วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ข่าว Pstitch สงขลา / กปภ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

นายรุ่น พุทธมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำใหม่กับท่อเมนส่งน้ำเก่า บริเวณใกล้คลองระบายน้ำที่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง และ อ.สิงหนครทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 24-25 มีนาคม 2555 จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวต่อไปด้วย พร้อมทั้งอภัยมา ณ โอกาสนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำในทันที