วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรม "ชุมชนคอหงส์เข้มแข็ง ลดโรคภัย ห่างไกลบุหรี่"

               ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรม "ชุมชนคอหงส์เข้มแข็ง ลดโรคภัย ห่างไกลบุหรี่" เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรม "ชุมชนคอหงส์เข้มแข็ง ลดโรคภัย ห่างไกลบุหรี่" เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ทั้งที่เกิดจากผู้สูบเอง และคนรอบข้าง โดยภายในงานจัดให้มีการบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ร่วมงาน อาทิ ให้คำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคปอด , การให้คำแนะนำเรื่อง "ลด-ละ-เลิก-บุหรี่" , การบรรยายความรู้เรื่องโทษภัยบุหรี่ , การตรวจสุขภาพปอด , การวัดสมรรถภาพปอด , การให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการ และการตรวจวัดความดันโลหิต

               สำหรับกิจกรรม "ชุมชนคอหงส์เข้มแข็ง ลดโรคภัย ห่างไกลบุหรี่"  จัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรีตน์) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์” ประจำปี 2557

               ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์" ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และอำเภอกระแสสินธุ์ เชิญร่วมงาน "ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์" ประจำปี 2557 เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไป ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาท่าเลน หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานในวัน และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (สำหรับนักบริหาร) จ.สงขลา รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 โดยเปิดการเรียนการสอน ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมือง จ.สงขลา สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักบริหารและบุคลากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่จะได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการบริหาร ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศูนย์การศึกษานิด้าจังหวัดสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 64 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7431-5154 , 08-7288-8424 และ 08-2788-0117  เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gspa.nida.ac.th

 

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014”

            ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014" อบจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมจักรยานท่องเที่ยว แทรคโซน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ , สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา , เทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014" เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาด้วยการปั่นจักรยาน พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

            สำหรับกำหนดการในการจัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014" มีดังนี้ วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.57 คณะนักกีฬาท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาถึงบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. -18.00 น. โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้มีพิธีต้อนรับนักกีฬาท่องเที่ยว ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 07.45 น. จะมีพิธีเปิดโครงการฯ และปล่อยตัวนักกีฬาท่องเที่ยวในเวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมรูป ร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธริน ประธานชมรมจักรยานฯ 08-1599-1414

Read more...

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการ “หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง” ปี 2 เชิญชวนประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา และหนังสือโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

ข่าว โปรดปราน บุญธรรม / โครงการ "หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง" ปี 2 เชิญชวนประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา และหนังสือโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  จังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดโครงการ "หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง" ปี 2 เพื่อมอบโอกาสทางการอ่านที่หลากหลาย และการกระจายการเข้าถึงหนังสือดีๆ ให้กับนักเรียน สู่โรงเรียนที่มีความต้องการ และยังขาดแคลน ทั้งยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนมีการตื่นตัว รักการอ่าน สามารถนำทักษะความรู้จากการอ่านไปพัฒนาตนเอง คนรอบข้าง และสังคมได้  สำหรับโครงการ "หนังสือห้องสมุด.. เพื่อน้อง" ปี 2 จะเปิดรับผลงานการเขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบภาพถ่ายห้องสมุดหรือภาพโรงเรียน จากนักเรียน และโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 2 ในหัวข้อเรียงความ เรื่อง "ห้องสมุดในจินตนาการของหนู" ชิงทุนการศึกษา และหนังสือโรงเรียน มูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยทางคณะกรรมการโรงแรมฯ จะคัดเลือกผลงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดเหลือ 15 ผลงาน ในเบื้องต้นทั้ง 15 ผลงานจะได้รับหนังสือโรงเรียน มูลค่ากว่า 30,000 บาท และ 3 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดจากการนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการโรงแรม  และคะแนนจากการโหวต กด Like กด Share ผลงานเรียงความของน้องผ่าน Fanpage "Lee Gardens Plaza" จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มอีกโรงเรียนละ 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้ นักเรียน และโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 2 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 257 โดยสามารถขอแบบฟอร์มการสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 2 หรือที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โทร. 0-7428-8216 (ในวัน และเวลาราชการ)

 

 


Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีไหว้ครูลอดประตูป่า” ประจำปี 2557 ณ วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

              ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีไหว้ครูลอดประตูป่า" ประจำปี 2557 ณ วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ วัดห้วยหลาด เชิญร่วมงาน "ประเพณีไหว้ครูลอดประตูป่า" ประจำปี 2557 ณ วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 การปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพุทธบูชา และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงเช้า พิธีสรงน้ำรูปเหมือนหลวงปู่สีมั่นเทพอินโท และพระเถระ (พระครูโกวิทธรรมสาร) เจ้าอาวาส , พิธีบวงสรวงไหว้ครูหลวงปู่สีมั่นเทพอินโท , ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ , ถวายภัตตาการแด่พระสงฆ์ และญาติโยมรับประทานอาหาร และช่วงบ่าย พิธีลอดซุ้มประตูป่า และพิธีกระทำทักษิณเวียนเทียนวิสาขบูชา รอบอุโบสถ 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

Read more...

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 52 , 55

                ข่าว สงขลา / สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 52 , 55 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 52 , 55 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

                สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปกติปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) วันสุดท้ายของการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 , 52 , 55 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ในกรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นจนถึงวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557

                ติดต่อสอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  RD Call Center โทร.1161 หรือ www.rd.go.th สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 โทร. 0-7422-2100-149 ต่อ 2169 ในวัน และเวลาราชการ

Read more...

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญหญิงมีครรภ์ และเด็กแรกเกิด ขึ้นทะเบียนรับ นม-ไข่ ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                  ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญหญิงมีครรภ์ และเด็กแรกเกิด ขึ้นทะเบียนรับ นม-ไข่ ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญหญิงมีครรภ์ และเด็กแรกเกิด ขึ้นทะเบียนรับ นม-ไข่ ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ งานส่งเสริมสุขภาพ ห้องงานทะเบียนราษฎร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. หญิงมีครรภ์ – ใกล้คลอด  2. เด็กหลังคลอด - 6 เดือน และ 3. เด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี

                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ และแผนงาน เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7428-0000-2 ต่อ 1620 หรือที่ 08-9463-3904

Read more...

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม โครงการ “คัดแยกขยะเปลี่ยนเป็นกองบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล”

                ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม โครงการ "คัดแยกขยะเปลี่ยนเป็นกองบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล" เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม โครงการ "คัดแยกขยะเปลี่ยนเป็นกองบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล" ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าในปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ และสถาบันทางศาสนา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันดังกล่าว

Read more...

ทม.คอหงส์ จัดประกวด “ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง” ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1

                ข่าว สงขลา / ทม.คอหงส์ จัดประกวด "ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง" ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดประกวด "ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง" ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 สำหรับประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้นำชุมชน และระดับประชาชนทั่วไป
                โดยผู้สมัครเข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ระดับผู้นำชุมชน ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุมชน อสม. อพม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ KPR คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสาธารณะ อุทิศตนช่วยเหลือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์เท่านั้น และระดับประชาชนทั่วไป ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ เท่านั้น
                ทั้งนี้ ผู้สมัครการแข่งขันทั้ง 2 ระดับ ต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลอื่นใดจากการประกวดร้องเพลงในระดับต่าง ๆ และไม่เป็นนักร้องอาชีพในร้านอาหารหรือร้องในวงดนตรีอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิระ คันธรักษา โทรศัพท์ 0-7428-0000 ต่อ 1710, 1720 , 1777

Read more...

ทม.คอหงส์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการ “เทศบาลเมืองคอหงส์พบประชาชน” ครั้งที่ 1

                ข่าว สงขลา / ทม.คอหงส์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการ "เทศบาลเมืองคอหงส์พบประชาชน" ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกิจกรรม "เทศบาลเมืองคอหงส์พบประชาชน" ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม ณ ริมคลองระบายน้ำ 5 โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การให้บริการจากหน่วยงานภายในเทศบาล การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การแจกพืชพันธุ์ผัก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจวัดความดันโลหิต บริการทันตกรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผมฟรี การบริการข้อมูลข่าวสารจากสำนักจัดหางาน และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย หญิ

                โดยในช่วงระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. เชิญชมวงดนตรี และนักร้องชื่อดัง คัฑลียา มารศรี และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย พิเศษ ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลภายในงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-7428-0000 ต่อ 1777

Read more...

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต

                ข่าว สงขลา / สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เป็นประจำทุกเดือนแต่เนื่องจากจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีปริมาณผู้ป่วยและความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาล และหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต

                เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม2557 ที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00-12.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริษัทสยามเซมเพอร์เมด จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00-12.00 น.

                จึงขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 (บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามราบละเอียดได้ที่ งานบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โทร.0-7432-3760

                                                                                           

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา เชิญชวนร่วมงาน “คลองแหไบค์วีค” ครั้งที่ 4

                 ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา เชิญชวนร่วมงาน "คลองแหไบค์วีค" ครั้งที่ 4 อบจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมบิ๊กไบค์คลองแห เชิญร่วมงาน "คลองแหไบค์วีค" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 .. 57 ณ ตลาดฟุกเทียน (เพิ่มทรัพย์) .คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 . เป็นต้นไปร่วมต้อนรับการมาเยือนของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่จากทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งผู้ขับขี่จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ฯลฯ โดยภายในงานได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อร่วมพบปะกับสมาชิกชาวไบค์เกอร์ พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากวงดนตรีชั้นนำ และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.. เป็นต้นไปพบกับการล้างรถโชว์จากพริตตี้สาวภายในงาน (Car Wash by Pretty Girl) , การตั้งขบวนขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก โดยผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์ใหญ๋จะร่วมกิจกรรมขับขี่เพื่อสันติภาพ เพื่อชมทัศนียภาพความงานของแหลมสมิหลา สำหรับในเวลา 18.30 . จะมีพิธีเปิด และการประมูลของที่ระลึก เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีที่ขาดทุนทรัพย์ พร้อมร่วมชมคอนเสิร์ตจากวงดนตรีชั้นนำ นอกจากนี้ภายในงานยังจะได้พบกับการจัดมหกรรมการแสดงรถมอเตอร์ไซค์ (Motorcycle Exhibition) , การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของชาวมอเตอร์ไซค์ (Souvenir) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของของชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสรี 08-0626-8999 , คุณหลัด 08-1975-9289 , คุณแดง 08-9659-9700

Read more...

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

“SAMILA SHEEP FARM” ฟาร์มแกะสงขลาคึกคัก หลังนักท่องเที่ยวทั้งใน และนอกพื้นที่ จ.สงขลา เข้ามาท่องเที่ยวช่วงวันหยุด

             ข่าว สงขลา / "SAMILA SHEEP FARM" ฟาร์มแกะสงขลาคึกคัก หลังนักท่องเที่ยวทั้งใน และนอกพื้นที่ จ.สงขลา เข้ามาท่องเที่ยวช่วงวันหยุด วันนี้ (13 พ.ค. 57) วันวิสาขบูชา  ทาง "SAMILA SHEEP FARM" ฟาร์มแกะแห่งแรกของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้ถือฤกษ์วันนี้เปิดฟาร์มแกะเป็นวันแรก ให้ประชาชนชาวสงขลา และนักท่องเที่ยวได้นำบุตรหลานเข้ามาเที่ยวชม สัมผัส และนำหญ้าให้เป็นอาหาร แกะ แพะ ม้า ในฟาร์ม สำหรับการเปิดฟาร์มแกะวันแรกในวันนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวสงขลา และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ได้เดินทางนำบุตรหลานมาสัมผัสกับแกะ 2 สายพันธุ์ และแพะพันธุ์แท้ รวมทั้งม้าด้วย โดยฟาร์มแกะ "SAMILA SHEEP FARM" แห่งนี้ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดสงขลาที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในฟาร์มมีฝูงแกะที่เชื่องเกือบ 50 ตัว ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาป้อนหญ้าให้อาหารถึงปากแกะแต่ละตัวได้อย่างเพลิดเพลิน

             โดยแกะพันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์บอร์น ตัวสีขาว หน้าดำ ซึ่งมีความสวยงามกว่าแกะพันธุ์ผสม จากราชบุรีที่มีอยู่แล้ว จำนวน 30 ตัว รวมทั้งแพะพันธุ์แท้เข้ามาเพิ่มแล้ว ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกบริเวณหน้าฟาร์มกันเป็นจำนวนมากก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มแกะ ซึ่งทางฟาร์มได้จัดตัวป๊อปที่สำหรับถ่ายรูป รวมทั้งจำลองกังหันลมเรียงรายไว้หน้าฟาร์มด้วย ซึ่งถือเป็นสีสันที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส และสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวฟาร์มแกะทุกคน

             นายวีราพจน์  หอศิลป์ เจ้าของสมิหลาชิฟฟาร์ม เปิดเผยว่า วันแรกของการเปิดฟาร์มแกะในวันนี้ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก คนเข้ามาเที่ยวกันตั้งแต่เช้า ตอนนี้ 400-500 คน เมื่อถึงช่วงเย็นก็คงจะถึงหลักพัน ก็ถือว่าการตอบรับจากประชาชนก็โอเค ท่านที่ยังไม่เคยมาก็มาลองเที่ยวดู ทางสงขลาเรามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งท่านสามารถพาลูกหลาน และครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนได้ในราคาที่ไม่แพง ตอนนี้เรามีแกะมีแพะมาลงใหม่ ซึ่งมันจะเป็นพันธุ์แท้ตัวสีขาวหน้าดำ ก็อยากให้ท่านมาลองสัมผัสดู

Read more...

