วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40 ปี ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40 ปี ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่คณะฯมีอายุครบรอบ 40 ปี ในปีนี้(2555) จึงได้จัดให้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ซึ่งได้กำหนดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบ 40 ปีขึ้น เพื่อเผยแพร่และใช้เป็นสัญลักษณ์ในวาระพิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนผู้ใจทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-18เมษายน 2555 ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7445-1146 หรือ เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/pr/40years/logo40years.pdf