วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ข่าว ปุณฑิตา สารดิษฐ์ / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว        

            นายอัษฎา ชูสิน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมบำรุงวาล์วประตูน้ำไฟฟ้าที่สถานีจ่ายน้ำบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอังคารที่  21 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 06.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่เทศบาลเมือง บ้านพรุทั้งหมด  และสำหรับอำเภอนาหม่อมอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่  ดังนั้น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดสำรองน้ำไว้ใช้เพียงพอสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว  หากดำเนินการเสร็จจะทำการจ่ายน้ำโดยเร็วและต้องขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7459-8093

 

 

 

 

 

 

 

 


Read more...