วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์” ประจำปี 2557

               ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์" ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และอำเภอกระแสสินธุ์ เชิญร่วมงาน "ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์" ประจำปี 2557 เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไป ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาท่าเลน หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานในวัน และสถานที่ดังกล่าว