วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานรณรงค์ทันตสาธารณสุขพร้อมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานรณรงค์ทันตสาธารณสุขพร้อมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบรอบ 57 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2555 คณะฯ จึงได้กำหนดจัดงานรณรงค์ทันตสาธารณสุขขึ้น เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 07.30-15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนทั้งเด็กและผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะมารับบริการ และที่สำคัญจะมีการตรวจคัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยที่สนใจเข้าเป็นผู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะได้รับการรักษาสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร และยังมีสิทธิ์ได้เข้าโครงการทำฟันโดยนักศึกษาทันตแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ งานอุดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน และฟันเทียมทั้งปาก รวมถึงได้ลดหย่อน 50% ของราคานักศึกษาในงานครอบฟันและฟันปลอมโครงโลหะอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพ พร้อมรับฟังคำแนะนำ ในการดูแลทันตสุขภาพ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม โทรศัพท์ 0-7428-7620