วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 5 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 ถนนร่วมอุทิศ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพรุ่งนี้(พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556) ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทร , ซอยภัทราศัย , ซอยชื่นโกมล และถนนคลองแห-คูเต่าบางส่วน

จึงขอความร่วมมือผู้ที่ใช้น้ำบริเวณดังกล่าว โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกในการดำเนินการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8098 


Read more...

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น “ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ”

ข่าว เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น "ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ"

          นางนิตยา  ศรีญาณลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดการอบรมระยะสั้น "ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาที่ถูกต้องตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ในการประเมินภาวะสุขภาพ และคัดกรองผู้ป่วยในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลในการรักษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั้งที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยงานอื่นๆ ด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  200 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลา บีชฯ อ. เมือง จ.สงขลา

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ อ. เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1890 – 1 ต่อ 314 หรือ www.bcnsk.ac.th

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

            นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์       ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          และองค์กรเอกชน เป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์     มีปริมาณผู้ป่วย และความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ     ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาล และหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ในเวลา 09.00-12.00น. ในวัน        และสถานที่ ดังนี้

 วันอังคาร ที่ 22 ม.ค. 2556

- บริษัท สยามอินเตอร์ฟู้ด จำกัด อ.จะนะ จ.สงขลา

 วันพุธ ที่ 23 ม.ค. 2556

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- วิทยาลัยสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ม.ค. 2556

- ชมรมผู้บริจาคโลหิต อ.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

- ห้างลีทรัพย์สิน อ.เมือง จ.สงขลา

 วันศุกร์ ที่ 25 ม.ค. 2556

- บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 วันอาทิตย์ ที่ 27 ม.ค. 2556

- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และสามารถร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 (บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      งานบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โทรศัพท์ 0-7432-3760

 

 

 

 


Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ เป็นต้น

การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 2 คน ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 1) ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 2) และประเภททีมเยาวชน 3 คน สำหรับประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 1) ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 2) ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา พฤกษ์วิวัฒนากุล สำนักงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-7511 และ 0-7421-2914

 

 

Read more...

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก (นม - ไข่)

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก (นม - ไข่)
        เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดรับคูปอง นม-ไข่ ประจำเดือนมกราคม 2556 ในวันศุกร์ที่ 18มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 ณ หอประชุม เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯได้จัดระบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจัดให้ร้านค้ามาจ่ายนมและไข่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

         หลักฐานการรับคูปอง-ไข่

1. สมุดประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก

         ขั้นตอนการรับ นม-ไข่

1. คูปองนม-ไข่

2. บัตรประชาชนฉบับจริงของเจ้าของคูปอง

3. สำเนาสูติบัตร (กรณีกลุ่มเด็ก 6 เดือน- 1 ปี

4. กรณีมอบฉันทะ ต้องมีใบมอบฉันทะและบัตรประชาชนฉบับจริงและของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะไปแสดง

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0124

 


Read more...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 8-9 ก.พ.56 พบกับตำแหน่งงานว่างกว่า 8,000 อัตรา มางานนี้...ได้งานเลย


สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 8-9 ก.พ.56 พบกับตำแหน่งงานว่างกว่า 8,000 อัตรา มางานนี้...ได้งานเลย

         สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสมัครงาน ในงาน "วันนัดพบแรงงานสงขลา" วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-15.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำจากจังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพฯ กว่า 100 ราย ตำแหน่งงานว่างกว่า 8,000 อัตรา , การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษาและคนพิการ , การแนะแนวอาชีพ , การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ , การรับลงทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน พร้อมร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพอิสระ

         ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7422-1114 , 0-7423-4089 ในวันและเวลาราชการ

         อย่าพลาด คนหางาน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 พบกันในงาน "วันนัดพบแรงงานสงขลา" มางานนี้ได้งานเลย

 

 

 

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมส่งเสริม เชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์  / คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  พร้อมส่งเสริม เชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู

            คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2556 ในวันพุธ     ที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง  จ.สงขลา ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานคือ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นการระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม เชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน รวมไปถึงการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

            จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญ      สังกัดหน่วยการศึกษาในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และพัทลุง ในวันที่ 14-18 มกราคม 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 14-18 มกราคม 2556 เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และพัทลุง

โอกาสนี้ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนชาวหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้ที่เคียงเส้นทางพระราชดำเนิน ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ฯ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Read more...

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-มาเลเซีย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-มาเลเซีย

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-มาเลเซีย ชุด "หาดใหญ่-ปีนัง"เป็นการร่วมมือกันระหว่างศิลปินชาวไทยและมาเลเซีย ในการรังสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ให้แก่ผู้สนใจได้เข้าชม และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นิสิต นักศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ -15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-18.00 น.ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน 

 

 

 

Read more...

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

นศ. แพทย์ ม.อ. เชิญชมฟรีคอนเสิร์ต-ประกวดดนตรี “BAKA ครบโหล”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / นศ. แพทย์ ม.อ. เชิญชมฟรีคอนเสิร์ต-ประกวดดนตรี "BAKA ครบโหล"

นายอภิสิทธิ์ สาราลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ โครงการ BAKA MUSIC AWARDS ครั้งที่ 12 กล่าวว่า โครงการ BAKA MUSIC AWARDS จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด เพื่อให้นักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะการแพทย์แผนไทย ได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์กันผ่านการแสดงศักยภาพทางดนตรีที่หลากหลาย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 จึงใช้ชื่อในการแข่งขันว่า "BAKA ครบโหล" และเพื่อฉลองการจัดการแข่งขันครบ 1 รอบ ในปีนี้จึงได้จัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ ด้วยฉาก แสง สี เสียง ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกประทับใจมากไปกว่าการจัดการประกวดดนตรีแบบธรรมดา สำหรับการประกวด BAKA MUSIC AWARDS ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การประกวดร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซอง วงดนตรีสตริง การเต้น การแสดงแบบไม่จำกัดขอบเขต และการแข่งขันที่เพิ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกคือ ลูกทุ่งหางเครื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันดนตรีในอำเภอหาดใหญ่ ได้แก่ สถาบันศิลปะและการออกแบบ Perfect Pitch Artist House โรงเรียนแปซิฟิกโลกดนตรีและศิลปะ โรงเรียนสอนดนตรี KPN สาขาหาดใหญ่และโรงเรียนสอนเต้น DNA Dance Studio มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

นายอภิสิทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้โครงการ BAKA MUSIC AWARDS ครั้งที่ 12 หรือ"BAKA ครบโหล" ได้ดำเนินการคัดเลือกจนได้ 5 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันแต่ละประเภทแล้ว ซึ่งแต่ละทีมจะเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 ที่ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตและการแข่งขันในวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/The12thBakaMusicAwards

 

 

Read more...

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) แจ้งว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)มีความจำเป็นต้องทำการหยุดจ่ายน้ำเป็นระยะเวลาชั่วคราว ในช่วงเวลากลางคืนของวันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 20.00-06.00. ของเช้าวันศุกร์ เพื่อทำการตัดท่อประสานน้ำดิบ ขนาด 800.. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่ดังนี้

- เขตเทศบาลนครหาดใหญ่(ทั้งหมด)

-เขตเทศบาลเมืองคอหงส์(บางส่วน)

-เขตเทศบาลเมืองคลองแห(บางส่วน)

-เขตเทศบาลเมืองควนลัง(บางส่วน)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความสะดวก

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2556 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครหาดใหญ่

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2556 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2556 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครหาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเวลาใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี พ.ศ.2556 ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ในเดือนมกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2556

2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ในเดือนมกราคม 30 เมษายน 2556

3. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ในเดือนมกราคม 30 มีนาคม 2556

โดยทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษี ณ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7420-0152 , 0-7420-0155-7 และ 0-7422-0424

 

 

 

 

 

Read more...

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าว เกียรติศักดิ์ พันธุ์กา / วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

..หญิง วินิจ ผลเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 โดยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ..2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดรับสองช่องทางดังนี้

-สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มกราคม2556 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

-สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตั้งแต่ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2434-8159(ในเวลาราชการ), 0-2534-4197, 0-2155-2102(เฉพาะวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.00 .) หรือ www.nc.rtaf.mi.th

 

Read more...