วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 จัดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนอกสถานที่ ณ เทศบาลนครสงขลา

                ข่าว สงขลา / สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 จัดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนอกสถานที่ ณ เทศบาลนครสงขลา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 จัดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2556 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนอกสถานที่ ณ เทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างและประชาชนทั่วไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมใช้บริการได้ในวันเวลาดังกล่าว