมวยไทย การแสดงโนราห์ไข่น้อย ดาวจรัสศรี(แชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) การแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดัง อาทิ วงซูซู , แฮมเมอร์ , ตุด นาคร , แสง ธรรมดา , เอ๋ สันติภาพ ฯลฯ  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7438-6539

 

Read more...

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

         นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานจัดการประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ตราสัญลักษณ์ในงานของกองทุนฯ รวมทั้งกิจกรรมที่จะต้องประสานความร่วมมือการดำเนินงานในพื้นที่  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยกำหนดส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้-29 มกราคม 2556 โดยกำหนดรางวัลชนะเลิศเป็นเงิน 100,000  บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลๆละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2141-6271 , 0-2141-6328 หรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th  , เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน www.prcdd.go.th และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี www.womenfund.thaigov.go.th

 

 

Read more...