วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธนาคารออมสินอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบ 2 ประจำปี 2555

ธนาคารออมสินอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบ 2 ประจำปี 2555

ข่าว Pstitch / ธนาคารออมสินอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบ 2 ประจำปี 2555

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน  (5,000 บาท) รอบ ประจำปี  2555  ผ่านทางธนาคารออมสิน  สาขาหาดใหญ่  โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้กำหนดให้ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งยื่นหลักฐานไว้แล้ว  เข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  ณ ธนาคารออมสิน  สาขาหาดใหญ่  (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่  ตึกหลัง ชั้น 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7420-0197  ในวันเวลาราชการ หรือที่ www.hatyaicity.go.th