วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ม.มหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ “แม่สู้ชีวิต” เพื่อรับรางวัลในงาน “มหิดล-วันแม่”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ม.มหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต" เพื่อรับรางวัลในงาน "มหิดล-วันแม่"มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต" ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลอื่นที่ได้พบเห็นแม่ที่เสียสละ แสดงให้เห็นถึงพลังรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่ต่อสู้ชีวิต ไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการมีตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือมีการศึกษาสูง ลูกอาจเป็นเด็กพิการ แต่แสดงให้เห็นถึงความรักด้วยจิตใจและสองมือของแม่ที่ได้โอบอุ้มให้ลูกสู้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข โดยเขียนเป็นจดหมายเล่าเรื่องการต่อสู้ชีวิตที่ยากลำบากในแง่มุมต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม แม่สู้ชีวิตแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. แม่ที่มีลูกปกติ ไม่ได้จำกัดวัยและการศึกษา 2. แม่ที่มีลูกพิการ ไม่จำกัดวัยและการศึกษา ผู้ที่สนใจส่งประวัติแม่สู้ชีวิตมาที่ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2849-6208-10 ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555