วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว Pstitch สงขลา / กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา เปิดเผยว่า ทางการประปาฯ จำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อบริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จนถึงสถานีเพิ่มแรงดันน้ำโคกสูง ตั้งแต่วันที่ 27-28 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 22.00-03.00 น. ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลในวันที่ 27 เมษายน 2555 บริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่ซอย 2-34 และหมู่บ้านศรีวนา ส่วนในวันที่ 28 เมษายน 2555 บริเวณถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่ทางเข้าบ้านแม่เตย-การเคหะชุมชนน้ำน้อย

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ พร้อมทั้งขออภัยมา ณ โอกาสนี้