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนา “ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร”

           ข่าว สงขลา / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนา "ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร" ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนา "ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร" เป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการลงทุนอย่างผู้ลงทุนคุณภาพให้กับผู้ลงทุน และประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา "ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร" ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 -15.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) จ.สงขลา สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ www.tsi-thailand.org หรือ 0-2229-2146

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “มหานครแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่สังคม”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "มหานครแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่สังคม" เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "มหานครแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่สังคม" ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร

             โดยภายในงานจะมีกิจกรรม การประกวด การแสดงบนเวทีมากมาย อาทิ วงโยธวาทิต (แชมป์ Thailand Matching Band TIMBC 2013) ประกวดร้องเพลง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รำวงมาตรฐาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) การแสดงของนักเรียน สามารถร่วมสนุก และแข่งขันทักษะวิชาการ อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ทักษะคอมพิวเตอร์ อัจฉริยภาพทางวิชาต่างๆ โครงงาน -ตอบปัญหา วิชาต่างๆ วาดภาพระบายสี งานประดิษฐ์ แข่งขันทักษะระดับปฐมวัย / ศูนย์เด็กเล็ก

             อีกทั้งยังได้ชื่นชมผลงานงานโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน และเทศบาล ยังได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน "มหานครแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่สังคม" ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Read more...

เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนประชาชนจัดโต๊ะ และจุดประทัดรับขบวนแห่พระรับโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล ในชบวนแห่พระรอบเมืองงาน “สมโภชทวดหัวเขาแดง” ประจำปี 2557

          ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนประชาชนจัดโต๊ะ และจุดประทัดรับขบวนแห่พระรับโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล ในชบวนแห่พระรอบเมืองงาน "สมโภชทวดหัวเขาแดง" ประจำปี 2557 เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนประชาชนจัดโต๊ะ และจุดประทัดรับขบวนแห่พระรับโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล ในชบวนแห่พระรอบเมืองงาน "สมโภชทวดหัวเขาแดง" ประจำปี 2557 ซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วเมืองสงขลากว่า 10 ศาลเจ้า ให้สักการะบูชา พร้อมขบวนแห่พระ การแสดงสิงโต-มังกรทอง พร้อมรับเกี้ยวทวดหัวเขาแดง เกี้ยวเจ้าพ่อหลักเมือง เกี้ยวพระตี๋ฮู้อ๋องเอี๋ย และขบวนประทับทรง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตามเส้นทางแห่พระ ตั้งแต่เวลา 07.00 . เป็นต้นไป

             สำหรับงาน "สมโภชทวดหัวเขาแดง" ประจำปี 2557 จัดขึ้น ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนเชื้อสายจีน และศาสนาอื่นๆ เคารพนับถือต่อองค์ทวดหัวเขาแดง พร้อมกับให้ประชาชนได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา เพื่อเป็นสิริมงคล

Read more...

อบจ.สงขลา จัดโครงการ “อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Adobe Flash” ณ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดโครงการ "อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Adobe Flash" ณ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อบจ.สงขลา จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร Adobe Flash" จำนวน 10 รุ่น ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม -3 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

             สำหรับเนื้อหาหลักสูตรในการอบรม ประกอบด้วย การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถของโปรแกรม Adobe Flash ในด้านต่างๆ อาทิ การใช้เครื่องมือวาดใน Flash , การทำงานกับสี , การจัดการวัตถุ , การสร้างตัวอักษร , การทำงานกับ Symbol , การทำงานกับ Layer , การสร้างภาพเคลื่อนไหว , การนำเสียงมาใช้ในงาน Flash , การสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน และการแปลงไฟล์ Flash Movie ฯลฯ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ที่ เว็ปไซต์ อบจ.สงขลา (หัวข้อประชาสัมพันธ์) www.songkhlapao.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป

Read more...

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม” ประจำปี 2557

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดโครงการ "เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม" ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2557 ณ วัดเอก (หลวงพ่อเดิม) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา จำนวน 200 คน ได้ฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ฝึกสมาธิ พร้อมร่วมสวดมนต์ภาวนา และรับฟังการแสดงธรรมที่น้อมนำหลักธรรม ศีลธรรม และคำสอนต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขทั้งกายและใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

                สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม" ประจำปี 2557 ได้กำหนดให้มีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และสมานทานศีล โดยพระมหามนัส คุณธรรมโม เจ้าอาวาสวัดเอกในวันที่ 12 พ.ค. 57 เวลา 10.45 น.-11.30 น. และในวันที่ 14 พ.ค. 57 จะมีพิธีลาสิขาบท และพิธีถวายผ้าป่าในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

Read more...