วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมน

ข่าว Pstitch / กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมน

นายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า  ทางการประปาฯ จะดำเนินตัดประสานท่อเมน AC dia 500 มม. ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ช่วงถนนธรรมนูญวิถีตัดกับถนนราษฎร์ยินดี ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณพื้นที่โซนสูง ดังนี้

-                    บริเวณถนนแสงศรี ซอย 4 , ซอย 8 , ถนนประชารักษ์ , ถนนทิพยรัตน์ , ซอยละม้ายประดิษฐ์

-                    ถนนจุติอนุสรณ์ ซอยจุติอนุสรณ์ , ถนนจุติอนุสรณ์ 3

-                    ถนนศุภสารรังสรรค์ ซอย 5 , ซอยโรงไม้อัด , ซอยทองดี 2 , ซอยเรดาร์ , ถนนชุมอุทิศ 4 , ซอยชุมอุทิศ 8

-                    ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 5 , ซอย 7 , ซอยเตชะโต , ซอยดรุณศึกษา , ซอยธรรมนูญวิถี , ซอยร่วมเจริญ

-                    ถนนสามชัย ซอย 2 , ซอย 3

-                    ถนนคล่องจิตร , ถนนกระจ่างอุทิศ , ถนนกาญจนวนิช ซอย 18/6

ทางการประปาฯจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8101