วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดอบรมลักสูตร “ยกผู้นำสตรี เพิ่มบทบาททางสังคม เคียงคู่บุรุษ”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สถาบัน  กศน.ภาคใต้ จัดอบรมลักสูตร "ยกผู้นำสตรี เพิ่มบทบาททางสังคม  เคียงคู่บุรุษ"

นายอรัญ  คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา   กำหนดจัดหลักสูตร  กศน. สำหรับผู้นำสตรีในจังหวัดสงขลา หลักสูตร 30 ชั่วโมง  (3 วัน)  รุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่  9–11 พฤษภาคม  2555    เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้นำสตรีให้มีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น     "ทันโลก   ทันสมัย  สมศักดิ์ศรี" สำหรับคุณสมบัติผู้เรียน จะต้องเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด / อำเภอ / ตำบล , นักการเมืองทุกระดับ , ผู้นำกลุ่มอาชีพ / กลุ่มออมทรัพย์ / กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ หรือ ภรรยาข้าราชการ / นักการเมือง สำหรับวิชาที่เรียน ประกอบด้วย หัวข้อสตรีกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , สตรีกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง ,สตรีกับบทบาททางสังคม , สตรีกับการเรียนรู้  ICT และสตรีกับชุมชน  (รู้ชุมชน / พัฒนาชุมชน) ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ สถาบัน  กศน.ภาคใต้  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  โทรศัพท์  0-7433-6071-2                    

Read more...

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ประกาศสืบหาบิดา มารดา และญาติเด็กถูกทอดทิ้ง

ข่าว Pstitch สงขลา / สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ประกาศสืบหาบิดา มารดา และญาติเด็กถูกทอดทิ้ง

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เปิดเผยว่า ทางสถานสงเคราะห์เด็กฯ ได้รับตัวเด็กชายเชน ฮิม เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันอายุ 4 เดือน ซึ่งเป็นบุตรนางยุต คุล และนายธู ฮิม ชาวกัมพูชา เข้าไว้ในความอุปการะตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เนื่องจากถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเด็กคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย มีอาการหายใจเหนื่อยต้องรักษาอยู่ในตู้อบที่ตึกอภิบาลทารก หลังจากนั้นมารดาบิดาได้หลบหนีและทอดทิ้งบุตรไว้ที่โรงพยาบาล หากผู้ใดเป็นบิดา มารดา และญาติของเด็กคนดังกล่าว หรือผู้ใดพบเห็นหรือรู้จักบิดา มารดา และญาติของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ และนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ 57/5 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7433-0218-9 ในวันและเวลาราชการโดยด่วน เพื่อทางราชการจะได้พิจารณาให้การช่วยเหลือโดยวิธีเหมาะสมต่อไป

                                                                             

 

 

Read more...

ทม.คอหงส์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว

ข่าว Pstitch สงขลา / ทม.คอหงส์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว

นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีนครคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองคอหงส์ได้กำหนดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขและแมว ประจำปี 2555 โดยออกหน่วยบริการในชุมชนต่างๆ ตั้งแต่เวลา 16.30-19.30 น.ดังนี้

-                    วันที่ 27 เมษายน 2555 ออกให้บริการบริเวณโรงไม้ชาญศักดิ์ค้าไม้ ชุมชนคลองหวะ 3

-                    วันที่ 30 เมษายน 2555 บริเวณศาลาทวดบ้านคลองหวะ ชุมชนคลองหวะ 3-4

-                    วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 บริเวณศาลาป้านูนใกล้บ่อนไก่เก่า คลองหวะ 1-2

-                    วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 บริเวณ หมู่บ้านนพเก้า หมู่บ้านริมเมือง บ้านคลองหวะ

-                    วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บริเวณบ้านคุณจินตนา(บ้านในไร่)

-                    วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 บริเวณป้อม อปพร.ปลักธง

-                    วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริเวณร้านลมโชย ทุ่งรี 2 ทุ่งโดน 1-4

                                                    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7428-0000 ต่อ 1444

 

 

 

 

 

 

Read more...

กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว Pstitch สงขลา / กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา เปิดเผยว่า ทางการประปาฯ จำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อบริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จนถึงสถานีเพิ่มแรงดันน้ำโคกสูง ตั้งแต่วันที่ 27-28 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 22.00-03.00 น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลในวันที่ 27 เมษายน 2555 บริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่ซอย 2-34 และหมู่บ้านศรีวนา ส่วนในวันที่ 28 เมษายน 2555 บริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่ทางเข้าบ้านแม่เตย-การเคหะชุมชนน้ำน้อย

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ พร้อมทั้งขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว Pstitch สงขลา / กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทางการประปาฯ จะหยุดจ่ายน้ำในวันที่ 26 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 23.00-02.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ บริเวณถนนประชาธิปัตย์ , ถนนประชารักษ์ , ถนนธรรมนูญวิถี , ถนนรัถการ และถนนสามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำในทันที

Read more...

