วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ เชิญชม “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” สนาม 3 ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

                ข่าว สงขลา / สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ เชิญชม "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ" สนาม 3 ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เชิญชม "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ" สนาม 3 ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

                เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์การบิน และส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ โดยเรียนรู้ทฤษฎี และหลักการทางกลศาสตร์ ผสมผสานกับการออกแบบเทคโนโลยีออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สามารถเคลื่อนไหวได้ และควบคุมด้วยวิทยุบังคับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ภายในระเทศ และราคาไม่แพง

                สำหรับการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท 2 ใบพัด (Helicopter) และประเภท 4 ใบพัด (Quadrotor) โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงยิมฯ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7431-7162

Read more...

อบจ.สงขลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน ”วันศรัทธาบูชาพ่อท่าน” (คง) ณ วัดธรรมโฆษณ์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน "วันศรัทธาบูชาพ่อท่าน" (คง) ณ วัดธรรมโฆษณ์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา อบจ.สงขลา ร่วมกับ วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสขลา ขอเชิญพุทศาสนิกชนร่วมงาน "วันศรัทธาบูชาพ่อท่าน" (คง) พระครูธรรมโฆษิต โกกนุตตฺโต (อดีตเจ้าอาวาส) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ วัดธรรมโฆษณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาทางพระพุทธศาสนา การแสดงธรรมเทศนา และการสรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงาน

Read more...

เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญร่วมโครงการ “เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย”

               ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญร่วมโครงการ "เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย" เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญชวนร่วมโครงการ "เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงกฏจราจร และไฟสัญญาณเพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้องเมื่อยามขับขี่ยานพาหนะ

               โดยการฝึกอบรมอแบ่งเป็น 3 รุ่น สำหรับประเภทรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1,2 กำหนดฝึกอบรมในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 จำนวน 100 คนต่อรุ่น และประเภทรถยนต์ รุ่นที่ 3 กำหนดฝึกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 จำนวน 30 คน

               สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรักษาความสงบ เทศบาลเมืองคอหงส์ โทร. 0-7428-0005 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2557

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ”Infographic” สื่อแห่งอนาคต

               ช่าว สงขลา / คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "Infographic" สื่อแห่งอนาคต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Infographic" สื่อแห่งอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวมี 2 รอบ ดังนี้ วันที่ 29 เมษายน 2557 (รอบสำหรับบุคลากร) และวันที่ 30 เมษายน 2557 (รอบสำหรับบุคคลทั่วไป)

               ทั้งนี้ ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 350 บาท / 1 ท่าน ส่วยบุคลากร มอ. ฟรีค่าลงทะเบียน ณ BSc 0407 ห้องปฎิบัติการทางสื่อประสม ชั้น 4 อาคาเรียน และปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-8022 โทรสาร 0-7455-8844 (ในวันและเวลาราชการ)

Read more...

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาโครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest

                ข่าว สงขลา / สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาโครงการ "My Bright Smiles" Global Art Contest สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ร่วมกับ บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาโครงการ "My Bright Smiles" Global Art Contest เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กไทยอายุระหว่าง 6-9 ปี ได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ เพื่อเป็นตัวแทนนำผลงานของเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขัน "My Bright Smiles" Global Art Contest ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

               สำหรับโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (Bright Smiles Bight Futures) ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนชุดยาสีฟัน แปรงสีฟัน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน และคู่มือสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครบคลุมประมาณ 1 ล้านคน ทั่วประเทศ

                จึงขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมส่งผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี โดยผลงานที่ได้รับรางวัล จะส่งไปประกวดระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคัดสรรผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลจากประเทศต่างๆ มาเป็นภาพประกอบปฏิทินปี 2558 ทั้งนี้ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยรายละเอียด และวิธีการดำเนินงานของโครงการ โครงการ "My Bright Smiles" Global Art Contest นี้

                โดยจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี และมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องวาดภาพลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 (29.7x42 ซม) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพ และการใช้สี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และส่งผลงานที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย เข้าประกวดระดับระหว่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง

                หากผลงานใดได้รับการคัดเลือกจะถูกนำตีพิมพ์ลงปฏิทินประจำปี 2558 และผลงานนั้นจะได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 250 US $ รวมถึงโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 US $ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2229-8137

Read more...

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

ม.ทักษิณสงขลา จัดโครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู” ประจำปี 2557

             ข่าว สงขลา / ม.ทักษิณสงขลา จัดโครงการ "พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู" ประจำปี 2557 สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการ "พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู" ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิทางภาษาอังกฤษ

             สำหรับโครงการ "พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู" สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซี่ยน หรือ AEC และจากกฎบัตรอาเซี่ยนข้อ 34 กล่วไว้ว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาราชการในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ดังนั้นการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุกระดับจึงเป็นสิ่งท่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง

             ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 24-25 เมายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

Read more...

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ห้องสมุดมีชีวิต” ประจำเดือนเมษายน 2557

                ช่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ห้องสมุดมีชีวิต" ประจำเดือนเมษายน 2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ห้องสมุดมีชีวิต" ประจำเดือนเมษายน 2557 สำหรับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ห้องสมุดมีชีวิต" ประจำปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2557 เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ และเพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ

                โดยได้จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทั้งนี้กิจกรรมทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 สนุกกับกิจกรรม "ฐานการอ่าน" และการเรียนภาษามาลายูที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และในวันอาทิตยืที่ 20 เมษายน 2557 สนุกกับกิจกรรม "ออกอากาศยามเช้า" และกิจกรรมบรรณารักษ์อาสา

                สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 0-7425-4399

Read more...

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

             ข่าว สงขลา / มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่าในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการประกวด "วงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี"  ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

                โดยการประกวดวงดนตรีไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ถ้วยรางวัลประเภท ก ได้แก่ วงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมขิม หรือ วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ และถ้วยรางวัลประเภท ข ได้แก่ วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวผสมขิม หรือ วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

                สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074-311885-7 ต่อ 1700 ,1711 และ 086-9699326

Read more...

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM.88 Mhz. เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ปั่น ปันน้ำใจให้น้อง”

                ข่าว สงขลา / สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM.88 Mhz. เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปั่น ปันน้ำใจให้น้อง" สถานนีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM.88 Mhz. ร่วมกับ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่น ปันน้ำใจให้น้อง" ครั้งที่ 3 ตอน แรลลี่ตะลุยหินเกลี้ยง เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้าโครงการซ่อมจักรยานให้น้อง เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

                โดยมีเส้นทางการปั่นเริ่มต้นที่อ่างเก็บน้ำ ม.อ.หาดใหญ่ วัดหินเกลี้ยง ท่าข้าม ระยะทางไป-กลับ 30 กิดลเมตร แยกเป็น 3 ประเภท สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่น ปันน้ำใจให้น้อง" ครั้งที่ 3 สามารถสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุ ม..หาดใหญ่ FM.88 Mhz. โทร. 0-7455- 8775 , 0-7428-2282 และที่เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ คุณอาคเนย์ โทร. 089-876 6697 คุณโดม 086-293 4395 หรือ คุณตุ้ม 089-4621276

Read more...