วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ภาคฤดูร้อน

ข่าว Pstitch สงขลา / อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่  100,000 รูป ภาคฤดูร้อน

นายอุทิศ  ชูช่วย นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) กล่าวว่า อบจ.สงขลา   ร่วมกับสำนักงานกัลยาณมิตรสงขลา  และสมาคมเสริมศีลธรรมภาคใต้  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "อุปสมบทหมู่  100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ต.บ้านคลองนกกระทุง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อให้กระแสธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วแผ่นดินไทย  ให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และ เป็นการสร้างศาสนทายาท  เพื่อสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความเมตตายิ่งจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์  เจ้าคณะภาค 18  วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง) และพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  วัดทรายขาว

จึงขอเชิญชวนชายไทย  เข้าร่วมอุปสมบท ตามวัน เวลา ดังกล่าว ผู้ที่สนใจติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้  โทรศัพท์  0-7436- 4310