วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ "คอหงส์ สงกรานต์วิถีไทย"เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ "คอหงส์ สงกรานต์วิถีไทย"

เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ภายใต้ชื่องาน "คอหงส์ สงกรานต์วิถีไทย" วันวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 บริเวณถนนปุณณกัณฑ์ มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ภาคเช้า : สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำเจ้าพ่อคอหงส์ สรงน้ำพระประจำวันเกิด รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ภาคบ่าย : ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นคอหงส์ ชมโขน มโนราห์ และอื่นๆ ภาคค่ำ : การแสดงดนตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา ชมฟรีคอนเสิร์ต (โกไข่ นายสน)

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

สธ.สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมมือกับทีม อสม. แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ กำจัดยุงตัวแก่และลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจังในระยะนี้

ข่าว จุฑาทิพย์   ยังฉิม สธ.สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมมือกับทีม อสม. แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่  กำจัดยุงตัวแก่และลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจังในระยะนี้

             นายธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดและมีอัตราป่วยสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศไทย และยังคงมีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2556 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1,543ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยอำเภอหาดใหญ่มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พบผู้ป่วย 339 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

            ดังนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงร่วมมือกับ อสม. แกนนำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา จัดทีมเร่งปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนทุกชุมชนที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา ในพื้นที่ 62 ชุมชน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 9เมษายน 2556 โดยทีมจะลงชุมชนค้นหาผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยทุกคนทาโลชั่นป้องกันยุงกัด, ดำเนินการพ่นเคมีทำลายยุงตัวแก่ในบ้านผู้ป่วยและบริเวณบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร, เร่งสำรวจลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำที่อยู่ในบ้านและบริเวณรอบๆบ้าน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

            จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกครอบครัวในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อสม. และแกนนำฯ ในการดำเนินการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย ทั้งนี้เพื่อร่วมมือสกัดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งยังเป็นป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างของจังหวัดสงขลาอีกด้วย

 

                                                                             


Read more...

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ฝึกอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมเยาวชน ต.ท่าข้าม ในอุปถัมภ์ของกองทุนมูลนิธิพระครูปนาทธรรมคุณเพื่อการศึกษา รับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8 ประจำปี 2556

            ข่าว นางสาวจุฑาทิพย์ ยังฉิม นักศึกษางาน สวท.สงขลา / ศูนย์ฝึกอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมเยาวชน ต.ท่าข้าม ในอุปถัมภ์ของกองทุนมูลนิธิพระครูปนาทธรรมคุณเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเยาวชนในเขต ต.ท่าข้าม และ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับ ป.1–ม.3 เข้ารับการฝึกอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8 ประจำปี 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  30 มีนาคม 2556 และจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1-26 เมษายน 2556 ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ที่ พระอาจารย์สมุห์อดิเรก เขมะระโต โทรศัพท์ 08–7476–6630 หรือ ที่พักสงฆ์วชิรธรรมเกาะปลัก ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more...

ขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญประจำปี “ห่มผ้าพระนอน สะเดาะเคราะห์ลอยแพ ปิดทองพระ 5 สมเด็จ และทอดผ้าป่าสามัคคี” ณ วัดแหลมพ้อ

          ข่าว นางสาวจุฑาทิพย์ ยังฉิม นักศึกษางาน สวท.สงขลา / ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญประจำปี ห่มผ้าพระนอน สะเดาะเคราะห์ลอยแพ ปิดทองพระ 5 สมเด็จ และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สำหรับกำหนดการของงานจะเริ่มงานในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556 เชิญชมหนังหญิงสาววรรณ ศ. พร้อมน้อย จ.พัทลุง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์หน้าพระนอน และในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อทุกรูป และเวลา 13.00 น. ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ห่มผ้าพระนอน และลอยเรือนพเคราะห์

         สำหรับวัดแหลมพ้อเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของตำบลเกาะยอ สร้างเมื่อ พ.ศ.  2360 เสนาสนะต่างๆ ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และในขณะนี้การบูรณะเสนาสนะต่างๆ นั้น ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนตามที่ญาติโยมได้เห็นกันแล้วนั้น แต่ยังมีกุฏิทรงเรือนไทยเกาะยอ ซึ่งมีอายุนับ 100 ปี ที่จำเป็นต้องทำการบูรณะอย่างเร่งด่วน

               นอกจากนี้ทางวัดยังไม่มีหอฉันท์ (โรงครัว) เพื่อใช้ในการทำกิจของพระภิกษุ  สามเณรและใช้รองรับผู้มีจิตศรัทธาในการประกอบกิจทางศาสนาอีกด้วย จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Read more...

