วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน “โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่"

              ข่าว สงขลา / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน "โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ใน "โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

              สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชุมนุมโรโบติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 08-7620-2140 , 08-1543-6396 หรือ E-mail: - myster_ous@hotmail.com , Facebook: - https://www.facebook.com/groups/SUMOROBOT2014/

Read more...

ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดสงขลา”

              ข่าว สงขลา / ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมโครงการ "ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดสงขลา" ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม โดยในเวลา 09.00-09.30 น.  มีกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์หน้าโรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่าไปจนถึงลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ และในเวลา 11.00 -15.000 น. มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานจัตุรัสพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับผู้บริจาคโลหิตในงาน จะได้รับเสื้อผู้บริจาคโลหิตโลกฟรี (จำนวนจำกัด)

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและการเงิน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557

              ข่าว สงขลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและการเงิน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและการเงิน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30-15.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

              โดยมีบริการให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจ , การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน , การออมและการวางแผนทางการเงิน , กลโกงและภัยทางการเงิน ตลอดจนการตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน

              นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการห้องสมุด ควบคู่กับงานไอทีแฟร์ ซึ่งมีสินค้าไอทีราคาถูกกับเงื่อนไขพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ

              ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 0-7433-6938 ต่อ 181 หรือ 14

Read more...

จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

              ข่าว สงขลา / จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , การการเรียนรู้ชุมชน , กิจกรรมสาธิตผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด , การประกวดร้องเพลงตามรอยพระยุคลบาท , การแสดงพื้นบ้าน เช่น ระบำปาดตาล ระบำไก่ชน ร็องแง็ง ดิเกฮูลู , การแสดงจากศิลปินชื่อดัง "เอกชัย ศรีวิชัย" และการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

Read more...

อบจ.สงขลา ร่วมอำนวยพรให้ผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยสวัสดิภาพ

              ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ร่วมอำนวยพรให้ผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยสวัสดิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ขออำนวยพรให้ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้รับฮัจญ์ที่สมบูรณ์ และเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ

              สำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลา และสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่จะต้องปฏิบัติ

              โดยในปีนี้เที่ยวบินแรกจะบินตรงจากสนามบินนราธิวาสสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 12.45 และถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย เวลา 19.10 น. และในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 บินตรงจากสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเวลา 19.10 น.

Read more...

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

              ข่าว สงขลา / โรงพยาบาลหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ สนามกอล์ฟ เซาท์เทิร์นฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ หาดใหญ่ โดยรายได้จากการจัดงานนำเข้าสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ผู้ป่วยยากไร้ / ผู้ป่วยไม่มีสวัสดิการใดๆ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในวัน และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51

              ข่าว สงขลา / สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต www.rd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ -1 กันยายน 2557 กรณียื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7422-2100-149 ต่อ 2169

Read more...

สนช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ 2557” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

              ข่าว สงขลา / สนช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล "นวัตกรรมแห่งชาติ 2557" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล "นวัตกรรมแห่งชาติ 2557" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงถือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

              ทั้งยัง สานต่อปณิธานการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยนวัตกรรมปีที่ 10 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล "นวัตกรรมแห่งชาติ 2557" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ -31 สิงหาคม 2557 สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th

Read more...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ”

           ข่าว สงขลา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ" สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  และแสดงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของเยาวชนรวมทั้งสร้างมาตรฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

              ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน และสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์ โทร. 08-1277-8134 , คุณปาริชาติ เรืองรัตน์ โทร. 08-1959-0034

Read more...

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

             ข่าว สงขลา / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัย กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัย กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในงานสัปดาห์อาเซียน ม.อ. ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week) โดย ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ http://psutv.psu.ac.th/ หรือ รับชมการถ่ายทอดสดผ่านห้องประชุมทางไกลของวิทยาเขต

             สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0-7428-9210-11 หรือที่ Website : http://clpd.psu.ac.th

Read more...

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดหใญ่ เชิญชวนร่วมงาน “สัปดาห์อาเซียน ม.อ.” ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week)

             ข่าว สงขลา / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ.หาดหใญ่ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์อาเซียน ม.อ." ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมงาน "สัปดาห์อาเซียน ม.อ." ครั้งที่ 1 (The 1st PSU ASEAN Week) ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2557 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร ชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

             รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล สู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา หรือ Education Hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน โดยมีการจัดทำ Road map เรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียน (ASEAN Information Center) ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรด้านการศึกษา ประชาชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั่วไปอีกด้วย

             สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เสวนา จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาเซียนศึกษาในบริบทต่างๆ การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดงานออกร้านอาหารนานาชาติ การแสดง และกิจกรรมบนเวที และจัดฉายมหกรรมภาพยนตร์อาเซียนและระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค. 57 เวลา 11.30-14.00 น และ17.00-19.30 น.. เชิญชม มหกรรมหนังอาเซียน ณ ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สอบถามติดตามรายละเอียดได้ที่ http://clpd.psu.ac.th หรือ www.facebook.com/clpdpsu หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289210-1 (ภายใน 9210-1)

Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ “สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ "สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง" เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหาดใหญ่ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ "สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง" ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำเสนอข้อสรุปจากประเด็นปัญหาที่ได้นำเสนอ มาพิจารณาหาฉันทามติในการกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน และนำไปสู่นโยบายการบริหารนครหาดใหญ่ ต่อไป

             จากการที่ สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชา โดยการจัดเวทีเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ของเมืองหาดใหญ่ที่ต้องการรับการแก้ไข เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการรับการแก้ไขทั้งสิ้น 38 เรื่อง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาประชาชน ได้สรุปและคัดเลือกประเด็นปัญหาที่คิดว่าเป็นผลกระทบต่อภาพรวมของเมืองหาดใหญ่ และประชาชนที่อยู่ในหาดใหญ่ได้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1. ด้านการจราจร  2. ด้านอุทกภัย  และ 3. ด้านทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่

             เพื่อให้การดำเนินการรวบรวมประเด็นความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ ของประชาชน ได้รับการแก้ไขและนำไปสู่นโยบายในการบริหารและพัฒนานครหาดใหญ่ สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ "คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             โดยการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจร การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ตลอดจนค้นหา ปัญหา สาเหตุ ความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมหาดใหญ่ก้าวสู่มหานครแห่งความสุข และเป็นนครแห่งสีสันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Read more...

เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงานเทศบาลพบประชาชน มหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สวัสดิการสังคมทั่วหน้า ปวงประชาเป็นสุข”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงานเทศบาลพบประชาชน มหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สวัสดิการสังคมทั่วหน้า ปวงประชาเป็นสุข" เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมงานเทศบาลพบประชาชน มหกรรมสร้างความสุขให้ชาวบ่อยาง "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สวัสดิการสังคมทั่วหน้า ปวงประชาเป็นสุข" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. ณ บริเวณลานคนเมือง โดยภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ การบริการนวดแผนไทย บริการตัดผม การแสดงดนตรีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเวทีเสวนา เรื่อง Boyang City What To Be : เมืองบ่อยาง ทิศทาง ย่างก้าว โดย อาจารย์วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้บริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน “ของดีเมืองจะนะ” ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน "ของดีเมืองจะนะ" ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อำเภอจะนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "กิจกรรมของดีเมืองจะนะ" ในระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยภายในงานได้มีการรวบรวมเอาของดีที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอจะนะออกเผยแพร่ให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้รับชม และจับจ่ายใช้สอย อาทิ การประกวดพืชผลทางเกษตร , การประกวดนางงามจะนะ , การประกวดนางงามทิฟฟานี , การแสดงจากดารา นักร้อง ศิลปินรับเชิญ , การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีอำเภอจะนะ , การแสดงของนักเรียน , การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   

             พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน "ของดีเมืองจะนะ" ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. จะมีขบวนแห่ของดีประจำตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอจะนะ ส่วนพิธีเปิดงานกำหนดจัดขึ้นในเวลา 18.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอจะนะ โทร. 0-7420-7079

Read more...

อบจ.สงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)” ประจำปี 2557

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)" ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจะนะ และศูนย์ประชาชื่นอำเภอจะนะ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชุมชน (ตาสับปะรด)" ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกันเป็นหูเป็นตา  ร่วมกันรักษาบ้านเมือง เพื่อป้องกันภัยร้ายต่างๆภายในชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

             สำหรับการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันเหตุร้าย ให้แก่สมาชิกเครือข่ายตาสับปะรดในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยวิทยากรกระบวนการเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายตาสับปะรด อาทิ การจดจำภาพคนร้าย , การสังเกตวัตถุต้องสงสัย , ตำหนิและรายงานผู้ต้องสงสัย , การฝึกปฏิบัติภาคสนาม , การติดต่อสื่อสารโดยการใช้วิทยุสื่อสาร และการใช้ Social Media นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร   

Read more...

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และคณะผู้บริหาร ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พร้อมกันน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาส 12 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สิงหามหาราชินี  ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

Read more...

อบจ.สงขลา จัดโครงการ “อบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป” ประจำปี 2557 ในพื้นที่ 16 อำเภอของ จ.สงขลา

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดโครงการ "อบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป" ประจำปี 2557 ในพื้นที่ 16 อำเภอของ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการ "อบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม -3 กันยายน 2557 ในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ซึ่งปฏิบัติงานในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด และมีทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

             พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-3100 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more...

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ต้นกล้าสันติสุข ค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้”

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการ "ต้นกล้าสันติสุข ค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้" เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชมนิทรรศการ "ต้นกล้าสันติสุข ค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม-30 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเยาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปลูกฝังทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

             โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ได้ทุกวัน อังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

Read more...

อบจ.สงขลา จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา” ประจำปีงบประมาณ 2557

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา" ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา" ประจำปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการขับและควบคุมเครื่องจักรกล ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ขับ และควบคุมเครื่องจักรกล ได้เรียนรู้กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้มารับบริการ

             สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน , ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภท ชนิด ขนาดของเครื่องจักรกล , บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่ดี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการร่วมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ รวมไปถึงการบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการทำงาน 

Read more...

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง "ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์" ปีที่ 9 ประจำฤดูฝน

             ข่าว สงขลา /เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง "ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์" ปีที่ 9 ประจำฤดูฝน เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ตัวแทนหนึ่งเดียวของ จ.สงขลา ในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง "ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์" ปีที่ 9 ประจำฤดูฝน โดยในการแข่งขันรอบแรก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) พบกับ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ สามารถติดตามรับชม และเป็นกำลังใจได้ในรายการชิงช้าสวรรค์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ทุกวันเสาร์ เวลา 16.30-18.00 น.

Read more...

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กกต.สงขลา แจ้งขยายเวลาการถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

             ข่าว สงขลา / กกต.สงขลา แจ้งขยายเวลาการถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นางพะเยีย เจริญเนตรกุล รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร และเดินทางกลับมาอยู่ ณ หน่วยเลือกตั้งซึ่งตนมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยเลือกตั้งปกติที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันตามความเป็นจริง และสำนักทะเบียนกลางได้แจ้งเปิดระบบและขยายระยะเวลาในการรับคำร้องการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ ที่ประสงค์จะยื่นคำยกเลิกฯ สามารถยื่นคำขอยกเลิกฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ ส่งไปรษณีย์มายัง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ศาลากลาง(หลังเก่า) ชั้น 2 อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (วงเล็บมุมซองว่า "ขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด) หรือส่งเอกสารได้ด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดการเลือกตั้ง โทรศัพท์ 0-7432-6014

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่ 3 เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแ

              ข่าว สงขลา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่ 3 เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัด "โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่ 3 เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมพาวิเลียน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน กอปรกับเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ

              สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฮะซาน แหละยุหีม หมายเลขโทรศัพท์ 09-1845-8609 และ คุณภาวิณี ตันรังสรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1302

Read more...

ม.อ.หาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

              ข่าว สงขลา / ม.อ.หาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมงาน "วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมงาน "วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยภายในงานฯ จัดให้มีการเสวนา "คุณค่าของ ม.อ.ต่อสังคม" ภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อสังคม ทั้งมุมมองการพัฒนาด้านการศึกษา และมุมมองการพัฒนาด้านการวิจัย การปาฐกถาพิเศษ... ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ องค์กร ครู นักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการดีเด่น ชม...นิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 และกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการจอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ฯลฯ

              ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0-7428-2000 โทรสาร 0-7455-8941 ได้ในวัน และเวลาราชการ

Read more...

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557

               ข่าว สงขลา / สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เชิญชวนนักเรียนสังกัดสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย ในระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6  และในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 โดยสามารถสมัครได้ละดับการศึกษาละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน สำหรับการจัดการแข่งขันฯ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอน หลักปฎิบัติทางศาสนา และเกิดความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมการปฎิบัติในวิถีชีวิตของแต่ละศาสนา เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมอันหลากหลาย อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งยัง เป็นการปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่สังคมสันติสุขต่อไป

               สำหรับสถานศึกษาฯ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฯ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 สิงหาคม 2557 โดยการแข่งขันระดับอำเภอ จัดแข่งขันในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ สถานที่จัดแข่งขันของสถานศึกษาจากอำเภอเทพา สะบ้าย้อย แข่งขันที่โรงเรียนเทพา (มัธยม) ตำบลเทพา อำเภอเทพา อำเภอจะนะและนาทวี แข่งขันที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ตำบลคู อำเภอจะนะ ระดับประถมศึกษา รายงานตัวเวลา 08.00-.8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ระดับมัธยมศึกษา รายงานตัวเวลา 11.00-11.30 น. เริ่มแข่งขัน 13.00 น.

Read more...