วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ทม.คอหงส์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว

ข่าว Pstitch สงขลา / ทม.คอหงส์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว

นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีนครคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองคอหงส์ได้กำหนดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขและแมว ประจำปี 2555 โดยออกหน่วยบริการในชุมชนต่างๆ ตั้งแต่เวลา 16.30-19.30 น.ดังนี้

-                    วันที่ 27 เมษายน 2555 ออกให้บริการบริเวณโรงไม้ชาญศักดิ์ค้าไม้ ชุมชนคลองหวะ 3

-                    วันที่ 30 เมษายน 2555 บริเวณศาลาทวดบ้านคลองหวะ ชุมชนคลองหวะ 3-4

-                    วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 บริเวณศาลาป้านูนใกล้บ่อนไก่เก่า คลองหวะ 1-2

-                    วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 บริเวณ หมู่บ้านนพเก้า หมู่บ้านริมเมือง บ้านคลองหวะ

-                    วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บริเวณบ้านคุณจินตนา(บ้านในไร่)

-                    วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 บริเวณป้อม อปพร.ปลักธง

-                    วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริเวณร้านลมโชย ทุ่งรี 2 ทุ่งโดน 1-4

                                                    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7428-0000 ต่อ 1444