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน(ภาคบังคับ) จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1434

        ข่าว นางสาวจุฑาทิพย์ ยังฉิม นักศึกษางาน สวท.สงขลา / จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน(ภาคบังคับ) จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1434 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2556 มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

         ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามของชมรมนักศึกษามุสลิม การออกบูธผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา การบรรยายเสวนาเกี่ยวกับพระจริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมมัด การประกวดการอ่านอัล-กุรอาน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนฟัรฎูอีนจังหวัดสงขลา ฯลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read more...

วัดคลองเปล (น้ำผุด) เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 11-15 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ข่าว นางสาวจุฑาทิพย์   ยังฉิม นักศึกษางาน สวท.สงขลา / วัดคลองเปล (น้ำผุด) หน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 11-15 ปี เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -30 มีนาคม 2556

              สำหรับกำหนดการพิธีปลงผมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 \และเข้าพิธีบรรพชา วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 สำหรับผู้ที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้าร่วมดครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-3511-3085 และ 08-8182-8677 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more...

ขอเชิญชวน คณะศิษยานุศิษย์ หรือผู้มีจิตศรัทธา ร่วมซื้อที่ดินบริจาค เพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดสงขลา

        ข่าว นางสาวจตุพร  เจริญพรธรรมา นักศึกษาฝึกงาน สวท.สงขลา / ขอเชิญชวน คณะศิษยานุศิษย์ หรือผู้มีจิตศรัทธา ร่วมซื้อที่ดินบริจาค เพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดสงขลา พระเทพญาณโมลี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดทรายขาว แจ้งว่า ทางคณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะซื้อที่ดิน ซึ่งติดกับพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา จำนวนประมาณ 15 ไร่ เพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดสงขลา ตามแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ ได้ศึกษาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิปัสสนากรรมฐาน

            จึงขอเชิญชวน คณะศิษยานุศิษย์ หรือผู้มีจิตศรัทธา ร่วมซื้อที่ดินบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7433-3344 และพระเทพญาณโมลี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดทรายขาว โทรศัพท์ 08-9876-9712

Read more...

หน่วยวิทยบริการ มจร. สงขลา เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต

         ข่าว นางสาวจตุพร  เจริญพรธรรมา นักศึกษาฝึกงาน สวท.สงขลา / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ วัดหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา (เฉพาะพระภิกษุ) และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุ และประชาชน) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระภิกษุ และประชาชน) และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (พระภิกษุ)

            ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ หน่วยวิทยบริการ มจร. สงขลา วัดหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดทำการและรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โทรศัพท์ 0-7421-2407 ตั้งแต่บัดนี้  20 พฤษภาคม 2556 

Read more...

ศูนย์ฝึกอบรม-ปฏิบัติธรรม วัดพุทธิการาม (ปลักกริมสระน้ำ) ต. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดรับสมัคร ผู้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ข่าว นางสาวจตุพร  เจริญพรธรรมา นักศึกษาฝึกงาน สวท.สงขลา / ศูนย์ฝึกอบรม-ปฏิบัติธรรม วัดพุทธิการาม (ปลักกริมสระน้ำ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดรับสมัคร ผู้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดพุทธิการาม (ปลักกริมสระน้ำ) ต. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 โดยจัดให้มีพิธีโกนผมนาค ในวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. และพิธีบวช เวลา 13.00 น.

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าไตรจีวร น้ำปานะ อาหารกลางวัน ฯลฯ ณ วัดพุทธิการาม (ปลักกริมสระน้ำ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

              เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  24 มีนาคม 2556 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพุทธิการาม (ปลักกริมสระน้ำ) โทรศัพท์ 0-7425-2544 หรือ พระเมธาธรรมรส รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล / รักษาการเจ้าอาวาส โทรศัพท์ 08-4854-1233 พระกนก กนฺตสีโล เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด โทรศัพท์ 08-3190-7728

Read more...

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

         ข่าว กนกกาญจน์ สุมังคละ นักศึกษาฝึกงาน สวท.สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00– 12.00 น. โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ รำมโนราห์ (เรียนที่ วัดคลองเปล) , คอมพิวเตอร์ (เรียนที่ วิทยาลัยหลวงประธาน) , กีฬาเทนนิส (เรียนที่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) , กีฬาตะกร้อ (เรียนที่ สนามศูนย์วิจัยยาง หาดใหญ่) , กีฬาฟุตบอล (เรียนที่ โรงยิมเนเชียม มอ.)

            โดยจะเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี ตั้งแต่บัดนี้  29 มีนาคม 2556 ได้ที่เทศบาลเมืองคอหงส์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7420-0000 ต่อ 1531 และ 08-2428-8127

Read more...

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556

ข่าว กนกกาญจน์ สุมังคละ / โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556

            โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  อ.เมือง จ.สงขลา

สำหรับการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อจัดสร้างศาลาพระพุทธประจำโรงพยาบาลและนำเงินสมทบ "กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์"

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคและร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0-7431-7400 และ 0-7431-7410

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Training the Trainer)” ภาคใต้ ประจำปี 2556

ข่าว จตุพร เจริญพรธรรมา / มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดฝึกอบรมหลักสูตร  "พัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Training the Trainer)" ภาคใต้ ประจำปี 2556

            มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร  "พัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Training the Trainer)" ภาคใต้ ประจำปี 2556 จำนวน 1 รุ่น โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 500 คน ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 28-29 มีนาคม , 4-5 เมษายน , 18-19 เมษายน และ 25 เมษายน 2556 (อบรมในวันและเวลาราชการ)

            สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาหรือต้องการประกอบอาชีพเสริมเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อไปแนะนำการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจนครบหลักสูตรและผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรและทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ (Business Counselor) ของ สสว. ต่อไป สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download รายละเอียดโครงการได้ทาง www.tsu.ac.th : ข่าวบริการชุมชนและท้องถิ่น ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 7103

           

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครประกวดเทพีสงกรานต์และประกวดลิปซิงค์ ในงานประเพณีสงกรานต์และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2556

ข่าว จุฑาทิพย์ ยังฉิม / เทศบาลนครหาดใหญ่  รับสมัครประกวดเทพีสงกรานต์และประกวดลิปซิงค์ ในงานประเพณีสงกรานต์และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2556

            เทศบาลนครหาดใหญ่  กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2556 ระหว่าง วันที่ 11-13 เมษายน 2556 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนธรรมนูญวิถี ถนนเสน่หานุสรณ์ และบริเวณหน้าจัตุรัสนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ และประกวดลิปซิงค์ สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์จะได้รับเงินสด จำนวน 50,000 บาท พร้อมมงกุฏ ถ้วยรางวัล และสายสะพาย รางวัลชนะเลิศการประกวดลิปซิงค์จะได้รับเงินสดจำนวน  10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานสนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 18-29  มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์               0-7423-3741 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" หาดใหญ่ โทรศัพท์ 08-6964-1571

 

 

 

 

 

Read more...

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครสงขลาร่วมกับมูลนิธิพระครูเกษมนวการ (แปลก เขมโก) วัดแหลมทราย จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

         ข่าว สันติภาพ รามสูต / เทศบาลนครสงขลาร่วมกับมูลนิธิพระครูเกษมนวการ (แปลก เขมโก) วัดแหลมทราย  จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลาร่วมกับมูลนิธิพระครูเกษมนวการ (แปลก เขมโก) วัดแหลมทราย จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครเยาวชนชายอายุ 11-15 ปี จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิพระครูเกษมนวการ (แปลก เขมโก) วัดแหลมทราย สงขลา พิธีมอบตัวกุลบุตร ในวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. พิธีสระหัวนาคและพิธีบรรพชา ในวันที่ 6 เมษายน 2556 โดยมีพิธีสระหัวนาค เวลา 08.00 น. ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

         สำหรับการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนถึงหลักธรรมทางศาสนาของไทย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้และเข้าใจในวิถีชีวิตของความเป็นไทย รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้หลักธรรมทางศาสนา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติด และเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

            นายสมศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีมอบตัว สระหัวนาคและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินการโดย เทศบาลนครสงขลาร่วมกับมูลนิธิพระครูเกษมนวการ (แปลก เขมโก) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2556

Read more...

ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนนํารถเข้าตรวจสภาพรถฟรี กับหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนนํารถเข้าตรวจสภาพรถฟรี  กับหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"       พร้อมชําระภาษีรถและต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้เรียบร้อย ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2556

นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสําคัญทุกเทศกาลซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากกว่าในช่วงเวลาปกติ สิ่งที่มักจะเกิดเพิ่มขึ้น คือ อุบัติเหตุจากการใช้รถ สร้างความสูญเสียให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ และความไม่พร้อมของยานพาหนะ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้ขับขี่และตัวรถ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาจึงได้จัดให้มีกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ซึ่งมุ่งเน้นกระตุ้นเตือนให้ใส่ใจในการตรวจความพร้อมของรถก่อนนําออกใช้งาน และมีจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางการจัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นฟรี 20 รายการ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจนํารถเข้ารับบริการได้ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (เกาะยอ) สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (หาดใหญ่) สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขาอําเภอนาทวี หรือที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และศูนย์บริการตัวแทนจําหน่ายรถ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีป้ายสัญลักษณ์ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2556

นอกจากนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา จัดนักศึกษาสาขาช่างยนต์ และสาขาเทคนิคยานยนต์ เปิดจุดบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์บางรายการสําหรับรถจักรยานยนต์ให้ฟรี เช่น ตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ รวมทั้งให้บริการตรวจซ่อมรถเบื้องต้น โดยให้บริการ ณ จุดตรวจป้อมตํารวจทางหลวงพรุพ้อ ถนนเพชรเกษม อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และบริเวณปั๊มน้ำมันเชลส์บ้านป่าชิง

นายสมหมาย สุดขาว กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากท่านจะตรวจความพร้อมของสภาพตัวรถ และความพร้อมของสภาพร่างกายแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องตรวจสอบคือ วันสิ้นอายุภาษีรถ หากวันครบกําหนดชําระภาษีรถตรงกับวันหยุดราชการ หรือใกล้ครบกําหนดแล้ว ก็ควรรีบดําเนินการชําระภาษีรถให้ถูกต้องก่อนนําออกใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งตรวจสอบการมีใบอนุญาตขับรถหากพบว่า ใกล้สิ้นอายุแล้ว ก็ควรดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อป้องกันการหลงลืม และจะได้ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคขณะใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Read more...

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองคอหงส์ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 21.00 น. บริเวณศาลาทวดคลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานมีบริการที่น่าสนใจต่างๆมากมาย อาทิ บริการจากหน่วยงานเทศบาลเมืองคอหงส์ , การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , การฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว , การแจกทรายอะเบทและยาเบื่อหนู , การตรวจสุขภาพทั่วไปร่วมกับคลินิกแฟมิลี่แคร์ ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอก อาทิ การบริการตัดผมฟรี , การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ การรับทำประกันภัยและประกันชีวิต การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านและการให้บริการอื่น ๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7428-0000 ต่อ 1720

 

 

Read more...

ทม.คอหงส์ ขอเชิญประชาชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ทม.คอหงส์ ขอเชิญประชาชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และไร่สวน เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่บัดนี้-พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งของทุกปี ที่มักจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ง่าย

จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องดังกล่าว หากพบเห็นเพลิงไหม้ แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7428-0000- ต่อ 1132 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...

ขนส่งจังหวัดสงขลา ตรวจเข้ม !! รถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ขนส่งจังหวัดสงขลา ตรวจเข้ม !! รถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นายสมหมาย สุดขาว ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เป็นเทศกาลสําคัญอีกเทศกาลหนึ่งที่คาดว่าจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนา ไป

พบปะญาติมิตร และเพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับประเทศมาเลเซีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว และสถานบันเทิงที่ชาวต่างชาติ และประชาชนในจังหวัดอื่น ๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชม เป็นเหตุให้มีการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่ตามมา คือ อุบัติเหตุจากการเดินทาง นํามาซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ และความไม่พร้อมของตัวรถ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทั้งด้านผู้ขับขี่และสภาพตัวรถ จะเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้    

สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ขึ้น โดยการจัดให้มีการตรวจความพร้อมของตัวรถ และผู้ขับรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาล และระหว่างเทศกาลสงกรานต์ การตรวจความพร้อมของตัวรถ และตัวผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ จะเริ่มดําเนินการในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 10 เมษายน 2556 โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพตัวรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอหาดใหญ่ และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในตัวผู้ขับขี่ก่อนนํารถออกให้บริการ นอกจากนั้น ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งด่านตรวจร่วมกับตํารวจทางหลวง ที่ป้อมตํารวจทางหลวงบ้านพรุพ้ออีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะเน้นตรวจสภาพความพร้อม ความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถ รวมทั้งตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ซึ่งจะเน้นการตรวจสอบการมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ความพร้อมของร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และกําชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด สําหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11–17 เมษายน 2556 จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมของตัวรถ และผู้ขับรถที่จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะป้อมตํารวจทางหลวงบ้านพรุพ้อ หากพบผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ

Read more...

