วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

กยศ.ลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้กู้ยืมจังหวัดสงขลา

ข่าว Pstitch สงขลา / กยศ.ลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้กู้ยืมจังหวัดสงขลา

รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้จัดทำโครงการ "บวกพลังฟื้นฟู ผู้กู้ กยศ." เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมส่วนหนึ่งที่จบการศึกษาแล้วและค้างชำระหนี้ กยศ.เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือประสบอุทกภัย ทำให้ไม่มีรายได้หรือไม่มีงานทำ โดยจะร่วมกันหาทางช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล
ในการนี้ กองทุนฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นตลอดเดือนมีนาคมนี้ ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด , จ.กาฬสินธุ์ , จ.เชียงใหม่ , จ.สุรินทร์ , จ.สงขลา , จ.บุรีรัมย์ , จ.ศรีสะเกษ , จ.อุดรธานี , จ.พัทลุง , จ.ลำปาง , จ.นครราชสีมา , จ.นครศรีธรรมราช ,จ. อุบลราชธานี , จ.ขอนแก่น และ จ.พิษณุโลก ตามลำดับ

โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2555 โดยจังหวัดสงขลามีผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ จำนวน 3,428 ราย จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันหรือผู้ปกครองที่อยู่ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

วันพุธที่ 14  มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา

วันพฤหัสที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลส
       
ทั้งนี้ กยศ.ได้ส่งผู้แทนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้กู้ยืมต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th และศูนย์สายใจ กยศ. โทรศัพท์0-2610-4888