วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สคร.12สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนขับรถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี เพื่อชีวีผู้โดยสารปลอดภัย”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สคร.12สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ "คนขับรถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี เพื่อชีวีผู้โดยสารปลอดภัย"

วันนี้(21พ.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ สถานีขนส่งหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา(สคร.12สงขลา) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ "คนขับรถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี เพื่อชีวีผู้โดยสารปลอดภัย" นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ สคร.12สงขลา กล่าวว่า ในปัจจุบันการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อการเดินทางนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพราะรถโดยสารสาธารณะ คือ การให้บริการขนส่งแก่ผู้โดยสาร โดยรถยนต์สาธารณะ ได้แก่ รถบัส รถมินิบัส รถตู้ประจำทาง และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถโดยสารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า 1ใน 4 ขับรถมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 20 โรคเบาหวานร้อยละ 6 และยังพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ การดื่มแหล้าและสูบบุหรี่ ร้อยละ 50-60 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคอันตราย รวมทั้งภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับ "คนขับรถ"โดยสารสาธารณะทุกประเภท จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00-15.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการขับขี่อย่างไรให้ปลอดโรคปลอดภัย การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว หาค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต และการตรวจสมรรถนะการมองเห็น ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนขับรถโดยสารสาธารณะ(รถบัส,รถตู้) ได้หันมาใส่ใจสุขภาพ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุได้ต่อไป