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

อบจ.สงขลาแจ้งซ่อมแซมแพขนานยนต์ ขอให้ประชาชนเลี่ยงใช้สะพานติณฯแทน


 

อบจ.สงขลาแจ้งซ่อมแซมแพขนานยนต์  ขอให้ประชาชนเลี่ยงใช้สะพานติณฯแทน

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) แจ้งว่า ทาง อบจ.สงขลา  จะดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ จำนวน  1 ลำ    ตั้งแต่วันที่  16  มีนาคม  -  16 กรกฎาคม  2556 จึงขอให้ประชาชนโปรดเลี่ยง ไปใช้เส้นทางสะพานติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา แทนในช่วงวันดังกล่าว อบจ.สงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา  ณ โอกาสนี้ด้วย

Read more...

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชมการแข่งขันว่าวหาดสมิหลา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 9-10 มีนาคม

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชมการแข่งขันว่าวหาดสมิหลา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 9-10 มีนาคม

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งขันว่าวหาดสมิหลา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านของไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันว่าวประเภทต่างๆ คือ ประเภทขึ้นสูง ประเภทเสียงดัง ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด การประดิษฐ์ว่าว(ประเภทเยาวชนและครอบครัว) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 ณ บริเวณลานว่าวสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ “รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง”

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "รณรงค์ทิ้งขยะลงถัง"

            เทศบาลนครสงขลา แจ้งว่า ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการทิ้งขยะในที่สาธารณะ บัญญัติว่า "ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฏหมาย ต้องถูกจับและปรับ"  โดยหากทิ้งขยะลงพื้น/ถ่มน้ำลาย/ทิ้งก้นบุหรี่/คายหมากฝรั่งลงพื้น  โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

            เทศบาลนครสงขลา จึงขอรณรงค์การทิ้งขยะลงถัง โดยการประชาสัมพันธ์ การขอความร่วมมือ การแนะนำ/ตักเตือน ตั้งแต่บัดนี้ 31 มี.ค.2556 และจะเริ่มโครงการ "ทิ้ง จับ ปรับแน่" ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556  เป็นต้นไป

"สงขลาจะสดใส  สะอาด  ช่วยกันเก็บกวาด ทิ้งลงถังขยะ"

 

 

 

 

Read more...

โรคไข้เลือดออก...ภัยร้ายที่กำลังระบาดหนักในหาดใหญ่

โรคไข้เลือดออก...ภัยร้ายที่กำลังระบาดหนักในหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของปี 2556ช่วงระหว่างวันที่  1 มกราคม - 10กุมภาพันธ์ 2556 พบผู้ป่วยในอำเภอหาดใหญ่มีจำนวนถึง411รายซึ่งถือว่ามีจำนวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับ1ของจังหวัดสงขลา จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรณรงค์เพื่อลดการระบาดของยุงลายอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อให้หาดใหญ่พ้นจากภาวะการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเร็ว

ซึ่งจากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศปี 2556 ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-5กุมภาพันธ์ 2556 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศ จำนวน 5,739 ราย และในพื้นที่จังหวัดสงขลามีผู้ป่วยเป็นจำนวนถึง 842 ราย ซึ่งถือว่ามีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็นอัตราป่วย 63.30 ต่อแสนประชากรโดยในจังหวัดสงขลา ทั้ง 16 อำเภอ พบว่าอำเภอหาดใหญ่มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด เนื่องจากพบผู้ป่วยถึง 411 ราย (ข้อมูลช่วงวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2556) โดยมีผู้ป่วยที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นจำนวน 197ราย ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มเด็ก ช่วงอายุ 5-14 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-24 ปี

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ฉะนั้น เราจึงต้องมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการเกิดยุงลาย โดยเร่งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนของท่าน  ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดยยึดหลัก 5 ป. คือ

1.  ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลงไปวางไข่

2.  เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน ถังเก็บน้ำ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะ กลายเป็นยุง

3.  ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างปลูกต้นไม้  ฯลฯ

4.  ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด มีลมพัดผ่าน ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย

5.  ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และเริ่มลงมือตามคำแนะนำทันทีเพื่อให้ลูกหลานห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส หรือไข้อาจสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส มีจุดเลือดออกเล็กๆกระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้ อาจมีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟันให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการทันที

 

Read more...

นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน

นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี  2556 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2556 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทนนิส กีฬาประเภทลู่-ลาน ยูโด ว่ายน้ำ นาฏศิลป์ ดนตรีสากล B-Boy ฯลฯ

Read more...