วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการอาเซียน : เดินหน้าสู่การสร้างประชาคม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการอาเซียน : เดินหน้าสู่การสร้างประชาคม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอาเซียน : เดินหน้าสูการสร้างประชาคม ขึ้นในวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์ นำทีมวิทยากรมาในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสัมมนา ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 (ภาคเช้า) สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทุกคณะ/วิทยาเขต จำนวน 300 คน ณ ห้อง REG 301 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม (หลังคณะเศรษฐศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 (ภาคบ่าย) สำหรับภาคธุรกิจธุรกิจในจังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน ณ ห้อง 260 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 (ภาคเช้า) สำหรับภาครัฐในจังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7428-2910-4 (ภายใน 2910-4)

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ สมาคมฮกเกี้ยนเมืองสงขลา เชิญเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองสงขลา 171 ปี “ไหว้พระหลักเมือง ถนนคนเดินนางงาม ชมงิ้ว ของหรอยเมืองบ่อยาง การแสดงริมถนน”

         ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ สมาคมฮกเกี้ยนเมืองสงขลา เชิญเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองสงขลา 171 ปี "ไหว้พระหลักเมือง ถนนคนเดินนางงาม ชมงิ้ว ของหรอยเมืองบ่อยาง การแสดงริมถนน" นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ สมาคมฮกเกี้ยนเมืองสงขลา 5 สมาคมจีนเมืองสงขลา จัดงานสมโภช 171 ปี หลักเมืองสงขลา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 – 4 กรกฎาคม 2556 รวม 7 วัน คืน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาว นานถึง 171 ปี และภายในศาลหลักเมืองมีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องรักษาเมืองให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ และเป็นที่เคารพสักการะ มีองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เสี่ยงฮ๋องเหล่าเอี๋ย เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พระเสื้อเมือง โบ้เชงไต่เต่ พระหมอรักษา ตี่ฮู่อ๋องเอี๋ย เทพเจ้ารักษาโรคและเฉ่งจุ้ยจ้อ พระหมอเทพรักษาโรคภัยของชาวสงขลา

            ทั้งนี้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ที่ ถนนนางงาม เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เป็นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลแบบเก๋งจีน สร้างสมัยพระยาวิเชียรคีรีเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ภายในศาลหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ในปี พ.ศ.2385 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสงขลาจัดการฝังหลักชัยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัยต้นหนึ่งกับเทียนชัยเล่มหนึ่ง พร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่างๆ และโปรดเกล้าฯให้พระอุดมปิฎกออกไปเป็นประธานด้านพุทธพิธี พร้อมด้วยฐานานุกรมเปรียญ 8 รูป และโปรดเกล้าฯ ให้พระครูอัษฎาจารย์ออกไปเป็นประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์ พระยาสงขลาได้ให้สร้างตึกคร่อมหลักไม้ไว้ 3 หลัง เป็นตึกจีนแบบเก๋งจีนและสร้างศาลเจ้าเสื้อเมืองอีก 1 หลัง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนศาลหลักเมืองเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2478 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มี.ค. 2478

             สำหรับ การจัดงานสมโภช 171 ปี หลักเมืองสงขลาในครั้งนี้ มีกิจกรรม นางงามถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "เมืองเก่าสงขลา" โดยภาคีคนรักเมืองสงขลา พร้อมกิจกรรม ไหว้พระหลักเมือง ของหรอยเมืองบ่อยาง การแสดงริมถนน พิธีอิ่วเก้งแห่พระรอบเมือง พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา และมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการแสดงอุปรากรจีนในช่วงกลางคืนทุกวัน

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอ.หาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม : Creativity-based Learning” หวังนักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

           ข่าว โปรดปราน บัญธรรม สงขลา / มอ.หาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม : Creativity-based Learning" หวังนักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม : Creativity-based Learning"  ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ชั้น 8 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของสังคมโลก และให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 074-282910-1 ( ภายใน  2910-1 )

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กศน.ภาคใต้ แถลงข่าวโครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / กศน.ภาคใต้ แถลงข่าวโครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังให้เยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่หลงผิดตกเป็นเหยื่อผู้ก่อความไม่สงบ เร่งเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่

วันนี้(13มิ.ย.56) เวลา 14.00 น. ที่ สำนักงาน กศน.จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดแถลงข่าวโครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ , นายสมโมท สหกโร ผู้อำนวยการ กศน.จ.สงขลา ประธานกลุ่มศูนย์ , นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ กศน.จ.ปัตตานี , นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ กศน.จ.นราธิวาส เป็นต้น

นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคนและสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่มีส่วนร่วมเสนอแนะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม

ทาง กลุ่ม กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ จากข้อมูลเยาวชนนอกระบบโรงเรียนมีการทำงานเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังขาดการสร้างสายสัมพันธ์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2556  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

ด้าน นายสมโมท สหกโร ผู้อำนวยการ กศน.จ.สงขลา ประธานกลุ่มศูนย์ฯ เปิดเผยว่า ผู้ร่วมแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นคณะครูและนักศึกษา กศน. สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย กศน.จ.สงขลา , สตูล , ปัตตานี , ยะลา และนราธิวาส  แบ่งการแข่งขันในหลายชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล , เซปักตะกร้อ , แชร์บอล , วอลเลย์บอล , เปตอง และกรีฑา

ทั้งนี้ การกีฬาถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบ เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยคาดหวังว่าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จะได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมมีสติยั้งคิดไม่หลงผิดตกเป็นเหยื่อผู้ก่อความไม่สงบ เป็นการร่วมเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาในวันดังกล่าว


Read more...

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แถลงข่าวการเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงหาดใหญ่สู่สนามบินอินชอน-เกาหลีใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความคึกคัก

ข่าว-ภาพ สุธิดา พฤกษ์อุดม / แถลงข่าวการเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงหาดใหญ่สู่สนามบินอินชอน-เกาหลีใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความคึกคัก

วันนี้(11มิ.ย.56) เวลา 11.00 น. ที่ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยกลุ่มยักษ์ใหญ่วงการท่องเที่ยวเกาหลี ประกอบด้วย บริษัท สไมล์ลิ่ง กรุ๊ป จำกัด, บริษัท โมเดิร์นพลัส แทรเวิล จำกัด, บริษัท เซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จำกัด และบริษัท ไอเลิฟ ฮอลิเดย์ จำกัด มีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 100 คน

นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ถือเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้มีการเปิดสายการบินตรงหาดใหญ่สู่อินชอน-ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในการส่งเสริมการเปิดสายการบินตรงในจังหวัดสู่ประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความคึกคักไม่เฉพาะแต่จังหวัดสงขลา แต่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

ด้าน นายกฤชณัฐ มีสำราญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไมล์ลิ่ง กรุ้ป จำกัด ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการให้บริการเส้นทางบินจากภูมิภาคสู่เกาหลีใต้ว่า จากกระแสเกาหลีฟีเวอร์ทำให้เกาหลีใต้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในลำดับต้นๆ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและยังคงมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงสู่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้ จาก 4 สนามบินภูมิภาค ประกอบด้วย  เชียงใหม่ , อุดรธานี , หาดใหญ่ และภูเก็ต จะช่วยให้นักท่องเที่ยวจากภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ในการเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากภูมิภาคสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบิน Business Air (8B) เป็นเครื่องบินแบบโบอิ้ง 767-300 ER ซึ่งมีความสามารถให้บริการผู้โดยสารได้จำนวน 270 ที่นั่ง จะเปิดให้บริการเที่ยวบินจากสนามบินเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดี จากสนามบินอุดรธานีทุกวันจันทร์และวันศุกร์ จากสนามบินหาดใหญ่ทุกวันอังคารและวันเสาร์ และจากสนามบินภูเก็ตทุกวันพุธ นอกจากนี้ต้นปี 2557 อาจมีการปรับแผนการบินเพื่อเปิดให้บริการเพิ่มจากจังหวัดต่างๆ ที่มีความพร้อม เช่น เชียงราย , อุบลราชธานี , สุราษฎร์ธานี , พิษณุโลก สำหรับเส้นทางที่พร้อมเปิดให้บริการแล้วนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนท่องเที่ยวใกล้บ้าน หรือที่ www.fly8b.com หรือติดต่อโดยตรงได้ที่  บริษัท สไมล์ลิ่ง กรุ๊ป จำกัด           02 276 6868    081 856 6830 , บริษัท โมเดิร์นพลัส แทรเวิล จำกัด        02 148 1980    083 073 9222  , บริษัท เซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จำกัด          02 948 4561 085 364 9777 บริษัท ไอเลิฟ ฮอลิเดย์ จำกัด       02 692 4361    089 003 7948


Read more...

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน 14-15 มิถุนายน

 ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม  / กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน 14-15 มิถุนายน นี้

กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อบริการผู้ว่างงานหรือผู้จบการศึกษาใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ อันเป็นการบรรเทาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน

สำหรับการจัดงานวันนัดพบแรงงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 เป็นเวลา 2 วัน ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารให้สามารถสมัครงานผ่านระบบ Internet www.doe.go.th/jobsongkhla ซึ่งสามารถสมัครงานได้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกใบสมัคร สำหรับผู้ที่สมัครงานวันงานให้นำ Resume พร้อมรูปถ่ายใส่ Thumb drive มาด้วย

การจัดงานวันนัดพบแรงงานครั้งนี้ จะมีบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประมาณ 50 หน่วย มาร่วมสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานว่างประมาณ 5,000 อัตรา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7422-1 114 และ 0-7432-4089 ในวันเวลาราชการ

                      

 

 

 

 

 


Read more...

สสวท. เตรียมจัดงาน “วันวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ที่ จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สสวท. เตรียมจัดงาน "วันวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ที่ จ.สงขลา

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กำหนดจัดกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์น้อย 2013 ( Little Scientist's Day)" ประเทศไทย ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นักเรียนระดับปฐมวัย ผู้ปกครอง และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.น่าน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ ประสานมิตร , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ศรีสะเกษ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) , ภาคกลาง ที่ กรุงเทพมหานคร โดย องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แลภาคใต้ที่ จ.สงขลา โดย สสวท.

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพร้อมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมกับบริบทของเด็กและชุมชน

สำหรับโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย industrial shots

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

Read more...

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2556 ภายใต้ชื่อโครงการ "เทคนิคการแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556 ครั้งที่ 5" ดังแนวคิดวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2556 ที่ว่า "Every blood donation is a gift of life" มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงขอเชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมใจกันบริจาคโลหิต ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กิจกรรมประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต โดยหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , การแสดงบอร์ดวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่เลือด A B O , การบริจาคโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตการให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและอื่นๆ  เป็นต้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต มีอายุระหว่าง 17- 60 ปีบริบูรณ์ , น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์ดี , ไม่มีประวัติโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง , ไม่เป็นไข้มาเลเรียในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา , ไม่เป็นกามโรค หรือโรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีเลือด เลือดออกง่ายผิดปรกติ โรคหืดหอบ โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ไทรอยด์ , ไม่เป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ,ไม่ใช่ผู้ที่พักฟื้นจาก การผ่าตัด คลอดบุตร , สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์ เป็นต้น

สำหรับการเตรียมตัวก่อนมาบริจาคโลหิต คือ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง , มีสุขภาพสมบูรณ์ดี ไม่เป็นหวัด หรืออยู่ระหว่างการรับประทานยาใดๆ , ควรดื่มน้ำ 2-4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต อย่างน้อย ½ ชั่วโมง , ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย และไม่มีไขมันมาก , งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง , งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์  0-7428-9103 หรือ หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โทรศัพท์  0-7445-1575 สำหรับผู้บริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกฟรี

 

 

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กรีนพีซล่องเรือธงเอสเพอรันซา รณรงค์ฟื้นชีวิตทะเลไทยเป็นครั้งแรกของประเทศที่หาดสมิหลา จ.สงขลา

ข่าว ทักษิณ อรุณ / กรีนพีซล่องเรือธงเอสเพอรันซา รณรงค์ฟื้นชีวิตทะเลไทยเป็นครั้งแรกของประเทศที่หาดสมิหลา จ.สงขลา

วันนี้(6มิ..56) นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดโครงการรณรงค์ภายใต้ชื่อ "ฟื้นชีวิตทะเลไทยกับเรือเอสเพอรันซา" ในระหว่างวันที่ 15-30 มิ..2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับสังคม โดยการสื่อสารและรณรงค์สาธารณะให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทะเล ประเด็นปัญหาคุกคาม แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องผ่านการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปกป้องอนุรักษ์และกู้วิกฤติทะเลไทย

สำหรับในวันที่ 15-16 มิ.. 2556 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการ เรือธงของกรีนพีซที่ชื่อ "เอสเพอรันซา" จะเดินทางมาร่วมรณรงค์ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยจะเข้าเทียบท่าที่หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 15 มิ.. 2556 เวลา 08.00 . และจะมีพิธีเปิดโครงการโดย นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ในเวลา 10.00 . ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลา 2 วัน ที่เทียบท่าที่หาดสมิหลาจะมีการจัดกิจกรรมฟื้นชีวิตทะเลไทยที่บริเวณลานรูปปั้นหนูแมว แหลมสมิหลา ร่วมกับภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมรักษ์ทะเลไทย ชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน และเครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ เครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ภาคใต้อีกมากมาย

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การปั่นจักรยาน "ปั่นไปพิทักษ์รักษ์ทะเล" รอบทะเลสาบสงขลา นิทรรศการแลแล แลหาด และนิทรรศการทะเลคือชีวิต เสวนากู้วิกฤตพื้นที่ผลิตอาหาร (ทะเลไทย) ประติมากรรมทรายเพื่อพิทักษ์รักษ์ทะเล การแสดงโนราวิถีวัฒนธรรมภาคใต้ส่งเสริมการรักทะเล และร่วมฟังดนตรียามเย็นจากวงทรายเล

นอกจากนี้ผู้ที่ไปร่วมงานยังสามารถนั่งเรือประมงพื้นบ้านที่จัดเตรียมไว้ขึ้นไปเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการของเรือเอสเพอรันซา และทีมนักอนุรักษ์ของกรีนพีซ ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 . สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

Read more...

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา“ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า” โดยอดีตเลขาธิการอาเซียน


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา"ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า" โดยอดีตเลขาธิการอาเซียน

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ในวาระครบรอบทศวรรษแรกแห่งการก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งเป็นคณะฯ ที่ให้บริการทางการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในภาคใต้ ซึ่งคณะฯ ได้ตระหนักถึงการมีบทบาทเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อฉลองวาระสำคัญในครั้งนี้ตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ จาก ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง "ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า" วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 201-202 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลา ขอเชิญเที่ยว “งานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี 2556” 27 มิถุนายน- 6 กรกฎาคม ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ลุ้นสลากกาชาดรางวัลใหญ่โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ มูลค่ากว่า 1.2 ล้าน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / จังหวัดสงขลา  ขอเชิญเที่ยว "งานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี 2556"   27  มิถุนายน-  6 กรกฎาคม      บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา  ลุ้นสลากกาชาดรางวัลใหญ่โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ มูลค่ากว่า 1.2 ล้าน

                นายกฤษฎา   บุญราช    ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด  ได้จัดงานประจำปีและงานกาชาดเป็นประจำทุกปี  เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  อาทิ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย วาตภัย  ดินโคลนถล่ม  บุคคลยากไร้  เป็นต้น  รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน-นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ   เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดชื่องานว่า   "120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน   ทุกภัยมีที่ไหน... กาชาดไปถึงที่นั่น"  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  27   มิถุนายน - 6   กรกฎาคม  2556  ณ   บริเวณสระบัว  แหลมสมิหลา  อ.เมือง จ.สงขลา  พบกับกิจกรรมการประกวดโนราเยาวชน ประกวดกุลธิดากาชาด ประกวดวงสตริง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแสดงจากอำเภอ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  พร้อมพบกับศิลปิน ดารามากมาย  อาทิ   เติ้ล ธนพล / บิ๊ก  ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ / เวียร์ ศุกลวัฒน์ / ญาญ่า หญิง (รฐา  โพธิ์งาม )/ รถเมล์ คะนึงนิจ  

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดนิทรรศการ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์  OTOP   การแสดงแบบแฟชั่นผ้าทอเกาะยอ และการออกร้านนาวากาชาด  ตลอด 10  วัน 10  คืน  และร่วมลุ้นรางวัลสมนาคุณมากมาย   อาทิ โทรทัศน์  รถจักรยาน  พัดลม  ตู้เย็น  หม้อหุงข้าว  กระติกน้ำร้อน  และรางวัลอื่น ๆ

           สำหรับบัตรสลากกาชาดจำหน่ายในราคาฉบับละ 100  บาท  มีจำหน่ายภายในงานและที่หน่วยงานราชการ อำเภอทุกอำเภอ   ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ร่วมทำบุญ ร่วมลุ้นรางวัล เล็ก- รางวัลใหญ่ มากมาย   ซึ่งในปีนี้มีรางวัลใหญ่และพิเศษกว่าทุกปี  รางวัลที่ 1   รถยนต์ TOYOTA  ฟอร์จูนเนอร์ 2.7 V. AUTO     รางวัลที่ 2   รถยนต์เก๋ง TOYOTA วีออส 1.5 J  AUTO  รางวัลที่  3   รถจักรยานยนต์ HONDA  WAVE 110 i  5  สี  5 คัน  รางวัลที่  4  IPhone  5  จำนวน  5 รางวัล  รางวัลที่  5  IPad Mini  จำนวน 5 รางวัล   และรางวัลเลขท้าย 3  ตัว   รถจักรยาน จำนวน  80  รางวัล  โดยกำหนดหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ในคืนสุดท้ายวันเสาร์ที่   6    กรกฎาคม  ณ  เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา              

 

 

 

 

 


Read more...