วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครทหารผ่านศึก-ครอบครัว และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ

ข่าว Pstitch สงขลา / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครทหารผ่านศึก-ครอบครัว และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ

พันเอกณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกเขตสงขลา เปิดเผยว่า องค์การทหารผ่านศึกโดยกองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ กำลังเปิดรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า , แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7458-6306 หรือที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง