วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ททท.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ “4 ดินแดนมหัศจรรย์ 555 กิโลเมตร”

ข่าว Pstitch สงขลา / ททท.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ "4 ดินแดนมหัศจรรย์ 555 กิโลเมตร"   

นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (ททท.หาดใหญ่) เปิดเผยว่า ในระหว่างปีพุทธศักราช 2554-2555 ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร มีพระชนมายุ 60 พรรษา ดังนั้น เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆ ตามที่เหมาะสม ประกอบกับในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภูเขา พื้นที่ราบ และทะเลสาบ จึงมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้พสกนิกรถวายความจงรักภักดีแล้ว แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้แข็งแรงอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มเดินทางจาก จังหวัดพัทลุง ไปจังหวัดตรัง สตูล และมาสิ้นสุดที่ จังหวัดสงขลา ใช้เวลา 4 วัน (28 เม.ย. 1พ.ค. ) ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7424-3747