วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

              ข่าว สงขลา / จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภาคใต้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , การการเรียนรู้ชุมชน , กิจกรรมสาธิตผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด , การประกวดร้องเพลงตามรอยพระยุคลบาท , การแสดงพื้นบ้าน เช่น ระบำปาดตาล ระบำไก่ชน ร็องแง็ง ดิเกฮูลู , การแสดงจากศิลปินชื่อดัง "เอกชัย ศรีวิชัย" และการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว