วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว Pstitch สงขลา / กปภ.หาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวนายธีรพล คงปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การประปาฯ จะดำเนินการตัดประสานท่อในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. โครงการวางท่อขยายจำหน่ายน้ำ ถนนคลองแห-คูเต่า ถนนนารังนก และถนนประชาร่วมใจ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในส่วนของบริเวณที่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ไหล ได้แก่ บริเวณ ถนนคลองแห-คูเต่า ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงจนถึงซอยหนองมูล และตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ถนนคลองแห-คูเต่า จนถึงมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำได้เตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าวด้วย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7459-8101