วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมพิธี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2556

           ข่าว สงขลา / มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมพิธี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2556 เทศบาลเมืองคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7428-2000 โทรสาร 0-7455-8941

Read more...

มอ.หาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “โครงการบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

            ข่าว สงขลา / มอ.หาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม "โครงการบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม "โครงการบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" ณ ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์ (ริมประตู 109) โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดพยาธิภายในและภายนอก และให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง ฟรี ในวันที่ 2 – 26 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

            โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7428-9600, 08-7630-5995 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการต่างๆของโครงการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ที่ website: www.vet.psu.ac.th หรือติดตามได้ทาง Facebook: VetPSU

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช

           ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขรักษาภิกษุอุทิศ และชุมชนในพื้นที่เขต 4  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขรักษาภิกษุอุทิศ (ซอย 3 ถนนรัตนอุทิศ)

Read more...

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ม.อ.หาดใหญ่ จัดสถานที่ลอยกระทง โดยงดงานรื่นเริง เพื่อไว้ทุกข์แด่สมเด็จพระสังฆราช

              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพื้นที่บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดให้ประชาชน นักศึกษา บุคลากร ร่วมลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 โดยงดกิจกรรมบันเทิง เนื่องจากในวันดังกล่าวอยู่ในห้วงไว้ทุกข์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อถวายอาลัยต่อสมเด็จพระสังฆราช


              รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานจัดงานประเพณีลอยกระทงเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ สระน้ำ ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมีการจัดจำหน่ายกระทงผลิตโดยวัสดุที่ทำจากธรรมชาติแก่ประชาชนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยคณะ/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในวันดังกล่าวอยู่ในห้วงไว้ทุกข์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฒโน) ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมงดเว้นการละเล่น การแสดงบันเทิง กำหนดให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 – วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยจึงงดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ และศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดนิทรรศการเพื่อถวายอาลัยต่อสมเด็จพระสังฆราช ณ บริเวณลานตึกฟักทอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

Read more...

ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ร่วมใจเดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6”

       ข่าว สงขลา / ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม "ร่วมใจเดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6" ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม "ร่วมใจ เดิน - วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6" ถวายแด่...ในหลวงของเรา วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 86 พรรษา และเป็นการแสดงออกถึงการร่วมใจแสดงพลังความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อในหลวง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง

 

           โดยกิจกรรม เดิน - วิ่ง ในครั้งนี้ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วม ด้วยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ชมรมวิ่งหาดใหญ่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-5990731 , 081-7669207

Read more...

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “หาดใหญ่เมืองสวัสดิการ”

         ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด "หาดใหญ่เมืองสวัสดิการ" เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกในเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม และ เดือนกันยายนของทุกปี

เทศบาลนครหาดใหญ่ มีนโยบายที่จะให้นครหาดใหญ่เป็นเมืองสวัสดิการ โดยท้องถิ่นจะมีบทบาทในการส่งเสริม  สนับสนุน ผลักดัน การจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก อีกทั้ง เพื่อเป็นสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ที่สมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกันและอยู่ร่วมกัน

 

            จากนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการก่อตั้ง กองทุนกองสวัสดิการภาคประชาชน เทศบาลนครหาดใหญ่ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประกอบด้วย สวัสดิการบุตรสมาชิก  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการผู้สูงอายุ และสวัสดิการฌาปนกิจ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 074 - 200197

Read more...

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมและการออกกำลังกายด้วยการลีลาศ-ลีลาศเพื่อสุขภาพ

         ข่าว สงขลา / ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมและการออกกำลังกายด้วยการลีลาศ-ลีลาศเพื่อสุขภาพ ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและการออกกำลังกายด้วยการลีลาศ-ลีลาศเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 -21 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

 

             โดยชมลีลาศเพื่อสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นจำนวน 126,480 บาท เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้แก่ประชาชน จึงได้จัด โครงการส่งเสริมและการออกกำลังกายด้วยการลีลาศลีลาศเพื่อสุขภาพ ขึ้น เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556-21 เมษายน 2557 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

 

             โดยผู้สนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Read more...