วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ

ข่าว Pstitch สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551 ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทั่วไปขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

       ในการนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา จึงได้มีกำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต แต่ละเขต มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน รวมจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา จำนวน 24 คน กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา