วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ”

           ข่าว สงขลา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ" สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  และแสดงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของเยาวชนรวมทั้งสร้างมาตรฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

              ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน และสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์ โทร. 08-1277-8134 , คุณปาริชาติ เรืองรัตน์ โทร. 08-1959-0034