วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ประกาศสืบหาบิดา มารดา และญาติเด็กถูกทอดทิ้ง

ข่าว Pstitch สงขลา / สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ประกาศสืบหาบิดา มารดา และญาติเด็กถูกทอดทิ้ง

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เปิดเผยว่า ทางสถานสงเคราะห์เด็กฯ ได้รับตัวเด็กชายเชน ฮิม เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันอายุ 4 เดือน ซึ่งเป็นบุตรนางยุต คุล และนายธู ฮิม ชาวกัมพูชา เข้าไว้ในความอุปการะตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เนื่องจากถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเด็กคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย มีอาการหายใจเหนื่อยต้องรักษาอยู่ในตู้อบที่ตึกอภิบาลทารก หลังจากนั้นมารดาบิดาได้หลบหนีและทอดทิ้งบุตรไว้ที่โรงพยาบาล หากผู้ใดเป็นบิดา มารดา และญาติของเด็กคนดังกล่าว หรือผู้ใดพบเห็นหรือรู้จักบิดา มารดา และญาติของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ และนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ 57/5 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7433-0218-9 ในวันและเวลาราชการโดยด่วน เพื่อทางราชการจะได้พิจารณาให้การช่วยเหลือโดยวิธีเหมาะสมต่อไป