จังหวัดสงขลา กำหนดยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนครูสอนดีตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2555 เพื่อความโปร่งใสในการคัดเลือก

ข่าว ปสุตา แก้วมณี / จังหวัดสงขลา  กำหนดยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนครูสอนดีตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2555  เพื่อความโปร่งใสในการคัดเลือก

นายสัญญา   พิบูลย์  ประธานกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดสงขลา    เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศไทย  "เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ในประเด็นที่ 1 การสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน  เด็กและเยาวชน  กำหนดให้จัดทำโครงการสังคมร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  "ครูสอนดี  และคณะกรรมการ สสค.  ได้มีมติรับรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูสอนดี  และผู้สมควรได้ทุนครูสอนดี  ขั้นตอนแรก  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  11  เมษายน  2555  เพื่อให้การคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงได้กำหนดเวลาและสถานที่ยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนดี   หากผู้ใดประสงค์จะยื่นคำทักท้วงผลการคัดเลือกครูเพื่อรับทุนครูสอนดีสามารถยื่นแบบทักท้วงได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (ชั้น 3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เลขที่  900  หมู่ที่  2 ถนนสงขลาระโนด  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่  23  เมษายน - 16  พฤษภาคม  2555  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โทร. 0-7430-3151-2  โทรสาร 0-7430-3153 

 

 

 

 

Read more...

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

สธ.สงขลา รณรงค์สัปดาห์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ข่าว Pstitch สงขลา / สธ.สงขลา รณรงค์สัปดาห์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันมารดา มิให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด และทรงมีพระราชดำริให้จัด "สัปดาห์เพื่อการรณรงค์ และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายนของทุกปี พร้อมกัน ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์ และประชาชนตระหนักในความสำคัญของ การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สตรีตั้งครรภ์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ก็ต้องไปฝากครรภ์ทันที การฝากครรภ์ที่ดีและเหมาะสม คือ ฝากครรภ์ขณะอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน เพราะในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ จะสามารถตรวจหาความเสี่ยงหรือความผิดปกติของโรคบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อแม่และลูกได้เร็ว การตรวจพบเร็วสามารถป้องกัน ลดความรุนแรง และอันตรายได้ เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และในระยะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรกนี้ เป็นระยะสร้างเซลล์สมองของลูก แม่จะได้รับยาเม็ดเสริมสร้างไอโอดีน เหล็ก และโฟเลท พร้อมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งจะเป็นผลดีในการส่งเสริมสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ และป้องกันการคลอดก่อนกำหนด นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส ได้กล่าวย้ำว่า เมื่อไปฝากครรภ์แล้วก็ต้องไปตรวจครรภ์ตามแพทย์นัดทุกครั้งและคลอดที่โรงพยาบาล คุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เกิดภาวะความดันโลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ในขณะตั้งครรภ์ และแม่ที่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี หรืออายุมากกว่า 35 ปี ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และสตรีตั้งครรภ์ทุกคนต้องดูแลครรภ์อย่างเหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่อาจจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ สังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น และรีบไปพบแพทย์ก็มีส่วนช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ดังนั้น ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์ โรงพยาบาลทุกแห่งได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และ ขอเชิญชวนสตรีที่ไปฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ตามนัด โดยขอรับคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

Read more...

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ข่าว Pstitch สงขลา / ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก แจ้งว่า โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช.) และ The German Technical Cooperation's Thai-German Programme for Enterprise Competitiveness (TG-PEC/GTZ) ร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เข้าร่วมการสัมมนา ในโครงการ "การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้" (Innovative Linkages for the Southern Seafood Industry) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องกิตติมศักดิ์ เอ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้ทราบสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบัน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการประสานความร่วมมือการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคหน่วยงานวิจัย รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใต้ในการทำวิจัยแก้ปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมของประเทศได้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก โทรศัพท์ 0-7428-6311

 

 

 

 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ประมงจังหวัดสงขลา แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ประมงจังหวัดสงขลา แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง

นายสายันต์ เอี่ยมรอด ประมงจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  ทางกรมประมงได้แจ้งเตือนว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คาดว่าสภาวะอากาศร้อนในตอนกลางวันและเข้าสู่ฤดูร้อนอาจจะทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยในฤดูแล้ง และเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฤดูแล้งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งในทุกด้าน อาทิ การขอขึ้นทะเบียนด้านประมงกับสำนักงานประมงอำเภอท้องที่รับผิดชอบ , การติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด , การระมัดระวังโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง , การควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด พร้อมทั้งป้องกันหรือจัดทำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ , การเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม , การลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสด เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1302

 

 

Read more...

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมน

ข่าว Pstitch / กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมน

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า  ทางการประปาฯ จะดำเนินตัดประสานท่อเมน AC dia 500 มม. ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ช่วงถนนธรรมนูญวิถีตัดกับถนนราษฎร์ยินดี ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณพื้นที่โซนสูง ดังนี้

-                    บริเวณถนนแสงศรี ซอย 4 , ซอย 8 , ถนนประชารักษ์ , ถนนทิพยรัตน์ , ซอยละม้ายประดิษฐ์

-                    ถนนจุติอนุสรณ์ ซอยจุติอนุสรณ์ , ถนนจุติอนุสรณ์ 3

-                    ถนนศุภสารรังสรรค์ ซอย 5 , ซอยโรงไม้อัด , ซอยทองดี 2 , ซอยเรดาร์ , ถนนชุมอุทิศ 4 , ซอยชุมอุทิศ 8

-                    ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 5 , ซอย 7 , ซอยเตชะโต , ซอยดรุณศึกษา , ซอยธรรมนูญวิถี , ซอยร่วมเจริญ

-                    ถนนสามชัย ซอย 2 , ซอย 3

-                    ถนนคล่องจิตร , ถนนกระจ่างอุทิศ , ถนนกาญจนวนิช ซอย 18/6

ทางการประปาฯจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8101

 

 

 

Read more...

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ

ข่าว Pstitch / กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า  ทางการประปาฯได้ออกประกาศเรื่องการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 23 เมษายน 2555 และในวันที่ 25 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 23.00-02.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล โดยในวันที่ 23 เมษายน 2555 บริเวณถนนคลองเรียน 2 , ถนนศรีภูวนารถฝั่งขวา  , ถนนกาญจนวนิช ซอย 19-20 , ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 8-9  ส่วนในวันที่ 25 เมษายน 2555 น้ำจะไม่ไหลบริเวณถนนกาญจนวนิช ซอย 6-13 , ซอยสุภาพอ่อนหวาน , ซอยคลองเตย 16-26 , หมู่บ้านวุฒิธานี , หมู่บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่บ้านสุธาทิพย์ ทางการประปาฯจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8101

 

 

Read more...

จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

ข่าว สงขลา /จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า จากการพิจารณาคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือ ทสม.  ของจังหวัดสงขลา  เพื่อพิจารณาวางระบบเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  ไปจนถึงตัวแทนระดับประเทศพบว่า  ขณะนี้ได้มีประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านน้อยมาก และยังไม่ครบทุกหมู่บ้านชุมชน  ประกอบกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดสงขลา  จึงมีมติให้ขอขยายเวลารับสมัคร  ทสม. ไปจนถึงวันที่  20  พฤษภาคม  2555  เพื่อให้มีอาสาสมัครครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือ ทสม. ได้ที่  กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  20  พฤษภาคม นี้

 

 

 

 

Read more...

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ม.อ. ขอเชิญรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

ข่าว Pstitch สงขลา / ม.อ. ขอเชิญรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

รศ.ดร.อดิศา  แซ่เตียว  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยว่า ทางคณะฯได้ร่วมกับ สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย (PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA)  ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555  ในวันที่ 21 เมษายน 2555 ณ ห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  คณะศิลปศาสตร์  ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Humanities and Social Sciences Research Trends on ASEAN Community and Beyond"  ซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ เพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นเวทีหนึ่งที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัยของอาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) และ Prof.Dr. Mark W. Neal  (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก School of Oriental & African Studies, University of London) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Sustainable Future: Integrating Sustainability Issues in ASEAN Higher Education" ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

 

 

Read more...

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

อบจ.สงขลา ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “สมิหลา – ช้าง เอเชี่ยนบีช วอลเลย์บอลทัวร์” ครั้งที่ 13

ข่าว Pstitch สงขลา / อบจ.สงขลา  ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "สมิหลา – ช้าง เอเชี่ยนบีช  วอลเลย์บอลทัวร์"  ครั้งที่  13องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด    "สมิหลา – ช้าง เอเชี่ยนบีช  วอลเลย์บอลทัวร์"  ครั้งที่  13  ระหว่างวันที่  14 – 16  เมษายน  2555   หาดสมิหลา  ถ.ชลาทัศน์  อ.เมือง  จ.สงขลา     ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ  และเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญ  ซึ่งทีมวอลเลย์บอลชายหาดทั่วทุกภูมิภาคทั้งไทยและต่างประเทศล้วนให้ความสำคัญ  โดยมีทีมวอลเลย์บอลชายหาด  ชาย – หญิง  ชั้นนำจากประเทศต่าง ๆ  ในระดับเอเชีย  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์  เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก  ซึ่งในขณะนี้มีทีมที่เข้าร่วมประมาณ  15  ประเทศ   สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน  รักและสนใจการเล่นกีฬาอย่างจริงจังและแพร่หลาย 

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมร่วมเชียร์ได้ในวันดังกล่าว

               

 

 

 

Read more...