วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหา มหาราชินี

                ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหา มหาราชินี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ โทร. 0-7428-0000-2 ต่อ 1432

Read more...

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

              ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ขอเชิญพสกนิกรชาวนครหาดใหญ่ ร่วมประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการเสด็จทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ ในกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

              ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานสายการแพทย์ ในกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

              เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน และประชาชนชาวหาดใหญ่ ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ฯ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยพร้อมเพรียงกัน  

Read more...

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู และครอบมือดนตรีไทย”

             ข่าว สงขลา / ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม "พิธีไหว้ครู และครอบมือดนตรีไทย" ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม "พิธีไหว้ครู และครอบมือดนตรีไทย" วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์. 0-7428-9680 , 08-6967-0948 และโทรสาร. 0-7421-2841

Read more...

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ

                ข่าว สงขลา / คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และชุมชนทุ่งหวังใน ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเทศน์มหาชาติ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.40 น. ณ วัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งนิมนต์พระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

                สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมบำเพ็ญกุศล โดยสดับเทศมหาชาติ อนุโมทนาติดกัณฑ์เทศน์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ผู้ที่สนใจแจ้งความจำนง และร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0-7431-1885-7 ต่อ 1111 หรือ 1100

Read more...

จังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัด

                ข่าว สงขลา / จังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัด นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา ได้จัดทำโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัด พร้อมเวชภัณฑ์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ เนื่องในโอกาสต่างๆ ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 วาระ ประกอบด้วย วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เนื่องในโอกาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

                จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนข้าราชการในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามโครงการดังกล่าวพร้อมรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร ชื่อบัญชี เพื่อนการกุศลทั่วไป (ตู้ยา) บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 159-0-06776-2 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7431-2016 , 0-7431-6478-9

Read more...

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 12 (สงขลา) ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) ประจำปี 2557

                ข่าว สงขลา / ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 12 (สงขลา) ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) ประจำปี 2557 กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน โดยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 12 (สงขลา) ซึ่งรับผิดชอบ ดูแล 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (นครศรีธรรมราชพัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) ประจำปี 2557 เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน"

                ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ , การออกบูธกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน , การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย , การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร , การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ , การมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย การประกวดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7432-6256-7

Read more...

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต 22-23 ก.ค. 57

                ข่าว สงขลา / สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต 22-23 ก.ค. 57 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เป็นประจำทุกเดือน แต่เนื่องจากจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีปริมาณผู้ป่วย และความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาล และหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต

                ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และที่ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ส่วนในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และ ที่ บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด อ.ระโนด จ.สงขลา

                และขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 (บริเวณที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกวันในเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โทร.0-7432-3760

Read more...

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ออกประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมืองสงขลา เนื่องจากจะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2557 ในวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคมนี้

                ข่าว สงขลา / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ออกประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมืองสงขลา เนื่องจากจะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2557 ในวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคมนี้ นายธราเทพ ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ จะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 และในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 – 16.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสูบจ่ายน้ำในพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ที่มีความจำเป็นจะต้องปรับลดแรงดันการสูบจ่ายน้ำเข้าเมืองสงขลา ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมือง

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้น้ำ โปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอในช่วงวันเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

Read more...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟนิติ ม.อ.” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

                ข่าว สงขลา / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกอล์ฟการกุศล "กอล์ฟนิติ ม.อ." ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ นักกฎหมายจังหวัดสงขลา และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา "กอล์ฟนิติ ม.อ." ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ.สนาม Southern hills Golf & Country Club เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนคณะนิติศาสตร์ เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษา และพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ คือ บัณฑิตที่จบจากคณะนิติศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่า ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิจเกษม 08-6 957-5109 หรือ คุณปาริชาติ 08-7391-5769 ต่อ 2559 , 2518

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ราชบัณฑิตสถาน จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะ คือ คุณากร”

               ข่าว สงขลา / ราชบัณฑิตสถาน จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะ คือ คุณากร" ราชบัณฑิตยสถาน จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะ คือ คุณากร" เพื่อปลูกฝั่งให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาได้เข้าใจ และรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลา และพัฒนาจิตใจให้รู้จัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี และประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อ พ่อแม่ ครู อาจารย์ และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

               โดยผู้ที่ชนะการประกวดฯ ราชบัณฑิตยสถาน จะนำสำนวนที่ชนะการประกวดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทร. 0-2356-0466-70 ต่อ 2047 , 3020 , 3022 หรือ โทรสาร 0-2356-0485 ในวัน และเวลาราชการ

Read more...

เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญชวนร่วมกิจกกรม “เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3” ประจำปี 2557

               ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญชวนร่วมกิจกกรม "เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3" ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญชวนร่วมกิจกกรม "เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 3" ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำบริการด้านต่างๆ ไปสู่ชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเทศบาลกับประชาชนในชุมชน จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

               ข่าว สงขลา / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำในพื้นที่ โดยกำหนดดำเนินการในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.-05.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้ ถ.เพชรเกษมฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่ ถ.สาครมงคล-สี่แยกสะพานดำ / ถ.กาญจนวนิช ฝั่งแม็คโคร ตั้งแต่ซอย 31 (เทียนจ่ออุทิศ 3) จนถึงแยกปุณณกันฑ์ และซอยย่อย / ถ.ปุณณกันฑ์ , ถ.ทวีรัตน์-ทุ่งโดน , ถ.ทุ่งรี , ถ.ทวีวรรณ / ถ.ธรรมนูญวิถี และซอยย่อยตั้งแต่ ถ.กาญจนวนิช-ถ.ราษฎร์ยินดี / ถ.ศุภสารรังสรรค์ และซอยย่อยตั้งแต่ หน้า ม.อ.-ถ.ราษฎร์ยินดี / ถ.เพชรเกษม และซอยย่อย ตั้งแต่สามแยกคอหงส์-ถ.ราษฎร์ยินดี , ถ.เพชรเกษม ซอย 6 / ถ.ราษฎร์ยินดี และซอยย่อย-แยกตัดกับ ถ.ธรรมนูญวิถี , ถ.คลองเรียน 1 และซอยย่อย / ถ.คลองเตย และซอยย่อย , ถ.กาญจนวนิช ตรงข้าม ม.อ.-ซอย 6 กาญจนวนิช และซอยย่อย / หมู่บ้านวังหงส์ , หมู่บ้านหงส์ทิพย์ , หมู่บ้านริมคลอง ร.5 ทั้งสองฝั่ง / ถ.ร่วมพัฒนา และ ถ.ประชายินดี

               ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอสำหรับวัน และเวลาดังกล่าว และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วย

Read more...

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลนครสงขลา เชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน “นครสงขลาเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

               ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน "นครสงขลาเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เทศบาลนครสงขลา เชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน "นครสงขลาเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ผลักดันให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพ มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส อีกทั้งการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียน มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี รวมถึงการได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาร่างกายแก่คณะครู-นักเรียน ผู้ปกครอง โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชม และเชียร์การแข่งขันกีฬานักเรียน "นครสงขลาเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงาน “คืนความสุขสู่ประชาชนชาวสงขลา” ณ บริเวณ ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา

               ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "คืนความสุขสู่ประชาชนชาวสงขลา" ณ บริเวณ ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "คืนความสุขสู่ประชาชนชาวสงขลา" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์แสดงพลังความสามัคคีของชาวสงขลา จากบริเวณลานคนเมือง และกิจกรรมการแสดงดนตรี จากวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) การตรวจคัดกรองสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ตรวจสุขภาพช่องปาก นวดแผนโบราณ การออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

               สำหรับการจัดงาน "คืนความสุขสู่ประชาชนชาวสงขลา" เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของคนในชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ (คสช.) จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวสงขลา และใกล้เคียงเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญชวนเข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” Thai Digital Collection (TDC)

                 ข่าว สงขลา / สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญชวนเข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" Thai Digital Collection (TDC) สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญชวนเข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" Thai Digital Collection (TDC) เพื่อประกอบการทำผลงานทางวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC)

                 สำหรับหลักสูตรในการอบรม มุ่งเน้นการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม และข้อมูลเอกสารวิชาการที่ได้มีการรวบรวมจามหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรตานา ยามาเจิญ โทร. 08-1897-0613 , 08-1748-7133 , 0-7428-2353 หรือที่ Email:ratana.ya@psu.ac.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน เท่านั้น หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://www.uni.net.th/tdc/train/zmc_trainlist.php?sel=add&c=20

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี !!!

                 ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ฟรี !!! เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ฟรี !!! เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ณ บ้านประธานชุมชนคลองเรียน ซอย 3 ถนนคลองเรียน 2 จึงขอเชิญชวนนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดได้ ฟรี !!! ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

Read more...

อบต.กระดังงา ร่วมกับ อบจ.สงขลา เชิญชวนร่วมงาน “ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์” ครั้งที่ 4

             ข่าว สงขลา / อบต.กระดังงา ร่วมกับ อบจ.สงขลา เชิญชวนร่วมงาน "ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์" ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน "ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2557 ณ หาดทรายชายเล หมู่ที่ 5 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงอยู่สืบไป ภายในงานจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากหน่วยงานต่างๆ และการแสดงจากศิลปินบนเวทีมากมาย

                 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์" ครั้งที่ 4 ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทร. 0-7448-6677 ต่อ 16 และ 08-6490-4458 , 08-3051-9344

Read more...

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 11

             ข่าว สงขลา / คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้ : Step up Tomorrow" ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม             

             ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1704 , โทรสาร 0-7444-3959 หรือคุณสุไรดา เล๊าะเหม 08-1678-4042 , 08-5673-3075 และ Email : suraida.lohhem@gmail.com

Read more...

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม

             ข่าว สงขลา / คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ บลูโอ ริทึม แอนด์โบว์ล ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

             โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ พื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้จากการแข่งขันจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกร และใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ

             สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีม ทีมละ 3 คน ไม่จำกัดเพศ และความสามารถ โดยแข่งขัน คนละ 3 เกม รวมทีมละ 9 คน เป็นการแข่งขันระบบคู่สไตล์-คี่สแปร์ โยนพินล้มคู่เป็นสไตร์ค-พินล้มคู่เป็นสแปร์ กรณีลูกตกรางคะแนนเป็นศูนย์  กรณีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนรวมเกมสุดท้ายเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลประเภททีมไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทบุคคล การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ

             ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฯ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร. 0-7428-7510-1 E:mail : yuthana.pi@psu.ac.th หรือที่ คุณบริรักษณาพิไล รัตนพงศ์ โทร.0-8195-7078-7 บริจาคทีมกิตติมศักดิ์ 3 คน ทีมละ10,000 บาท และ ประเภททีมทั่วไป 3 คน ทีมละ 3,000 บาท

Read more...

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่อง “นโยบายการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ และการควบคุมการทำประมงในทะเลสาบสงขลา”

             ข่าว สงขลา / คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่อง "นโยบายการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ และการควบคุมการทำประมงในทะเลสาบสงขลา" สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่อง "นโยบายการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ และการควบคุมการทำประมงในทะเลสาบสงขลา" ในวันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปพิชญา แซ่ลิ่ม โทร. 0-7428-2443 หรือที่ E-mail: papitchaya.s@psu.ac.th

Read more...

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้” ครั้งที่ 3

                ข่าว สงขลา / หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "สัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้" ครั้งที่ 3 เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการ "สัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้" ครั้งที่ 3 เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมพาวิเลียน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน กอปรกับเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฮะซาน แหละยุหีม หมายเลขโทรศัพท์ 09-1845-8609 และที่ คุณภาวิณี ตันรังสรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1302

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน “วัฒนธรรมสัญจร” ณ ตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" ณ ตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงโนรา "ไข่เหลี้ยม" วิเชียร ศรชัย , การแสดงของนักเรียน และการแสดงของชุมชนต่างๆ ฯลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงาน ม.อ.วิชาการ 57 โชว์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ และงานวิจัยพัฒนาเมืองสงขลา ภายใต้แนวคิด “2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”

                  ข่าว สงขลา / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงาน ม..วิชาการ 57 โชว์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ และงานวิจัยพัฒนาเมืองสงขลา ภายใต้แนวคิด "2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด "2557 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม" เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด  46 ปี ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ และพบ 87 สถาบันการศึกษา 120 คูหา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

                  พร้อมทั้งนำเสนองานวิจัยที่ทำให้สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข โดยรวมกลุ่มเพื่อแสดงผลงานวิจัย 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย เมืองแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาเส้นทางเขาคอหงส์ การพัฒนาเรียนรู้เด็กประถมศึกษา การจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม นำครูที่ผ่านการอบรมจากงานวิจัยมาจัดสาธิตการสอนแบบใหม่ การเรียนรู้สู่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนมีการจัดสวนสวยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับครัวเรือนเพื่อให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมได้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ที่สามารถปลูกได้ในครัวเรือน เสนองานวิจัยด้านนวัตกรรมในเส้นทางการท่องเที่ยว โดยนำงานวิจัยเรื่อง "แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง" และงานวิจัยเรื่อง "โมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้น และเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยใช้หลัก Green city ซึ่งจะแสดงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การจัดนำเอาขนมพื้นบ้านมาจัดแสดงพร้อมชิม พร้อมทั้งจัดสาธิตการทำขนมต่างๆ วิถีตลาดน้ำของจังหวัด สงขลามาจัดแสดง

                  สำหรับการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 12 โดยริเริ่มจัดเมื่อปี 2546 โดยในปี 2557 จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์ การแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม สำหรับกำหนดการในวิทยาเขตต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 / วิทยาเขตปัตตานี        วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 / วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 / วิทยาเขตภูเก็ต    วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 และวิทยาเขตตรัง วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...