วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ป.ป.ช.สงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครร่วมโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “รวมพลังข้าราชการไทย สู้ภัยคอร์รัปชั่น”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา  / ป.ป.ช.สงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครร่วมโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "รวมพลังข้าราชการไทย สู้ภัยคอร์รัปชั่น"

            พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จ.สงขลา แจ้งว่า ทาง ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "รวมพลังข้าราชการไทย สู้ภัยคอร์รัปชั่น" เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการรวมพลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเข้าร่วมประกวดได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2556

ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศจาก สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท , รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท , รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2280-7968 และ 0-2282-8712 ในวันและเวลาราชการ

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ แจ้งว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) จะหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันพรุ่งนี้ (22ก.พ.56) เวลา 08.00-16.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณดังต่อไปนี้

-          ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งซ้าย ตั้งแต่สะพานดำ-โรงเรียนนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-          ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งขวา ตั้งแต่สี่แยกสัจจกุล-ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 34  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าว เตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ด้วย พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกในการดำเนินการดังกล่าว หากแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำในทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8093 และ 0-7459-8098

Read more...

สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวด อักษร กษ ในวันที่ 2–3 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. หาดใหญ่

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวด

อักษร กษ ในวันที่ 23 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. หาดใหญ่

นายสมหมาย  สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้กําหนด       

ให้สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของ

ประชาชนที่ใช้จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ประเภทรถเก๋ง ,รถแวน 2 ตอน ,รถนั่ง 4

ประตูท้ายบรรทุก หมวดอักษร กษ ซึ่งมีภาพพื้นแผ่นป้ายเป็นภาพสีกราฟฟิกรูปนางเงือก สัญลักษณ์ของ

จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจต้องการหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เข้าร่วมเสนอราคาประมูล

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีกลุ่มเลขทะเบียนรถที่นํามาประมูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1  เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 4 ตัว   มีจํานวน  9  หมายเลข

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 3 ตัว , 2 ตัว, เลขตัวเดียว ,เลขคู่ 8 และ 9         

มีจํานวน  33  หมายเลข

กลุ่มที่ 3  เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 2 คู่ ,เลขหลักพัน , เลขเรียงลําดับ 3 ตัว 4 ตัว    

มีจํานวน 259  หมายเลข 

การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ของจังหวัดสงขลา หมวดอักษร  กษ ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23  มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

สำหรับรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะนําไปสมทบเข้า "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7433-0248 , 0-7433-0250 , 0-7423-6100 หรือสายด่วน 1584  "กิจการก้าวหน้าดี เกษมศรีทวีสุข ด้วยหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กษ"

Read more...

จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ขอให้ทุกครอบครัวร่วมมือกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างจริงจัง

จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ขอให้ทุกครอบครัวร่วมมือกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างจริงจัง

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 18 ก.พ. 2556 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 953 ราย เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดได้แก่กลุ่ม 5-24 ปี โดยมีผู้ป่วยกระจายอยู่ทุกอำเภอ พื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อำเภอแรกได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา เมือง และอำเภอบางกล่ำ และคาดว่ายังคงมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดการติดต่อและแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อโรคจากผู้ป่วยไปยังคนปกติ ซึ่งอาจจะทำให้เด็กและประชาชนทั่วไปป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในระยะนี้ได้ ซึ่งในบางรายอาจจะทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการดูแลรักษาเบื้องต้นไม่ถูกต้อง หรือผู้ป่วยไปพบแพทย์ล่าช้า

 จึงขอความร่วมมือให้ทุกครอบครัว ร่วมป้องกันไข้เลือดออกอย่างจริงจังและเข้มข้นในระยะนี้ โดยต้องสำรวจและทำลายลูกน้ำในบ้านและบริเวณบ้านทุกสัปดาห์ เช่น ตุ่มน้ำ ภาชนะเก็บน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ เป็นต้น และใช้มาตรการ 5 ป. ในการป้องกันและควบคุมโรค คือ ปิดตุ่มน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้ทุกสัปดาห์ ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างปลูกต้นไม้และภาชนะใส่น้ำขนาดใหญ่ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง และปฏิบัติเป็นนิสัยต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์ นอกจากนี้ ให้หมั่นสังเกตคนในบ้านว่ามีอาการป่วยโรคไข้เลือดออกในระยะนี้หรือไม่ คือ อาการไข้สูง มากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ให้กินยาแก้ไข้พาราเซตามอลและเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลดลง ให้รีบพาไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งร่วมมือดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในบ้านผู้ป่วยและชุมชนต่อไป

