วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ม.มหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ “แม่ 100 ปี” เพื่อรับรางวัลในงาน “มหิดล-วันแม่”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลส / มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ "แม่ 100 ปี" เพื่อเข้ารับรางวัลเนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำในเดือนสิงหาคมของทุกปี สำหรับคุณสมบัติการเสนอชื่อ "แม่ 100 ปี" จะต้องเป็นแม่ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป มีสุขภาพดี และมีประจักษ์พยานที่สามารถระบุได้ว่ามีอายุ 100 ปี จริง เช่น อายุลูกหลาน , ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนผู้ที่สนใจส่งประวัติแม่ 100 ปี มาที่ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 สอบถามโทรศัพท์ 0-2849-6208-10 ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555