วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

จ. สงขลา เชิญชวนพสกนิกรทั้ง 16 อำเภอ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

จ. สงขลา เชิญชวนพสกนิกรทั้ง 16 อำเภอ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั้ง 16 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง วัดแหลมทราย , อ.หาดใหญ่ วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง) , อ.สะเดา วัดยางทอง , อ.จะนะ วัดกาญจนวาส , อ.นาทวี วัดในวัง(พระอารามหลวง) , อ.รัตภูมิ วัดห้วยลาด , อ.สทิงพระ วัดผาสุกาวาส(วัดบ่อดานตก) , อ.ระโนด วัดราษฎร์บำรุง , อ.เทพา วัดสุริยาราม , อ.สะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย , อ.สิงหนคร วัดธรรมโฆษณ์ , อ.กระแสสินธุ์ วัดเอก , อ.บางกล่ำ วัดยูงทอง , อ.นาหม่อม วัดแม่เปียะ , อ.คลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง และ อ.ควนเนียง วัดควนเนียง

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันที่ 9 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย