วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา เชิญชวนร่วมงาน “เมาลิดสัมพันธ์” ครั้งที่ 6 ฮ.ศ.1435 เพื่อเทิดพระเกียรติท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)

             ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา เชิญชวนร่วมงาน "เมาลิดสัมพันธ์" ครั้งที่ 6 ..1435 เพื่อเทิดพระเกียรติท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองควนลัง เชิญชวนร่วมงาน "เมาลิดสัมพันธ์" ครั้งที่ 6 ..1435 เพื่อเทิดพระเกียรติท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณประตูน้ำริมคลอง ร.1 บ้านแฟบ หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

             สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน กิจกรรมการแสดงบนเวทีทั้ง 2 คืน อาทิ การแสดงของเด็กและเยาวชนจากตัวแทนของชุมชน นักเรียนคุรุสัมพันธ์ และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การแสดงดิเกฮูลู อันนาเชตจากชมรมนักกอรีชื่อดังของจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนพาเหรดเทิดพระเกียรติฯสามัคคีรวมใจของพี่น้องประชาชนในชุมชน และการร่วมพิธีทางศาสนา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง โทร.0-7455-2395 ต่อ 28