วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบจ. สงขลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ข่าว Pstitch สงขลา / อบจ. สงขลา  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี  2,600  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) แจ้งว่า คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับ  จังหวัดสงขลา  และ อบจ.สงขลา  กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่  1 – 4  มิถุนายน  2555     พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา  เพื่อเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี  2,600  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  จังหวัดสงขลา  ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  นิทรรศการและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางพุทธศาสนา , ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและรถบุปผชาติ , พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพุทธมณฑล ,            พิธีเจริญจิตภาวนา และพิธีเวียนเทียน  ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาในวันเวลาดังกล่าว