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส กล่าวย้ำว่า ในกรณีที่ผู้ป่วยมีไข้สูงลอยและสงสัยจะเป็นไข้เลือดออก ให้ใช้โลชั่นทาป้องกันยุงกัดไว้ก่อน หรือนอนกางมุ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดและอาจจะนำเชื้อโรคไปแพร่ให้ผู้อื่น สำหรับเด็กเล็กที่นอนกลางวันหรือประชาชนทั่วไป ให้นอนกางมุ้ง หรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันยุงกัด รวมทั้งต้องร่วมมือกำจัดยุงตัวแก่ เพื่อลดปริมาณยุงในบ้านของตนเอง โดยใช้สเปรย์กำจัดยุงอย่างถูกวิธี หรือ ใช้สมุนไพรไล่ยุง และขอฝากว่าคำขวัญป้องกันไข้เลือดออกไว้ว่า " ป้องกันไข้เลือดออกได้ อย่าให้ยุงกัด ร่วมกำจัดลูกน้ำทุกสัปดาห์ "

 

Read more...

ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีปัญหาแตกลายงา ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ขนส่งจังหวัดสงขลา แจ้งเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีปัญหาแตกลายงา ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ฟรี จนถึงวันที่ 30  กันยายนนี้

นายสมหมาย  สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าของรถยนต์ที่จด

ทะเบียนในจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา เนื่องจากวัสดุ

สะท้อนแสงของแผ่นป้ายทะเบียนรถเสื่อมสภาพ ทําให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษร  หมายเลขทะเบียน

รถ หรือชื่อจังหวัดได้อย่างชัดเจนนั้น

กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของรถดังกล่าว โดยออกประกาศกําหนดให้เจ้าของรถที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่ทดแทนได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30  กันยายน  2556 แต่หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว ต้องชําระค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท โดยเจ้าของรถสามารถยื่นคําขอได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา หรือสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (อําเภอหาดใหญ่) หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด

สงขลา สาขาอําเภอนาทวี ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สําเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของรถ หรือหนังสือมอบอํานาจจากเจ้าของรถ

3. ภาพถ่ายป้ายทะเบียนรถที่แตกลายงา

หลังจากยื่นคําขอครบกําหนด 15 วัน เจ้าของรถก็สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ได้ โดยต้องนําใบเสร็จรับเงินพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนเดิมที่แตกลายงาส่งคืนด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (เกาะยอ) โทร.0-7433-02503

สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (อําเภอหาดใหญ่) โทร.0-7423-6100 และสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขาอําเภอนาทวี โทร.0-7437-1688

 

 

Read more...

ขนส่งจังหวัดสงขลา เตือนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอหาดใหญ่ ให้ซื้อตั๋วภายในสถานีขนส่งเท่านั้น หลังถูกร้องเรียนแกงค์หลอกจำหน่ายตั๋วในราคาเกินอัตรา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ขนส่งจังหวัดสงขลา เตือนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอหาดใหญ่ ให้ซื้อตั๋วภายในสถานีขนส่งเท่านั้น หลังถูกร้องเรียนแกงค์หลอกจำหน่ายตั๋วในราคาเกินอัตรา

นายสมหมาย  สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 และทางสื่อมวลชนเป็นจํานวนมาก เกี่ยวกับการใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอหาดใหญ่   เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอหาดใหญ่ แล้วแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีขนส่งฯ หรือพนักงานของผู้ประกอบการขนส่ง หลอกลวงชักจูงผู้โดยสารให้ไปซื้อตั๋วโดยสารที่สํานักงานของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกสถานีขนส่งฯ โดยมีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กําหนดและในบางกรณี ก็ให้ผู้โดยสารไปขึ้นรถโดยสารรับจ้างไม่ประจําทาง (รถทัวร์ผิดกฎหมาย) ภายนอกสถานีขนส่งฯ กําหนดเวลาออกรถก็ไม่มีความแน่นอน ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามเงื่อนไขที่กําหนด มีการใช้พนักงานขับรถในเส้นทางสายยาว (เส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง) เพียงคนเดียว ทําให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง  ในกรณีนี้ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้จัดเจ้าหน้าที่ออกติดตาม ตรวจสอบ และหามาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด  และได้ประสานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนที่เข้าไปใช้บริการสถานีขนส่งฯ ให้ซื้อตั๋วโดยสารกับเจ้าหน้าที่ภายในสถานีขนส่งฯ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ออกตรวจสอบ แนะนําประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีกลุ่มบุคคลภายนอกดังกล่าว เข้าไปหลอกลวงผู้โดยสารอยู่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญ ที่มีผู้ใช้บริการรถโดยสารเป็นจํานวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจําทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอหาดใหญ่ ให้ซื้อตั๋วโดยสารกับเจ้าหน้าที่ในช่องจําหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งฯเท่านั้น อย่าหลงเชื่อบุคคลภายนอกที่คอยแอบอ้างชักจูงให้ท่านไปซื้อตั๋วภายนอกสถานีขนส่งฯ เพราะจะทําให้ท่านต้องเสียค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กําหนด หรือได้รับบริการรถโดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานตรงตามที่ต้องการ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง แต่ถ้าหากท่านถูกกลุ่มบุคคลดังกล่าวชักจูง หลอกลวงให้ซื้อตั๋วโดยสารนอกสถานีขนส่งฯ ขอให้ท่านจดหมายเลขทะเบียนรถที่โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสารธารณะ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ที่หมายเลข 1584 เพื่อใช้เป็นข้อมูลติดตามลงโทษผู้ประกอบการขนส่งที่กระทําผิดกฎหมายต่อไป

