วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมโครงการ “มหัศจรรย์ชีวิตมีสุข 2 ตอน พัฒนาจิต พัฒนากายด้วยพุทธธรรมจากเทือกเขาหิมาลัย”

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมโครงการ "มหัศจรรย์ชีวิตมีสุข 2 ตอน พัฒนาจิต พัฒนากายด้วยพุทธธรรมจากเทือกเขาหิมาลัย"

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์จากองค์ลามะในโครงการ "มหัศจรรย์ชีวิตมีสุข 2 ตอน พัฒนาจิต พัฒนากาย ด้วยพุทธธรรมจากเทือกเขาหิมาลัย วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารบริหาร ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ท่านใดประสงค์ถวายภัตตาหารเจแด่องค์ลามะ สามารถนำภัตตาหารเจมาถวายได้ในเวลา 07.15 น. และ เวลา 12.00 น.
 
สนใจสอบถาม ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-7428-6658 และ 08-3195-5510 หรือที่ www.libarts.psu.ac.th
                                  "เจริญพระพุทธมนต์ สุดเลิศล้ำ นำพาใจกาย ให้เป็นสุข"