วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญร่วมโครงการ “เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย”

               ข่าว สงขลา / เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญร่วมโครงการ "เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย" เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญชวนร่วมโครงการ "เมืองคอหงส์ ขับขี่ปลอดภัย" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงกฏจราจร และไฟสัญญาณเพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้องเมื่อยามขับขี่ยานพาหนะ

               โดยการฝึกอบรมอแบ่งเป็น 3 รุ่น สำหรับประเภทรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1,2 กำหนดฝึกอบรมในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 จำนวน 100 คนต่อรุ่น และประเภทรถยนต์ รุ่นที่ 3 กำหนดฝึกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 จำนวน 30 คน

               สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรักษาความสงบ เทศบาลเมืองคอหงส์ โทร. 0-7428-0005 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2557