หากพบเห็นรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ โทรศัพท์แจ้งได้ที่ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 54

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา  / จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 54

จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชนและวัดทุกวัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 54 ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ที่ โรงพยาบาลสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 4  เวลา 09.30-13.30 น. เพื่อนำเงินสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณรและม่ชีที่อาพาธ , จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลนของโรงพยาบาลสงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมในพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในวันดังกล่าว มีกิจกรรมพิเศษบริการตรวจสุขภาพฟรี

ผู้ที่สนใจติดต่อบริจาคเงินโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสงขลา โทรศัพท์ 0 -7433-8100 ต่อ 1049, 1939,1940 หรือ ส่งเงินบริจาคทางธนาณัติ /ตั๋วแลกเงินธนาคาร ในนาม " ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา 666 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 " หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ " กองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.สงขลา(ผ้าป่า)"ธนาคารกรุงไทย สาขา รพ.สงขลา เลขที่ 890-3-69808-7  พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและชื่อที่อยู่กลับมายังโรงพยาบาลสงขลาด้วย

 

 

 

 

 

 

Read more...

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 3 ที่ จ.สงขลา หวังลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน "มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 3 ที่ จ.สงขลา หวังลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

วันนี้(20ก.พ.56) เวลา 14.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน"มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 3 โดยมี นายพิรสิญจน์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการดูแลและสนับสนุนการค้าทั้งในและต่างประเทศได้จัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรมต่างๆภายในกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน จัดงาน"มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ"ในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างสมดุลการค้าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มากขึ้น โดยมีการส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP สินค้า SMEs ในภูมิภาคต่างๆ สินค้าเกษตร สินค้าธงฟ้า อาหารเด่นจากทุกภาค สินค้าอุปโภคบริโภคให้มีช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสินค้าส่งออกในระดับ Premium สินค้า IP (Intellectual Property) ส่งเสริมธุรกิจ Franchiseให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศทุกจังหวัดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ด้วย

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด สินค้าธงฟ้า สินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวนกว่า 300 คูหา การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC อีกด้วย

Read more...

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2556

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม  สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน อายุแรกเกิด - 5 ปี เข้ารับการหยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลทุกแห่ง  โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โรงพยาบาลเซี่ยงตึ๊ง และจุดบริการในชุมชนใกล้บ้าน

 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แก่เด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการหยอดวัคซีนโปลิโอครั้งที่ 2ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ โดยมีบริการหยอดวัคซีนโปลิโอ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลทุกแห่ง โรงพยาบาลหาดใหญ่  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่  โรงพยาบาลเซี่ยงตึ๊ง และจุดบริการในชุมชนใกล้บ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เด็กเยาวชนปลอดภัยจากโรคโปลิโอ

 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน อายุแรกเกิด – 5 ปี เข้ารับการหยอดวัคซีนโปลิโอ ในวันเวลาดังกล่าว

 

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “ร้านชำ แลกขยะรีไซเคิล” เพื่อนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้แลกสินค้าอุปโภคบริโภค ลดภาวะโลกร้อน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม  สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่  เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม "ร้านชำ แลกขยะรีไซเคิล" เพื่อนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้แลกสินค้าอุปโภคบริโภค ลดภาวะโลกร้อน

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมร้านชำแลกขยะรีไซเคิล ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4ของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำนักการสาธารณสุขฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ มาแลกสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาล น้ำปลา ฯลฯ พร้อมเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะที่ทางเทศบาลต้องนำไปจำกัด สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักประโยชน์ของขยะรีไซเคิล และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรม"ร้านชำแลกขยะรีไซเคิล" ได้ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 สำหรับขยะรีไซเคิลที่สามารถนำมาแลกสินค้าอุปโภคบริโภคได้ อาทิ  กระดาษลัง , หนังสือพิมพ์ , กระป๋องน้ำอัดลม , แผ่นซีดี , ขวดพลาสติก ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7420-0000

 

Read more...