วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ประมงจังหวัดสงขลา แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ประมงจังหวัดสงขลา แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง

นายสายันต์ เอี่ยมรอด ประมงจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  ทางกรมประมงได้แจ้งเตือนว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คาดว่าสภาวะอากาศร้อนในตอนกลางวันและเข้าสู่ฤดูร้อนอาจจะทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยในฤดูแล้ง และเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฤดูแล้งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งในทุกด้าน อาทิ การขอขึ้นทะเบียนด้านประมงกับสำนักงานประมงอำเภอท้องที่รับผิดชอบ , การติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด , การระมัดระวังโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง , การควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด พร้อมทั้งป้องกันหรือจัดทำร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ , การเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม , การลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสด เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1302