วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สธ.เตรียมวัคซีน 2.1 หมื่นโดส ป้องกันโรคให้ผู้แสวงบุญ “ฮัจย์” ปีนี้ พร้อมเปิดคลินิกพิเศษตรวจโรคฟรี

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สธ.เตรียมวัคซีน 2.1 หมื่นโดส ป้องกันโรคให้ผู้แสวงบุญ "ฮัจย์" ปีนี้ พร้อมเปิดคลินิกพิเศษตรวจโรคฟรี

วันนี้(28พ.ค.55) ที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม "สาธารณสุขสานใจ หยุดยั้งภัยสังคม" และพบปะรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีนี้(2555) กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนให้บริการฟรีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 13,000 คน โดยเตรียมวัคซีนป้องกัน 2 โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้กาฬหลังแอ่น รวมจำนวน 21,000 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้แสวงบุญดังกล่าว เนื่องจากผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียในแต่ละปีมีจำนวนมากประมาณ 3 ล้านคน จากหลายเชื้อชาติทุกภูมิภาคทั่วโลกที่จะต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นเวลานาน จึงอาจทำให้เกิดโรคระบาดดังกล่าวได้ นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเพิ่มการจัดบริการดูแลสุขภาพแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมก่อนเดินทางเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากผู้แสวงบุญส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไป โดยได้มีการสั่งการให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดคลินิกฮัจย์ ในการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ หากพบปัญหาจะได้รักษาแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้ผู้แสวงบุญมีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพได้ที่สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน