วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดคลองเรียน จ.สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ พระอุโบสถ วัดคลองเรียน จ.สงขลา

จากการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  ที่ผ่านมายังความโศกเศร้าแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องด้วย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้น และได้ทรงบำเพ็ญสรรพ กรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่พระบวรพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสังฆมณฑล  โอกาสนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถ วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยาน “เส้นทางวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์นานาชาติ”

        เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สงขลา) และ Track Zone จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ "เส้นทางวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์นานาชาติ" หรือ "SONGKHLA IPOH FRIENDSHIP RIDE 2013" ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานชมดาว บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น


              ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านขบฃนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงไว้สืบทอดต่อไป


              สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักกีฬาจักรยานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวนกว่า 800 คน ประกอบด้วยกลุ่มนักกีฬาท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น และชาวไทยที่สนใจการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน และคนรักการปั่นจักรยาน ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โทร/โทรสาร 074-311-118 หรือทางเว็ปไซต์ที่ www.songkhlacity.go.th

Read more...

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงาน “Hatyai Halloween Festival 2013” ตอกย้ำกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่อง 4 ปี

           ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงาน "Hatyai Halloween Festival 2013" ตอกย้ำกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่อง 4 ปี เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมกันจัดงาน "Hatyai Halloween Festival 2013" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณแยกศุภสารรังสรรค์ตัดถนนพิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

              ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นปฏิทินการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและได้จัดต่อเนื่องมาตลอด 4 ปี โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ตจากศิลปินจากร้านอาหารชั้นนำใน อ.หาดใหญ่ , DJ Mody และ DJ Specktum , นางแบบ Maxim Sexy Halloween นำโดย นางสาวธวัลรัตน์  กฤชพิทยาเดชา (ฟ้า) , นางสาวโสภิดา ณ ป้อมเพ็ชร์ (เดียร์) , นางสาววิจิตรา  ศรีมาราช (เมจิ) , นางสาวสาริศา เรียงสันเทียะ (รถเมล์) พร้อมสนุกกับกิจกรรม Landmark ในบริเวณจุดถ่ายรูป 2 จุด และบูธเพ้นท์ Halloween

Read more...

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สสจ.สงขลา ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ““คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สสจ.สงขลา ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ""คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"" เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

            นายแพทย์ศิริชัย   ลีวรรณนภาใส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีความห่วงใยประสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร  ที่มีปัญหาจากโรคในช่องปาก  ได้จัดให้มีบริการทันตกรรมในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยบุคลกรทันตสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่  พระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย   คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 21  ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ   สำหรับในปี 2556  จังหวัดสงขลา  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยให้สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการภาครัฐทุกแห่งที่มีบริการทันตกรรม      ให้บริการฟรีแก่ผู้มารับบริการในวันที่  21 ตุลาคม  2556  นอกจากนี้ได้กำหนดการรณรงค์ใหญ่ออกเป็นพื้นที่   4 โซน คือ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556   จัดกิจกรรมรณรงค์  ศาลาเอนกประสงค์ ม.ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ , วันที่ 17 ตุลาคม 2556 จัดกิจกรรมรณรงค์   ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม  และมีพิธีเปิดการรณรงค์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในวันพฤหัสบดีที่   17   ตุลาคม  2556  เวลา  09.30 น.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม   อ.เทพา  จ.สงขลา  และพิธีเปิดการรณรงค์โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ในวันจันทร์ที่  21  ตุลาคม  2556 เวลา 09.30 น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา  ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ บริการทันตกรรม ได้แก่ ถอนฟัน  อุดฟัน   เคลือบหลุมร่องฟัน   และกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย  เน้นลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" โดยทีมทันตแพทย์ / ทันตบุคลากร / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดสงขลา    นายแพทย์ศิริชัย  ลีวรรณนภาใส  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัญหาเด็กไทยมีภาวะฟันผุอยู่ในอัตราสูง  จากข้อมูลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จ.สงขลา  ปี 2555    พบเด็กอายุขวบครึ่ง มีฟันน้ำนมผุ   ร้อยละ 17 เด็กอายุ 3 ปี  มีฟันน้ำนมผุ ร้อยละ 68.9   และเด็กอายุ 12 ปี  มีฟันแท้ผุ ร้อยละ 55.9   ดังนั้นผู้ปกครองควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็ก หมั่นทำความสะอาดฟันและช่องปาก   ให้ได้รับอาหารมีประโยชน์ครบ 5 หมู่   ส่งเสริมการรับประทานผักและผลไม้ และอาหารเสริมตามวัย     ไม่ควรให้เด็กบริโภคอาหารรสหวานจัดหรือขนมคบเคี้ยว  เพราะจะทำให้มีโอกาสฟันผุได้ง่าย     แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง     หรือทุกครั้งที่รับประทานอาหารหรือขนมหวาน  สำหรับเด็กเล็กควรให้ดูดน้ำหลังการให้ดูดนม และเช็ดทำความสะอาดครบน้ำนมด้วยผ้านิ่ม  หรือสำลีทุกครั้ง  ส่วนเด็กที่เริ่มมีฟันขึ้น  ควรให้เด็กได้แปรงฟันโดยเลือกแปรงที่มีขนนุ่มและเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก  ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์  และผู้ปกครองควรตรวจความสะอาดและสุขภาพฟันเด็กบ่อย  หากพบสิ่งผิดปกติควรนำเด็กไปพบแพทย์ทันที     นอกจากปัญหาฟันผุจะพบมากในวัยเด็กแล้ว สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาฟันผุในวัยผู้ใหญ่ได้หากไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  อาจทำให้สูญเสียฟันในการบดเคี้ยวอาหารได้ในอนาคต 

Read more...

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

            คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ในงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยจะให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลทันตกรรม และ ศูนย์บริการสุขภาพช่องปากโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจัดกิจกรรมเปิดกระปุกออมเงินโครงการ "วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่" ของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ได้ร่วมกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์บริการสุขภาพช่องปากโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี โดยจะเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. นอกจากนี้ ทางกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดกิจกรรมวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ยังได้จัดกิจกรรมส่งมอบกระปุกออมเงิน และพิธีเปิดกระปุกออมเงินในวันดังกล่าว โดยจะเริ่มรับกระปุกออมเงินตั้งแต่ เวลา 08.00-15.00 น. ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดกระปุกออมเงิน ในเวลา 08.00-08.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-7620 หรือ 0-7428-7511 

 


Read more...

เหล่ากาชาด จ.สงขลา ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 8-11 ต.ค.56

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / เหล่ากาชาด จ.สงขลา ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 8-11 ต.ค.56     
       นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจ.สงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนเป็นประจำทุกเดือน แต่เนื่องจาก จ.สงขลา เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีปริมาณผู้ป่วย และความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาลและหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต  เหล่ากาชาด จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตามแผนการรับบริจาคโลหิตประจำสัปดาห์ดังนี้  วันอังคารที่ 8 ต.ค.56 เวลา 09.00-12.00 น. บริจาคได้ที่ ห้างเทสโก้โลตัส อ.สะเดา จ.สงขลา , 
วันพุธที่ 9 ต.ค.56 เวลา 09.00-12.00 น. บริจาคได้ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 15 อ.เมือง จ.สงขลา , บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา , ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค.56 เวลา 13.30 น. บริจาคได้ที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  , วันศุกร์ที่ 11 ต.ค.56 เวลา 09.00-12.00 น. บริจาคได้ที่ ตชด.437 อ.สะเดา จ.สงขลา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7432-3760

 

 


Read more...

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช


            เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญหน่วยงานข้าราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน - นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  โดยขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมกันในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนานับปการ ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยและต่างประเทศ จึงได้มีการถวายราชมัญญานามพระองค์ท่านว่า "พระปิยมหาราช"  ซึ่งแปลว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ด้วยรัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

Read more...

สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการสร้างสันติภาพ"

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการสร้างสันติภาพ"

            สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการสร้างสันติภาพ หลักสูตรอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งที่ออกแบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ "ผู้นำและตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน กลุ่ม และเครือข่ายที่ทำงานภายใต้บริบทความขัดแย้ง" ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ  การรณรงค์สาธารณะ (Advocacy)   การเคลื่อนไหวด้วยสันติวิธี (Non-violence means)   การทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO work)  การสร้างและพัฒนาองค์กร (Institutional Capacity Building)  ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://peacestudies.psu.ac.th/

 

Read more...