วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน”

 

ข่าว Pstitch สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน"

นายทิพย์ สายแก้ว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลฯ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-16 มีนาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 0-7428-0000-4 ต่อ 1132