วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน “วัฒนธรรมสัญจร” ณ ตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" ณ ตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วัฒนธรรมสัญจร" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงโนรา "ไข่เหลี้ยม" วิเชียร ศรชัย , การแสดงของนักเรียน และการแสดงของชุมชนต่างๆ ฯลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว