วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ “วัฒนธรรมประสานใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกวดร้องเพลงลูกกรุง”

 

ข่าว Pstitch สงขลา / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการ "วัฒนธรรมประสานใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกวดร้องเพลงลูกกรุง"

นายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ กำหนดจัดโครงการ"วัฒนธรรมประสานใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกวดร้องเพลงลูกกรุง" ในวันที่ 28 มีนาคม 2555  โรงแรมกรีนเวิลด์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยการประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ หรือ เพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ที่ถนัด 1 เพลง   ประเภทชาย-หญิง แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 10-30 ปี และรุ่นอายุ 31-80 ปี   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมประกวดเพลงลูกกรุง ได้แก่ จ.สิงห์บุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา นอกจากนี้ยังมีการประกวดเพลงลูกทุ่ง ที่ จ.นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี อ่างทอง ลพบุรี นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดดังกล่าวได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ไป - 23 มีนาคม 2555   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7432-7147 ต่อ 15 หรือเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.songkhlaculture.com