วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

นครสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ ประจำปี 2555

ข่าว Pstitch / นครสงขลา ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแดนเซอร์ ประจำปี 2555

นายวิศาล เกียรติไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลาได้กำหนดจัดโครงการลานดนตรีและลานวัฒนธรรม ประจำปี 2555 โดยใช้กิจกรรมการแสดง "ดนตรีและวัฒนธรรม" เพื่อเป็นสื่อเชื่อมสายใยความรัก ความสามัคคี และสมานฉันท์ระหว่างเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ เทศบาลฯได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์  โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลที่ 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 , 20,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2555 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน สถานศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7431-2025 ต่อ 138 ในวันและเวลาราชการ