วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ 57”

         ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ 57" เทศบาลนครสงขลาเชิญร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณ "เด็กดีศรีสงขลา" การแสดงดนตรี การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกม การจัดนิทรรศการตรวจสุขภาพฟัน ฯลฯ พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

Read more...

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชมประติมากรรมโคมไฟน้ำแข็ง “Hatyai Ice Dome Season 5”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชมประติมากรรมโคมไฟน้ำแข็ง "Hatyai Ice Dome Season 5" เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) ขอเชิญชมสุดยอดการแสดงประติมากรรมโคมไฟน้ำแข็ง ฝีมือช่างระดับโลกจากเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน "หาดใหญ่ไอซ์โดม" พบและสัมผัสกับความสวยงามของประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักจำลองสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกบนเนื้อที่กว่า 1,700 ตารางเมตร ในอุณหภูมิติดลบ 15 องศาเซลเซียส (-15°c) ในรูปแบบ "World of Ice โลกน้ำแข็งมหาสนุก" ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม นี้ -30 กันยายน 2557 โดยเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 -219333

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเปิดให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาทําการ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           ข่าว สงขลา / สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเปิดให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาทําการ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายยงยุทธ นาคแดง ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (อ.หาดใหญ่) เปิดให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาทําการตั้งแต่วันที่ 2-27 ธันวาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนี้

 

           สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดให้บริการในช่วงเวลา 16.30-18.00 น. ด้านใบอนุญาตขับรถ ในกรณีการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จากประเภทชั่วคราวเป็น 5 ปี และการออกใบแทนชํารุดหรือสูญหายและแก้ไขรายกาต่าง ๆ (ชื่อ,สกุล,ที่อยู่)mด้านทะเบียนรถ เปิดบริการทุกกระบวนงาน เช่น จดทะเบียนรถใหม่, ต่อทะเบียน,โอนรถฯ ด้านตรวจสภาพรถ เปิดให้บริการตรวจสภาพและตรวจสอบรถ ทุกประเภททั้งรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก  

 

           สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (อ.หาดใหญ่) เปิดให้บริการในช่วงเวลา 16.30-18.00 น. ด้านใบอนุญาตขับรถ ในกรณีการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จากประเภทชั่วคราวเป็น 5 ปี และการออกใบแทนชํารุดหรือสูญหายและแก้ไขรายการต่าง ๆ (ชื่อ,สกุล,ที่อยู่) (สําหรับด้านทะเบียนรถ ได้เปิดให้บริการต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการเป็นประจําทุกวันตลอดทั้งปี)

 

           หากมีปัญหา หรือข้อซักถามประการใด สามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Read more...