วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

AIS จัดประกวดแผนสื่อการตลาด IMC Plan ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท

ข่าว สงขลา / เอไอเอส จัดประกวดแผนสื่อการตลาด IMC Plan ตอน "TIC-TAC-TOUR ท่องทั่วไทย" รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ ไอเดีย เช้าวานนี้ (6 ก.ค. 55) ที่ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ร่วมกับ Brandage นิตยสารทางด้านธุรกิจและการตลาด ได้เปิดโครงการ One-2-Call!-Brandage Award ปีที่ 6 การประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan ตอน "TIC-TAC-TOUR ท่องทั่วไทย" รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ ไอเดีย ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดชั้นปี สาขาและคณะ โดยโครงการฯ  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ โดยการผ่านช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยในปีนี้ทางโครงการฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมาก และส่งผลกระทบแก่ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตรสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดย่อยและขนาดเล็ก ตลอดจนผู้บริโภค เกิดการชะลอการใช้จ่ายและการบริโภคลง ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตรสาหกรรมท่องเที่ยว จึงได้จัดการแข่งขันประกวด แผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจในภูมิภาคให้รู้จักแพร่หลายผ่านการพัผ่อน-เที่ยว-ชม-ชิม-ช็อป โอทอปไทย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/12Call , www.Brandage.com , www.12Callbrandage.com , facebook:12Call-Brandage Award