วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

สถาบัน กศน.ภาคใต้ จับมือสมาคมผู้นำสตรีจัดหลักสูตร “ ติวเข้มบทบาทสตรี” หนุนนโยบายรัฐบาล

ข่าว Pstitch สงขลา / สถาบัน กศน.ภาคใต้ จับมือสมาคมผู้นำสตรีจัดหลักสูตร " ติวเข้มบทบาทสตรี" หนุนนโยบายรัฐบาล

นายอรัญ  คงนวลใย  ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล โดย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกำลังเปิดให้สตรีทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2555 สำนักงาน กศน.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับลงทะเบียนที่ กศน. ตำบล ทุกตำบลทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสดีของครู กศน.ทุกคน ที่รัฐบาลมองเห็นศักยภาพของครู กศน. และเข้าใจงาน กศน.เป็นอย่างดี เพราะครู กศน. คือ ครูผู้อยู่ใกล้ชิดประชาชน

ดังนั้น สถาบัน กศน.ภาคใต้ ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีนักพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีในจังหวัดสงขลา" เป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง มีเนื้อหาสำคัญ 5 วิชา ได้แก่ 1. สตรีกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. สตรีกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง  3. สตรีกับบทบาททางสังคม  4. สตรีกับการเรียนรู้ IT  5. สตรีกับชุมชน           (รู้ชุมชน / พัฒนาชุมชน) เมื่อผู้นำสตรีได้ผ่านการเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวแล้ว ก็สามารถเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพิ่มความตระหนักในการมีส่วนร่วมต่อกิจการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมในการยอมรับบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น

โดยกำหนดเปิดฝึกอบรมรุ่นแรก              ระหว่าง วันที่ 5 7  เมษายน  2555 ที่สถาบัน กศน.ภาคใต้  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  เมื่อเรียนจบหลักสูตร 30 ชั่วโมงแล้วจะมีการศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียด้วย

  จึงขอเชิญชวนผู้นำสตรีที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0-7433-6071-3 , 08-1898-7291